Územní plán Daňkovice – návrh pro společné jednání

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní plán Daňkovice – návrh pro společné jednání Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Daňkovice, příslušný …

Územní plán Daňkovice – návrh pro společné jednání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Daňkovice, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznamuje ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona vystavení Územního plánu Daňkovice – návrhu pro společné jednání.

Územní plán Daňkovice – návrh pro společné jednání je k nahlédnutí do 04.06.2018

Každý může ve lhůtě do 04.06.2018 včetně uplatnit u pořizovatele (MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě) písemné připomínky k Územnímu plánu Daňkovice – návrhu pro společné jednání. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Soubory ke stažení