Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Rákosníčkova hřiště

Společnost Lidl opět vyhlašuje další ročník projektu "Rákosníčkova hřiště". Do projektu jsou zařazena všechna města v nichž stojí prodejna Lidl.

Výběrová řízení na obsazení dvou pracovních míst úředníka/ce Odboru finančního MěÚ Nové Město na Moravě

Tajemník MěÚ Nové Město na Moravě oznamuje vypsání výběrových řízení na obsazení dvou pracovních míst úředníka/úřednice Odboru finančního MěÚ Nové Město na Moravě.

Zlatá lyže Slavic CUP (14. - 15. 2. 2015)

Novoměstsko jsem prezentovali opět na sportovní akci – Zlatá lyže SLAVIC CUP, která se konala ve Vysočina Areně ve dnech 14. - 15. února 2015.

Novoměstské služby s.r.o. - koncepce uchazečů

V zájmu transparentního průběhu výběrového řízení zveřejňujeme koncepce, které předložili jednotliví uchazeči o pozici jednatele/ky městské společnosti Novoměstské služby s.r.o.

Přihlášky podalo celkem 19 uchazečů (viz. koncepce č. 1 až 19)

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/ce Odboru dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě

Tajemník MěÚ Nové Město na Moravě oznamuje vypsání výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice Odboru dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě.

DISPOZICE S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI K PODNIKÁNÍ V Č.P.12 A 449 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t v souladu s ustanovením § 39 zákona č.

Životní podmínky 2015 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2015 v souladu se zákonem č.

SP v biatlonu 2015 – 6. 2. - 8. 2. 2015

Destinaci Novoměstsko jsme opět prezentovali na velkolepé akci, kterou za tři dny konání navštívilo přes 100 000 diváků.

Informace živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2014

Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2014 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice Odboru investic a správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě

Tajemník MěÚ Nové Město na Moravě oznamuje vypsání výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice Odboru investic a správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě (pracovní náplní je

Pátrání Policie ČR po pohřešované Nikole Pavlínkové zrušeno ke dni 3.2.2015

Dne 3.2.2015 - Pátrání Policie ČR po pohřešované Nikole Pavlínkové bylo zrušeno. Dívka byla nalezena a předána do péče zákonného zástupce.

Záměr na pronájem bytu 2+k č. 301/9 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 9 o velikosti 2+k o započtené ploše 51,43 m2 na ul. Drobného č.p. 301 v 2. nadzemním podlaží.

Podepsána smlouva s dodavatelem části C

Dne 28. ledna 2015 byla podepsána smlouva s dodavatelem části C veřejné zakázky uchazečem SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 62, 636 00 Brno, IČ: 25583735.

Informace o výběrovém řízení na ředitele společnosti SATT a.s., Žďár nad Sázavou

Město Nové Město na Moravě jako akcionář společnosti SATT a.s.

Přednáška na téma ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA

Dne 29. ledna 2015 v 9. hodin se v prostorách jídelny domu s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě koná přednáška na téma ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA.

Virtuální univerzita třetího věku - vzdělávání seniorů

Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí seniorům možnost aktivně trávit svůj volný čas, osvěžit si pozapomenuté znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si s předními odborníky na různá tém

Regiontour 2015 – 15. - 18. 1. 2015

Nové Město se opět prezentovalo na brněnském veletrhu. Nově jsme byli zařazeni tématicky mezi zimními aktivitami.

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2015

Tento program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR má umožnit obcím s rozšířenou působností (jejichž obecní úřady jsou prvoinstančními orgány pro výkon státní správy na úseku památkové péče pro kulturní

Výběrové řízení na jednatele městské společnosti Novoměstské služby s.r.o.

Jednatel společnosti Novoměstské služby s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, IČ: 03022641 oznamuje vypsání výběrového řízení na obsazení pozice jednatele městské společnosti Novoměstské služby