Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Záměr prodeje stavebních pozemků v k.ú. Slavkovice

Město nabízí k odprodeji stavební pozemky v k.ú. Slavkovice, a to formou výběrového řízení "na určení pořadí", jež se bude konat dne 4.6.2014 v 16,30 hod. v č.p.97 v Novém Městě na Moravě.

Dispozice s bytem 2+1 č.732/4 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 4 o velikosti 2+1 o započtené ploše 53,63 m2 na ul. Křenkova č.p. 732, 1. nadzemní podlaží.

Závěrečný účet hospodaření města za rok 2013

Zastupitelstvo města na svém 25. řádném zasedání, které se konalo dne 14.4.2014, schválilo Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2013.

Záměr Města Nového Města na Moravě na prodej areálu zahradnictví na ulici Horní v Novém Městě na Moravě.

Město Nové Město na Moravě nabízí k odprodeji pozemky zahradnictví včetně všech součástí a příslušenství na ulici Horní v k.ú. Nové Město na Moravě. Podrobné informace - viz přílohy.

Záměr prodeje bytové jednotky 3+1 č. 970/21 na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě

Záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě jako výlučný vlastník níže uvedených nemovitostí

Sbírka použitého ošacení

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého šatstva, která se uskuteční 5. a 6. května 2014 v době od 10.00 – 18.00. hodin v kotelně na ulici Hornická 973, Nové Město na Moravě.

Návštěva radního Kraje Vysočina Mgr. Petra Krčála v Centru Zdislava

Radní Kraje Vysočina Mgr. Petr Krčál navštívil v úterý 8. dubna zrekonstruované Centrum Zdislava v Novém Městě na Moravě.

25. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 14.4.2014

25. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 14. dubna 2014 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV.patro,Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě.

Uzavření stavebního úřadu dne 24.4.2014

Dne 24.4.2014 bude stavební úřad MěÚ Nové Město na Moravě z provozních důvodů uzavřen. Případná podání je možné uložit na podatelně MěÚ Nové Město na Moravě.

Rozvoj podnikatelů 2014 - Grantový program pro podnikatelské subjekty na zvýšení konkurenceschopnosti podniků kraje Vysočina

Dne 2.4.2013 vyhlásil Kraj Vysočina grantový program pro podnikatelské subjekty zaměřující se na posílení stability malých podniků poskytnutím příspěvku na pořízení nových technologií a výrobních pros

Návštěva předsedy vlády České republiky na Vysočině

Předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka při své návštěvě Vysočiny v pondělí 31. března podpořil myšlenku vzniku jednoho ze šesti národních olympijských center v Novém Městě na Moravě.

Výzva pro nominaci ocenění sportovních osobností a výkonů za rok 2013

Komise pro mládež, sport a volný čas připravuje i v letošním roce slavnostní ocenění významných osobností v oblasti sportu za rok 2013.

Uzavření živnostenského úřadu ve dnech 1.4.2014 a 15.4.2014

Ve dnech 01.04.2014 a 15.04.2014 bude obecní živnostenský úřad Nové Město na Moravě z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.

Dispozice s bytem 3+1 č. 731/47 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 47 o velikosti 3+1 o započtené ploše 79,78 m2 na ul. Tyršova č.p. 731, 12. nadzemní podlaží.

Územní plán Nové Město na Moravě – návrh pro společné jednání

Územní plán Nové Město na Moravě – návrh pro společné jednání je k nahlédnutí od 11.03.2014 do 02.05.2014 na odboru stavebním a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě (1.

Uzavření obecního živnostenského úřadu v pátek dne 7.3.2014

V pátek dne 7.3.2014 bude obecní živnostenský úřad Nové Město na Moravě z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Případná podání vůči živnostenskému úřadu je možno uložit na podatelně MěÚ.

Důrazné varování občanů před konzumací lihovin z neověřených zdrojů a lihovin neověřeného původu

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality územního odboru Žďár nad Sázavou vyšetřují od neděle 23. února případ otravy methylalkoholem.

Záměr Města Nového Města na Moravě na prodej bytové jednotky č. 5 v domě č.p. 726 na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě.

Město Nové Město na Moravě nabízí k odprodeji bytovou jednotku č.726/5 na ulici Tyršova v k.ú. Nové Město na Moravě. Podrobné informace - viz příloha