Územní studie lokality Zahradnictví v Novém Městě na Moravě

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie lokality Zahradnictví v Novém Městě na Moravě Územní studie byla zpracována na základě zařazení předmětných ploch v Územním plánu Nové Město na Moravě …

Územní studie lokality Zahradnictví v Novém Městě na Moravě

Územní studie byla zpracována na základě zařazení předmětných ploch v Územním plánu Nové Město na Moravě do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Územní studie lokality Zahradnictví v Novém Městě na Moravě řeší zástavbu rodinných domů a bytových domů na území severně od železniční tratě v prostoru bývalého zahradnictví a navazujících pozemků.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí.

Datum využití územní studie: 05.04.2018

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 300
E-mail: posta@nmnm.cz

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Martin Dobiáš
Nad Žlábkem 3635
580 01 Havlíčkův Brod

Ing. arch. Aleš Lána
Zátopkova 4933/1
586 01 Jihlava

Zodpovědný projektant:
Ing. arch. Jiří Marek (ČKA 00 458)

Soubory ke stažení