Městský úřad

Změna č. 2 ÚP Sněžné

/ Linda Nejedlá

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Změny č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SNĚŽNÉ, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace …

Změna č. 2 ÚP Sněžné

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Změny č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SNĚŽNÉ, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Sněžné.

Veřejné projednání se bude konat ve čtvrtek 18. 7. 2024 od 16:30 v budově úřadu městyse Sněžné (multifunkční sál), Sněžné 55.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 25. 7 .2024 včetně, mohou občané u pořizovatele (MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě) uplatnit písemné připomínky a dotčené osoby námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dokumentace je vystavena k veřejnému nahlédnutí od 17. 6. 2024 do 26. 7. 2024 u pořizovatele – Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí (1. nadzemní podlaží, dveře č. 1.105 – budova Vratislavovo náměstí 103) a na Úřadu městyse Sněžné.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE