Zábor veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství vyřídíte:

  1. Zábor veřejného prostranství – zpevněné a nezpevněné plochy vyjma pozemních komunikací dle zák. 13/1997 o pozemních komunikacích vyřizuje Petr Ptáček, správce zpevněné plochy, MěU Nové Město na Moravě, odbor investic a správy majetku města, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, III.NP, kancelář č. 1.305, tel.: 566 598 357, mobil: 724 775 894, mail: petr.ptacek@meu.nmnm.cz
  2. Zábor veřejného prostranství – veřejné zeleně vyřizuje Ing. Zdeněk Krejčí, správce zeleně, TS služby s.r.o., Horní 1348, Nové Město na Moravě, tel. 566 598 809, mobil: 724 950 465, e-mail: zdenek.krejci@ts.nmnm.cz, oznamovací povinnost je dle obecně závazné vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, čl. 5
  3. zábor veřejného prostranství – pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích (chodníky, místní komunikace, silnice) vyřizuje Marta Drdlová,  správce komunikací, MěU Nové Město na Moravě, odbor dopravy, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, tel.: 566 598 375

Formulář ke stažení pro body č. 1 a 2 – zábor zpevněné a nezpevněné plochy

Vyhláška č. 6/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (poplatek)