Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP pro ORP Nové Město na Moravě – návrh k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti od poskytovatelů údajů

Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP pro ORP Nové Město na Moravě – návrh k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti od poskytovatelů údajů

Částečné (jednosměrné) uzavírky při Mistrovství světa horských kol.

V období 1.7.2016 - 3.7.2016 budou z důvodu pořádání "Mistrovství světa horských kol" v Novém Městě na Moravě a okolí zjednosměrněny následující pozemní komunikace:

Roadshow MS v horských kolech a singletracků na Novoměstsku Chotěboř

Další zastávkou roadshow byla Chotěboř. Zároveň jsme zde představili Novoměstsko. Místní měli zájem o program slavnostní města Nova Civitas a také o MS v horských kolech a doprovodné programy.

Fond rozvoje bydlení v roce 2016

Město Nové Město na Moravě oznamuje vlastníkům rodinných domů, bytových domů a bytů, že Rada města Nové Město na Moravě schválila dne 30.5.2016 „Podmínky 2.

Elektronická evidence tržeb

Od 1. prosince 2016 budou mít někteří podnikatelé novou povinnost elektronické evidence tržeb.

Kvalita vody v rybníku Koupaliště

Novoměstský rybník Koupaliště je nově zařazen na seznam sledovaných ploch, na kterých je v průběhu koupací sezóny ze strany pracovníků Krajské hygienické stanice kraje Vysočina kontrolována kvalita vo

Roadshow MS v horských kolech a singletracků na Novoměstsku - Havlíčkův Brod

Využili jsme možnost propagace v rámci roadshow s chystajícím se Mistrovstvím světa v horských kolech v Novém Městě. Ve stánku Nového Města si mohou zájemci vysoutěžit hodnotné

PROJEKT NA PODPORU BRANNÉ PŘIPRAVENOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE

Sdružení sportovních svazů České republiky ve spolupráci s Českou unií sportu
vyhlásilo na konci května letošního roku projekt MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke

Městské lázně jsou Stavbou Vysočiny

Nové Město získalo prestižní ocenění. Budova Městských lázní, které se slavnostně otevřely v listopadu 2015, byla oceněna jako Stavba roku Kraje Vysočina 2015.

Mateřská škola Nové Město na Moravě přijme kvalifikovanou učitelku

Mateřská škola Nové Město na Moravě přijme kvalifikovanou učitelku. Nástup od září 2016. Případní zájemci zašlou motivační dopis a strukturovaný životopis nejpozději

Aktuální informace o finanční podpoře lesního hospodářství, myslivosti a základního zpracování dřeva

V oblasti lesního hospodářství, myslivosti a základního zpracování dřeva je v současnosti (k 1. červnu 2016) poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů.

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 13.6.2016

11. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 13. června 2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Uzavření úseku matrik v úterý 07.06.2016

V úterý dne 07.06.2016 bude pro veřejnost uzavřen úsek matrik Městského úřadu Nové Město na Moravě.

Den sigletracku

V sobotu 28. května se konal ve Vysočina Areně Den sigletracku. Na programu byla škola jízdy pro dospělé i děti. Účastníci se dozvěděli techniku jízdy v určitých částech singletracku, jak zdolávat různé překážky a užít si tak správně jízdu.

Uzavírka ulice Dukelská v Novém Městě na Moravě

V termínu 6.6.2016 - 10.6.2016 bude z důvodu opravy povrchů po rekonstrukci kanalizace a uličních vpustí uzavřena ulice Dukelská, v délce cca 35 m (v místě u garáží před mostem a odbočkou na ul.

Poptávkové řízení na prodej dřevní hmoty z výchovné těžby a nahodilé těžby z městských lesů v lokalitách Petrovice, Michovy, Ochoza u Nového Města na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů v lokalitách Petrovice, Michovy, Ochoza u Nového Města na Moravě.

Bližší informace k jednotlivým sortimentům dřeva naleznete v přílohách této pozvánky (krycí list nabídky, odvozní lístek a fotografie jednotlivých hrání)

Kurz bezpečné jízdy

Krajský koordinátor BESIPu pro Kraj Vysočina pořádá Kurz bezpečné jízdy, který se koná na letišti v Komárovicích, ve spolupráci s Vyšší policejní školou MV v Praze - pracoviště Jihlava.

Kraj Vysočina vyhlásil grantový program určený pro podnikatele - Rozvoj podnikatelů 2016

Kraj Vysočina vyhlásil prostřednictvím Fondu Vysočiny grantový program Rozvoj podnikatelů 2016.

Grantový program Kraje Vysočina na podporu edičních počinů - Edice Vysočiny 2016

Kraj Vysočina vyhlásil prostřednictvím Fondu Vysočiny Grantový program Edice Vysočiny 2016.

Nebezpečí kůrovcové kalamity stále hrozí

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí se v zářijovém článku "Výzva vlastníkům lesů k zajištění ochrany lesa proti kůrovcům", sdíleném na webu novoměstské radnice na l