Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Nové Město na Moravě - bývalá budova kina č.p.204 a bytový dům u kina č.p.200

Město Nové Město na Moravě nabízí k odprodeji budovy č.p.200 a č.p.204, včetně pozemků vyznačených v geometrickém plánu, na Masarykově ulici v k.ú. Nové Město na Moravě.

Úředník odboru investic a správy majektu města se zaměřením na správu nemovitého majetku - nabídka pracovního místa na dobu určitou

Město Nové Město na Moravě hledá vhodného kandidáta/kandidátku na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice Odboru investic a správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě pro oblast zejm.

Poptávkové řízení na prodej dřevní hmoty z výchovné těžby a nahodilé těžby z městských lesů v lokalitách Pravé Michovy a les Ochoza u Nového Města na Moravě- 29.4. 2016

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů v lokalitách Pravé Michovy a les Ochoza u Hubertky a u areálu Vysočina Arény u Nového Města na Moravě.

Informace k platbě daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Kraj Vysočina zveřejnil informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce

Uzavírka ulice Dukelská v Novém Městě na Moravě

Ve dnech 2.5.2016 - 6.5.2016 a 30.5.2016 - 3.6.2016 bude z důvodu rekonstrukce kanalizace a uličních vpustí uzavřena ulice Dukelská (v místě u garáží před mostem a odbočkou na ul.

Regiony České republiky 2016 Lysá nad Labem (21. - 24. 4. 2016)

V Lysé nad Labem jsme se prezentovali opět pod záštitou destinační společnosti Koruna Vysočiny. Velký zájem byl o informace k MS v horských kolech v Novém Městě a také k

Co je vlastně blackout.

Blackout je rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel.

BESIP – dopravní soutěž mladých cyklistů

Oblastní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ pro oblast Nového Města na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem proběhlo 15. dubna 2016 v kulturním domě a pod Klečkovským rybníkem.

Výsledky ankety o horolezecké stěně v NMNM

Novoměstská radnice zjišťovala v anketě názor občanů na záměr výstavby kryté horolezecké stěny v plánované sportovní hale. Hlasování probíhalo od 14.3.2016 do 12.4.2016. Celkem bylo odevzdáno 1.740 hlasovacích lístků. Ankety se tedy zúčastnilo necelých 20% oprávněných hlasovat.

služby VZP i nadále v Novém Městě na Moravě

Přestože Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě rozhodlo o nákupu budovy VZP ČR na Palackého náměstí do majetku města, pracoviště VZP budou i nadále poskytovat služby svým klientům v tomto objekt

Upravený záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Nové Město na Moravě - pozemek p.č. 1371 a část pozemku p.č. 1372 (celkem 415 m2)

Město Nové Město na Moravě nabízí k odprodeji pozemek p.č. 1371 o výměře 189m2 a část pozemku p.č.1372 o výměře 226m2 (ul. Jánská) v k.ú. Nové Město na Moravě. Podrobné informace - viz přílohy.

Změny v zákoně o provozu na pozemních komunikacích

Koncem února letošního roku vešla v účinnost dlouho připravovaná novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně dalších zákonů.

Poptávkové řízení č.2 na prodej dřevní hmoty z těžby z městského lesa Ochoza v lokalitě U koupaliště v Novém Městě na Moravě- duben 2016

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městského lesa Ochoza v lokalitě u koupaliště u Nového Města na Moravě.

Poptávkové řízení č.1 na prodej dřevní hmoty z nahodilé těžby z městských lesů v lokalitách Petrovice, Michovy a Vlachovická u SKI u Nového Města na Moravě- duben 2016

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů ve 3 lokalitách Petrovice, Michovy a u areálu Vysočina Arény (za garážemi u SKI) u Nového Města na Moravě.

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 11.4.2016

9. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 11. dubna 2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Program 22. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.4.2016

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Zahájení veřejné zakázky na stavební práce "Nové Město na Moravě, Horácké muzeum - bourání depozitáře na půdě"

Podpořte Nadační fond města nákupem obrazů za mimořádné ceny

Pokud se rozhodnete podpořit Nadační fond Nového Města na Moravě, máte jedinečnou příležitost.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka - právníka.

Tajemník MěÚ Nové Město na Moravě oznamuje vypsání výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice Oddělení právního a živnostenského úřadu MěÚ Nové Město na Moravě (právní agendy-sml

Dispozice s bytem 1+k č. 301/41 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 41 o velikosti 1+k o započtené ploše 27 m2 na ul. Drobného č.p. 301 v 5. nadzemním podlaží nejdříve od 1.5.2016.