Městský úřad

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 – možnost volit na voličský průkaz

Od vyhlášení voleb, tj. ode dne 27.02.2024 může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. O vydání voličského průkazu může ...

Zjistit více

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 – informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Starosta města Nové Město na Moravě informuje v souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského ...

Zjistit více

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 – základní informace pro voliče

Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky dne 27.02.2024 svým rozhodnutím  publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 38/2024, a uskuteční se v pátek 7. června 2024 ...

Zjistit více

Územní plán Kadov – veřejné projednání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Kadov, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § ...

Zjistit více

Nejnovější článkyMěstský úřad

16. duben 2024

Závěrečný účet města Nové Město na Moravě za rok 2023

Číst dále
8. duben 2024

Stroje a zařízení pro údržbu lesních cest

Číst dále
26. březen 2024

Návrh závěrečného účtu města Nového Města na Moravě za rok 2023

Číst dále
25. březen 2024

Zvláštní příjemce důchodu

Číst dále
21. březen 2024

Dispozice s majetkem města – pronájem bytů č. 14 a 29 na ul. Tyršova 730, bytu č. 44 na ul. Tyršova 731 a bytu 34 na ul. Drobného 301, Nové Město na Moravě

Číst dále
13. březen 2024

Ocenění významných počinů a osobností v oblasti sportu a tělovýchovy

Číst dále
12. březen 2024

Porucha veřejného rozhlasu města

Číst dále
12. březen 2024

Územní studie lokality Svárov v Novém Městě na Moravě

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE