Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

NOVA CIVITAS (19. a 20. června 2015)

Destinaci Novoměstsko jsme prezentovali na tradičních slavnostech města Nova Civitas. Horácké muzeum a Informační centrum mělo svůj stánek přímo na Vratislavově náměstí mezi ostatními prodejci. Lákavý program slavností, řada soutěží, farmářský a řemeslný trh přilákal

Závěrečný účet hospodaření města za rok 2014

Zastupitelstvo města na svém 4. řádném zasedání, které se konalo dne 22.6.2015, schválilo Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2014.

Uzavření úseku matrik ve čtvrtek 25.06.2015

Ve čtvrtek 25.06.2015 bude pro veřejnost uzavřen úsek matrik Městského úřadu Nové Město na Moravě.

Program 10. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 22.6.2015

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 7 na rok 2015

4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 22.6.2015

4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 22. června 2015 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV.patro, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě.

Kotlíkové dotace - dotace na výměnu neekologických kotlů v domácnostech

Ministerstvo životního prostředí chystá prostřednictvím krajů (pro Novoměstsko se jedná o Kraj Vysočina) v 1.čtvrtletí 2016 vyhlásit 1.

Uzavření pracoviště evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů - úterý 09.06.2015

V úterý dne 09.06.2015 bude pro veřejnost uzavřeno pracoviště evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru dopravy a vnitřních věcí.

Program 9. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 8.6.2015

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 6 na rok 2015
3. Aktualizace rozpočtu města č. 7 na rok 2015

Poptávkové řízení - prodej dřeva z městských lesů

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů.
Jedná se o zpracovanou nahodilou těžbu v lokalitě Michovy u Nového Města na Moravě.

Den singletracku a SP v horských kolech (23. - 24. 5. 2015)

Destinaci Novoměstsko jsme prezentovali na další významné sportovní akci. Sobotní program pro děti s rodinami přilákal mnoho návštěvníků, kteří se zajímali převážně o nové singletrackové tratě a nadcházející významné sportovní akce.

Program 8. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25.5.2015

Navrhovaný program schůze Rady města Nového Města na Moravě:

1. Zahájení a schválení programu
2. Zahájení veřejné zakázky na projekční práce "Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě"

Kraj Vysočina vyhlásil grantové programy pro rozvoj podnikatelů

Kraj Vysočina vyhlásil prostřednictvím Fondu Vysočiny dva grantové programy pro rozvoj podnikatelského prostředí regionu. Jedná se o programy v oblastech:

1/ Prodejny regionálních produktů 2015

Počet obyvatel v obcích k 01.01.2015

Pro informaci zveřejňujeme odkaz na publikaci vydanou Českým statistickým úřadem "Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2015" - www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112015.

Poptávkové řízení - prodej dřeva z městských lesů

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů.
Jedná se o zpracovanou nahodilou těžbu v areálu Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě sortimentu:

1/ pilařská kulatina

Program 7. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 18.5.2015

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení
2. Aktualizace rozpočtu města č. 5 na rok 2015
3. Seznam dětí pro poskytnutí daru

Pocta padlým odbojářům v II. světové válce

Dne 7. 5. 2015 představitelé města v čele se starostou města Michalem Šmardou a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu uctili památku padlých odbojářů položením květin k pamětním deskám kapitánu Eduardu Soškovi a poručíkovi Hynkovi Hájkovi a dále k pamětní desce věnované všem obětem II. světové války.

Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č. 1/2015 pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě

Z důvodu potřeby upřesnění postupu při hospodaření s byty v majetku města byla zpracována nová směrnice Rady města Nového Města na Moravě č.1/2015 pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na

Pozvánka na oslavy 70. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Nového Města na Moravě

Vážení spoluobčané,

připomeňme si společně u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války hrdinství těch, kteří bojovali za svobodu naší vlasti a kteří prošli peklem války.

Úplná uzavírka silnice I/19 mezi Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou

V termínu 2.5.2015 - 10.5.2015 bude uzavřena silnice I/19 mezi Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou z důvodu opravy povrchu silnice.

Záměr města na pronájem bytu 1+k č. 301/45 na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 45 o velikosti 1+k o započtené ploše 26,075 m2 na ul. Drobného č.p. 301 v 5. nadzemním podlaží.