Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Poptávkové řízení - prodej dřeva z městských lesů

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů.
Jedná se o zpracovanou nahodilou těžbu v lokalitě Michovy u Nového Města na Moravě.

Den singletracku a SP v horských kolech (23. - 24. 5. 2015)

Destinaci Novoměstsko jsme prezentovali na další významné sportovní akci. Sobotní program pro děti s rodinami přilákal mnoho návštěvníků, kteří se zajímali převážně o nové singletrackové tratě a nadcházející významné sportovní akce.

Program 8. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25.5.2015

Navrhovaný program schůze Rady města Nového Města na Moravě:

1. Zahájení a schválení programu
2. Zahájení veřejné zakázky na projekční práce "Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě"

Kraj Vysočina vyhlásil grantové programy pro rozvoj podnikatelů

Kraj Vysočina vyhlásil prostřednictvím Fondu Vysočiny dva grantové programy pro rozvoj podnikatelského prostředí regionu. Jedná se o programy v oblastech:

1/ Prodejny regionálních produktů 2015

Počet obyvatel v obcích k 01.01.2015

Pro informaci zveřejňujeme odkaz na publikaci vydanou Českým statistickým úřadem "Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2015" - www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112015.

Poptávkového řízení - prodej dřeva z městských lesů

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů.
Jedná se o zpracovanou nahodilou těžbu v areálu Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě sortimentu:

1/ pilařská kulatina

Program 7. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 18.5.2015

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení
2. Aktualizace rozpočtu města č. 5 na rok 2015
3. Seznam dětí pro poskytnutí daru

Pocta padlým odbojářům v II. světové válce

Dne 7. 5. 2015 představitelé města v čele se starostou města Michalem Šmardou a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu uctili památku padlých odbojářů položením květin k pamětním deskám kapitánu Eduardu Soškovi a poručíkovi Hynkovi Hájkovi a dále k pamětní desce věnované všem obětem II. světové války.

Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č. 1/2015 pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě

Z důvodu potřeby upřesnění postupu při hospodaření s byty v majetku města byla zpracována nová směrnice Rady města Nového Města na Moravě č.1/2015 pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na

Pozvánka na oslavy 70. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Nového Města na Moravě

Vážení spoluobčané,

připomeňme si společně u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války hrdinství těch, kteří bojovali za svobodu naší vlasti a kteří prošli peklem války.

Úplná uzavírka silnice I/19 mezi Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou

V termínu 2.5.2015 - 10.5.2015 bude uzavřena silnice I/19 mezi Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou z důvodu opravy povrchu silnice.

Záměr města na pronájem bytu 1+k č. 301/45 na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 45 o velikosti 1+k o započtené ploše 26,075 m2 na ul. Drobného č.p. 301 v 5. nadzemním podlaží.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2015

Město Nové Město na Moravě oznamuje, že Rada města Nové Město na Moravě schválila dne 20.4.2015 na svém 6.

Záměr města na pronájem bytu 1+0 č. 730/53 na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 53 o velikosti 1+0 o započtené ploše 24,94 m2 na ul. Tyršova č.p. 730 v 11. nadzemním podlaží.

Prodej dřeva města Nové Město na Moravě - elektronická aukce

Dne 22. dubna 2015 byly zveřejněny elektronické aukce na prodej vytěženého dřeva v městských lesích města Nové Město na Moravě.

Úředník odboru stavebního a životního prostředí se zaměřením na památkovou péči - nabídka pracovního místa

Město Nové Město na Moravě hledá vhodného kandidáta/kandidátku na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice Odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě pro oblast zejm.

Hrozí Vám vyřazení Vašeho vozidla?

Ministerstvo dopravy dnes vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.

Městské lázně - výzva ke spolupráci

Jednatel společnosti města Novoměstské služby s.r.o. informuje fyzické a právnické osoby o nabídce spolupráce při provozování městských lázní. Bližší informace jsou uvedeny v příloze.

Výzva pro nominaci ocenění významných počinů a osobností v oblasti sportu za rok 2014

Komise pro sport, mládež a volný čas připravuje i v letošním roce slavnostní ocenění významných osobností v oblasti sportu za rok 2014.

Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 - Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2015 konaném dne 24. 3. 2015 byl, mimo jiné, přijat Dodatek č.