Městský úřad

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla

/ Petr Pazour

Tímto formulářem žadatel žádá o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla. S sebou je zapotřebí mít zejména v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a dále …

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla

Tímto formulářem žadatel žádá o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla.

S sebou je zapotřebí mít zejména v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemní žádosti).

K žádosti o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla žadatel přikládá:

(§ 30, odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.)

  1. ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopii živnostenského oprávnění,
  2. technický popis silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu (technickém osvědčení) vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
  3. nákres sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
  4. návod k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
  5. osvědčení o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technický protokol.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE