Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Poptávkového řízení - prodej dřeva pro II. kvartál roku 2015

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů pro II. kvartál roku 2015. Bližší informace o předmětu prodeje a jeho podmínkách uchazeči naleznou v přílohách.

Záměr města na pronájem bytu 1+k č. 301/8 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 8 o velikosti 1+k o započtené ploše 24,1650 m2 na ul. Drobného č.p. 301 v 2. nadzemním podlaží.

Záměr města na pronájem bytu 1+1 č. 540/3 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 3 o velikosti 1+1 o započtené ploše 30,58 m2 na ul. Drobného č.p. 540 v 1. nadzemním podlaží.

Prodej dřeva města Nové Město na Moravě - elektronická aukce

Dne 20. března 2015 byly zveřejněny elektronické aukce na prodej vytěženého dřeva v městských lesích města Nové Město na Moravě.

Informace o prodeji dřeva z městských lesů

Město Nové Město na Moravě jako vlastník cca 360 ha lesů realizuje prodej dřeva následujícími způsoby:

Upozornění pro cyklisty - na singletracky v lese Ochoza je do 15.dubna 2015 veřejnosti vstup zakázán

Upozorňujeme cyklisty, že singletracky v lese Ochoza budou přístupné veřejnosti až od 15. dubna 2015, kdy začne oficiálně sezóna. Do té doby platí přísný zákaz vstupu na trasy.

Změna svozu komunálního odpadu o "Velikonočních svátcích" 6.4.2015

TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě oznamují, že svoz komunálního odpadu bude v době Velikonočních svátků proveden následovně :
V sobotu 4.4.2015 bude proveden náhradní svoz za pondělí 6.4.2015

3. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 23.3.2015

3. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 23. března 2015 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV.patro, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě.

Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě v lokalitě Brožkův kopec

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr prodeje částí pozemků v k.ú.

Výběrové řízení na jednatele městských lázní bylo uzavřeno

V návaznosti na realizované výběrové řízení na jednatele Novoměstských služeb s.r.o.

Podpořte novoměstské kulturní aktivity ve Zlaté jeřabině

Do jedenáctého ročníku Zlaté jeřabiny, kterou každoročně vyhlašuje Kraj Vysočina,letos lidé nominovali celkem 111 projektů. Odborná komise z nich vybrala 60 postupujících, pro které může veřejnost po celý březen hlasovat v kategorii Kulturní aktivita nebo Péče o kulturní dědictví.

Výběrová řízení na obsazení dvou pracovních míst úředníka/ce Odboru finančního MěÚ Nové Město na Moravě

Tajemník MěÚ Nové Město na Moravě oznamuje vypsání výběrových řízení na obsazení dvou pracovních míst úředníka/úřednice Odboru finančního MěÚ Nové Město na Moravě.

Zlatá lyže Slavic CUP (14. - 15. 2. 2015)

Novoměstsko jsem prezentovali opět na sportovní akci – Zlatá lyže SLAVIC CUP, která se konala ve Vysočina Areně ve dnech 14. - 15. února 2015.

Novoměstské služby s.r.o. - koncepce uchazečů

V zájmu transparentního průběhu výběrového řízení zveřejňujeme koncepce, které předložili jednotliví uchazeči o pozici jednatele/ky městské společnosti Novoměstské služby s.r.o.

Přihlášky podalo celkem 19 uchazečů (viz. koncepce č. 1 až 19)

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/ce Odboru dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě

Tajemník MěÚ Nové Město na Moravě oznamuje vypsání výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice Odboru dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě.

DISPOZICE S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI K PODNIKÁNÍ V Č.P.12 A 449 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t v souladu s ustanovením § 39 zákona č.

Životní podmínky 2015 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2015 v souladu se zákonem č.

Rákosníčkova hřiště

Společnost Lidl opět vyhlašuje další ročník projektu "Rákosníčkova hřiště". Do projektu jsou zařazena všechna města v nichž stojí prodejna Lidl.

SP v biatlonu 2015 – 6. 2. - 8. 2. 2015

Destinaci Novoměstsko jsme opět prezentovali na velkolepé akci, kterou za tři dny konání navštívilo přes 100 000 diváků.

Informace živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2014

Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2014 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)