Vyhláška č. 4/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě

Alena Lukášová  Sdílet článek na nebo

V příloze zveřejňuji Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě, která nabývá účinnosti dne 1.1.2016. …

V příloze zveřejňuji Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě, která nabývá účinnosti dne 1.1.2016.

OZV č. 4/2015 stanovuje spádové obvody pro jednotlivé základní školy ve městě Nové Město na Moravě pro děti plnící povinnou školní docházku s trvalým pobytem na území města Nové Město na Moravě a jeho místních částí.

Soubory ke stažení