Změna č. 1 Územního plánu Radňovice – návrh pro veřejné projednání

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Změna č. 1 Územního plánu Radňovice – návrh pro veřejné projednání Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Změny …

Změna č. 1 Územního plánu Radňovice – návrh pro veřejné projednání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Radňovice, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, předkládá ve smyslu ust. § 52 stavebního zákona Změnu č. 1 Územního plánu Radňovice – návrh pro veřejné projednání.

Změna č. 1 Územního plánu Radňovice – návrh pro veřejné projednání je k nahlédnutí do 31.07.2018.

Soubory ke stažení