MAP – vzděláváme

začátek v 8:30 hod, konec v 15:00 hod
ZŠ Leandra Čecha, NMNM, Nové Město na Moravě
 

II. blok vzdělávacích aktivit proběhne na II. ZŠ NMNM v pondělí 20.2.2017 od 8:30 hodin. Témata seminářů: matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání a pedagogická diagnostika učitele, více na https://radnice.nmnm.cz/map-vzdelavame/.

Pořadatel

MAP NMNM
Ing. Jitka Zelená
720 053 027

Zveřejnil/a 30. leden 2017
v 15:38 hod. Jitka Zelená