Místa pro svatební obřady

Rada města Nového Města na Moravě schválila pro uzavírání manželství před Městským úřadem Nové Město na Moravě více míst, jejichž soupis je uveden v přiloženém souboru.

Za účelem předběžného zjištění termínu nebo z hlediska rozsahu předkládaných dokladů a termínu sepsání podkladů doporučujeme kontaktovat v dostatečném předstihu úsek matrik: Ing. Jana Bartošová – tel. 566 598 379, Věra Žáková – tel. 566 598 380, e-mail: matrika@nmnm.cz .

Soubory ke stažení