Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Kraj Vysočina vyhlásil grantový program určený pro podnikatele - Rozvoj podnikatelů 2016

Kraj Vysočina vyhlásil prostřednictvím Fondu Vysočiny grantový program Rozvoj podnikatelů 2016.

Grantový program Kraje Vysočina na podporu edičních počinů - Edice Vysočiny 2016

Kraj Vysočina vyhlásil prostřednictvím Fondu Vysočiny Grantový program Edice Vysočiny 2016.

Nebezpečí kůrovcové kalamity stále hrozí

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí se v zářijovém článku „Výzva vlastníkům lesů k zajištění ochrany lesa proti kůrovcům“, sdíleném na webu novoměstské radnice na l

PROGRAM 25. SCHŮZE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ KONANÉ DNE 30.5.2016

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 8 na rok 2016
3. Rozpočtový výhled, investice na rok 2017

KRIZOVÉ SITUACE - JAK NA NĚ

Jak se chovat v případě mimořádné události.

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,
přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí
a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Okresní kolo soutěže mladých cyklistů.

Okresní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ pro oblast Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou, Velkého Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem proběhlo 10.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi?

Novostavba Městských lázní v soutěži Stavba Vysočiny

Hlasování o CENU VEŘEJNOSTI v rámci soutěže Stavba Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina začalo. V rámci soutěžních staveb můžete podpořit i novostavbu novoměstských Městských lázní.

Hlasování čtenářů, stavba s nejvyšším počtem sms hlasů získá titul CENA VEŘEJNOSTI
začátek hlasování: čtvrtek 12. května 2016 ve 12 hodin
konec hlasování: neděle 22. května 2016 o půlnoci
Kliknutím na obrázek stavby získáte další podrobnosti o realizaci a textu hlasovací SMS.

Závěrečný účet hospodaření města za rok 2015

Zastupitelstvo města na svém 10. řádném zasedání, které se konalo dne 9.5.2016, schválilo Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2015.

Pozvánka na přednášku na téma CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY pořádanou Nemocnicí v Novém Městě na Moravě

Nemocnice v Novém Městě na Moravě si Vás dovoluje pozvat na přednášky o problematice CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY pořádané ve čtvrtek 12. května od 12.00 hodin v přízemí chirurgického pavilonu.

Informace o nabídce pracovního místa sociálního pracovníka Centrum Zdislava

Centrum Zdislava Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, hledá zástup za MD a RD na pozici sociálního pracovníka. Bližší informace podá ředitelka organizace Ing. Mgr.

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 9.5.2016

10. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 9. května 2016 od 16.00 hod. v sále Kulturního domu v Novém Městě na Moravě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.

Úředník odboru investic a správy majektu města se zaměřením na správu nemovitého majetku - nabídka pracovního místa na dobu určitou

Město Nové Město na Moravě hledá vhodného kandidáta/kandidátku na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice Odboru investic a správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě pro oblast zejm.

Poptávkové řízení na prodej dřevní hmoty z výchovné těžby a nahodilé těžby z městských lesů v lokalitách Pravé Michovy a les Ochoza u Nového Města na Moravě- 29.4. 2016

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů v lokalitách Pravé Michovy a les Ochoza u Hubertky a u areálu Vysočina Arény u Nového Města na Moravě.

Informace k platbě daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Kraj Vysočina zveřejnil informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce

Uzavírka ulice Dukelská v Novém Městě na Moravě

Ve dnech 2.5.2016 - 6.5.2016 a 30.5.2016 - 3.6.2016 bude z důvodu rekonstrukce kanalizace a uličních vpustí uzavřena ulice Dukelská (v místě u garáží před mostem a odbočkou na ul.

Regiony České republiky 2016 Lysá nad Labem (21. - 24. 4. 2016)

V Lysé nad Labem jsme se prezentovali opět pod záštitou destinační společnosti Koruna Vysočiny. Velký zájem byl o informace k MS v horských kolech v Novém Městě a také k

Co je vlastně blackout.

Blackout je rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel.

BESIP – dopravní soutěž mladých cyklistů

Oblastní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ pro oblast Nového Města na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem proběhlo 15. dubna 2016 v kulturním domě a pod Klečkovským rybníkem.