Místa pro svatební obřady

Rada města Nového Města na Moravě schválila pro uzavírání manželství před Městským úřadem Nové Město na Moravě více míst, jejichž soupis je uveden v přiloženém souboru.

Za účelem předběžného zjištění termínu nebo z hlediska rozsahu předkládaných dokladů a termínu sepsání podkladů doporučujeme kontaktovat v dostatečném předstihu úsek matrik: Ing. Jana Bartošová – tel. 566 598 379, Věra Žáková – tel. 566 598 380, e-mail: matrika@nmnm.cz .

 

Přehled oddávajících v roce 2019

starosta: Michal Šmarda – květen, červen (do 15.06.2019), září

místostarosta: Stanislav Marek – březen, srpen, prosinec

místostarosta: Bc. Jaroslav Lempera – únor, listopad

členka zastupitelstva: Ing. Ilona Komínková – leden, červen (od 16.06.2019), říjen

člen zastupitelstva: Ing. Tomáš Krejčí – duben, červenec

Dle požadavků snoubenců je možné si individuálně domluvit oddávajícího i v jiném měsíci, než je uveden v přehledu. Bližší informace Vám poskytnou pracovnice matriky.

Z provozních důvodů na úseku matrik nebudou zajišťovány svatby v období těchto státních svátků: 19.04. až 22.04., 05.07. až 07.07., 28.10.2019.

 

Soubory ke stažení