Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Dispozice s bytem 2+kk č. 301/74 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 74 o velikosti 2+kk o započtené ploše 61,66 m2 na ul. Drobného č.p. 301 ve 2. nadzemním podlaží.

Dispozice s bytem 1+k č. 301/35 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 35 o velikosti 1+k o započtené ploše 26 m2 na ul. Drobného č.p. 301 ve 4. nadzemním podlaží.

Program 15. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 12.10.2015

Navrhovaný program schůze rady města, která se uskuteční dne 12. října 2015:

1. Zahájení

Výzva na poskytnutí dotací města na obnovu a opravu všech nemovitých kulturních památek v MPZ Nového Města na Moravě na rok 2016

V souladu se Zásadami MK ČR a schváleným Programem regenerace Městské památkové zóny Nové Město na Moravě (dále jen MPZ) a zákonem č.

Uzavření úseku matrik 06.10. a 13.10.2015 MÚ Nové Město na Moravě

V úterý dne 06.10.2015 a v úterý 13.10.2015 bude uzavřen úsek matrik Městského úřadu Nové Město na Moravě.

Záměr prodeje pozemku p.č. 567/2 o výměře 3 839 m2 ( orná) v k.ú. Olšany u Prostějova, v podílu id. 1/4

Město Nové Město na Moravě nabízí k odprodeji podíl ve výši id.1/4 pozemku p.č. 567/2 o výměře 3 839 m2 v k.ú. Olšany u Prostějova - bližší informace viz příloha.

Vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2015

V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace na rok 2015 je povinný každý subjekt obdrženou dotaci od města vyúčtovat. Součástí vyúčtování je:
- Závěrečná zpráva
- Kopie účetních dokladů

Výzva na podporu mimořádných počinů

V návaznosti na novelu zák. č.

Výzva na podporu aktivit neziskových organizací

V návaznosti na novelu zák. č.

Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme

V návaznosti na novelu zák. č.

Zkvalitnění sportovišť

V návaznosti na novelu zák. č.

Novoměstská kultura 2016

V návaznosti na novelu zák. č.

Program 14. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 5.10.2015

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 13 na rok 2015
3. Seznam dětí pro poskytnutí daru

Celoplošná deratizace v Novém Městě na Moravě, Maršovicích a Pohledci

V  Novém Městě na Moravě, místní části Maršovice a Pohledec bude v  průběhu měsíce října 2015 realizována celoplošná deratizace. Kladení prvních nástrah proběhne v  termínu od 05. 10.2014 do 09.

Svoz komunálního odpadu 28.9.2015 - státní svátek

Město Nové Město na Moravě oznamuje, že společnost TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě provede v době státního svátku v pondělí dne 28.9.2015 svoz nádob - odpadu beze změn.

Pozvánka na Svatováclavské slavnosti

V sobotu 26.září 2015 se Vratislavovo náměstí v Novém Městě na Moravě opět rozezvučí bubny, trubkami, písněmi, rejem historických kostýmů, řinčením středověkých zbraní a salvami z mušket a děl.

5. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 21.9.2015

5. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 21. září 2015 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Prodej garáže

Město Nové Město na Moravě nabízí k odprodeji betonovou PREFA garáž. Rozměry 3 x 5 m. Plechová dvoukřídlá vrata. Cena dohodou.