Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE 2015

Ve dnech 31. srpna až 22. září 2015 se uskuteční společné letecké cvičení příslušníků Armády České republiky a armád členských států NATO. Intenzivní výcvik se uskuteční ve dnech 7. - 18. září 2015.

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina ze dne 21.8.2015 o zrušení období déle trvajícího nadměrného sucha

V příloze zveřejňujeme rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina ze dne 21.8.2015 o zrušení období déle trvajícího nadměrného sucha podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č.

Den otevřených dveří památek aneb Dny evropského dědictví

Přijměte pozvánku na již tradiční historicko kulturní akci "Den otevřených dveří památek aneb Dny evropského dědictví 2015". Na sobotu 12. 9. a na neděli 13. 9.

Uzavírka silnice III/36039 mezi Novým Městem na Moravě a Skalským Dvorem - změna termínů

V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změně termínu uzavírek v jednotlivých etapách. Uzavřený úsek i objízdná trasa v jednotlivých etapách zůstávají stejné (viz. článek z 16.7.2015).

Informace Krajské hygienické stanice kraje Vysočina - dočasný zákaz koupání Sykovec, kvalita vody ve vodních nádržích

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví oznamuje vydáni opatření obecné povahy, kterým se stanovuje pro přírodní koupaliště na povrc

Program 12. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 20.8.2015

Navrhovaný program schůze:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 10 na rok 2015
3. Fond rozvoje bydlení v roce 2015

Hejtman Kraje Vysočina vyhlásil období déle trvajícího nadměrného sucha

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a předsedy Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina počínaje dnem 7.8.

Informace SUCHO - výzva k občanům

V souvislosti s déletrvajícím suchem, velmi nízkými průtoky na vodních tocích a vzhledem k předpovědi dalšího nepříznivého vývoje klimatické situace, žádáme všechny občany, aby co nejvíce šetřili vod

Připravované dotace z EU pro podnikatelský sektor

V září 2015 proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014- 2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč.

Nové volby do Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou v roce 2015 - registrace kandidátních listin

Městský úřad Nové Město na Moravě, oddělení právní a obecního živnostenského úřadu, jako příslušný registrační úřad, provedl registraci kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Fryšava pod

oprava zpomalovacího prahu u polikliniky v Novém Městě na Moravě

V tomto týdnu, tj. 27.7.2015 - 31.7.2015 (asi 3 dny) bude v Novém Městě na Moravě, u polikliniky, při vjezdu a vjezdu na Vratislavovo náměstí uzavřena místní komunikace.

Sběrný dvůr roku 2015

Vážení spoluobčané,
náš sběrný dvůr se uchází o titul Sběrný dvůr roku 2015. Kolektivní systém ASEKOL opět vyhlásil soutěž mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá zajímavou finanční odměnu.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od poloviny července do konce října 2015, a to formou hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz.

Poptávkové řízení na prodej dřeva z městských lesů

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů.
Jedná se o zpracovanou nahodilou těžbu v lesích u Nového Města na Moravě.

Uzavírka silnice III/36039 mezi Novým Městem na Moravě a Skalským Dvorem

V období 22.7.2015 - 23.9.2015 bude uzavřena silnice III/36039 mezi Novým Městem na Moravě a Skalským Dvorem z důvodu opravy povrchu komunikace. Práce budou rozděleny do 3 etap.

Částečná uzavírka silnice II/354 - ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

V období 20.7.2015 - 2.8.2015 z důvodu lokálních oprav silnice II/354 na ulici Křičkova v Novém Městě na Moravě bude tato ulice zjednosměrněna, a to tak, že ve směru od Maršovic do centra bude průjezd

Program 11. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 20.7.2015

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 9 na rok 2015
3. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2016

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

Občanský průkaz si lze vyměnit pouze osobně a to ve dnech PO + ST od 8:00 do 17:00 hod. a ČT od 8:00 do 14:00 hod.

Volby do Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou v roce 2015 - informace pro volební strany

V příloze naleznete informace o době a způsobu podání kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou konané dne 26.

Nové volby do Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou v roce 2015 - obecné informace

Volby do Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou se konají v souladu se zákonem č.

Dispozice s bytem 2+k č. 301/54 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 54 o velikosti 2+k o započtené ploše 43,885 m2 na ul. Drobného č.p. 301 v 5. nadzemním podlaží.