Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016.

Petr Kos  Sdílet článek na nebo

Odbor SŽP upozorňuje všechny  ohlašovatele  (původce a oprávněné  osoby)  na blížící se termín pro podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016. …

Odbor SŽP upozorňuje všechny  ohlašovatele  (původce a oprávněné  osoby)  na blížící se termín pro podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016.

Ohlašovatelé jsou povinni  zaslat  hlášení  v elektronické  podobě  do Integrovaného  systému  plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP) do 15. února 2017!

V příloze naleznete návod nejen k podání hlášení, ale i k případné registraci do ISPOP. Dále zde jsou novinky ke zpracování hlášení pro letošní rok, včetně odkazů na návody a metodické pomůcky.

Soubory ke stažení