Místa pro svatební obřady

Rada města Nového Města na Moravě schválila pro uzavírání manželství před Městským úřadem Nové Město na Moravě více míst, jejichž soupis je uveden v přiloženém souboru.

Za účelem předběžného zjištění termínu nebo z hlediska rozsahu předkládaných dokladů a termínu sepsání podkladů doporučujeme kontaktovat v dostatečném předstihu úsek matrik: Ing. Jana Bartošová – tel. 566 598 379, Věra Žáková – tel. 566 598 380, e-mail: matrika@nmnm.cz .

Přehled oddávajících v roce 2018:

starosta: Michal Šmarda – březen, červen, září

místostarosta: Stanislav Marek – leden, duben, červenec

člen zastupitelstva: MVDr. Dan Sokolíček – únor, květen, srpen

Dle požadavků snoubenců je možné si individuálně domluvit oddávajícího i v jiném měsíci, než jaký je uveden v přehledu. Bližší informace Vám poskytnou pracovnice matriky.

V roce 2018 se nebude z provozních důvodů na straně matriky oddávat v termínech 05.07. – 08.07.2018 a 25. a 26.08.2018.

Soubory ke stažení