Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Záměr prodeje výtvarných děl - obrazů

Rada města schválila mimo jiné záměr města odprodat nevyužitá výtvarná díla od autorů: Antonína Smažila (Jezerní dueto, Rybník, Rybářská rapsodie I., Rybářská rapsodie II., Rybářská rapsodie III, Večerní náves, Polní cesty, Dunajská panorama), Jiřího Šebka (Lyžaři), Evy Činčerové ( Krajina s chalupami), Jindřicha Grepla ( Venkovské zátiší, Zátiší s Madonou, Pařez, Střechy), Pavla Kopáčka ( V suchém doku, Rybáři v Lorenci II., Od černého moře IV, Domy nad Mořem, Motiv ze Sozopolu),

Uzavření pracoviště evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů - úterý 01.12.2015

V úterý dne 01.12.2015 bude pro veřejnost uzavřeno pracoviště evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí.

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, které se bude konat dne 30.11.2015

6. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 30. listopadu 2015 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV.patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Novinka pro plátce DPH od roku 2016

Novelizací zákona o DPH vznikla plátcům daně od 1.1. nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. S touto změnou také plátci ztrácejí možnost podávat daňová přiznání v písemné podobě.

Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích

Město Nové Město na Moravě oznamuje občanům města, že TS služby s.r.o.,Nové Město na Moravě provedou svoz komunálního odpadu v době vánočních svátků následovně :

Informace pro občany České republiky - odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech stanovilo MV ČR, že ve dnech 24. prosince 2015 až 31.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ŽADATELE O KOTLÍKOVÉ DOTACE proběhne v Novém Městě na Moravě dne 4.12.2015

Kraj Vysočina zve veřejnost na první konzultační schůzky k problematice Kotlíkových dotací.
Chcete se dozvědět více o podmínkách získání dotací na nové kotle, způsobech podání žádostí,

Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Pro zjednodušení plnění daňové povinnosti nabízí nově finanční správa možnost placení daně z nemovitých věcí formou inkasní platby SIPO.

Kraj Vysočina zahájil sběr nominací (přihlášek) pro Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Kraj Vysočina vyhlašuje první ročník soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2016

V příloze naleznete kompletní návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2016, který bude projednán a schvalován na zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dne 30.11.2015.

Program 17. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 23.11.2015

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2016
3. Nadační fond Nového Města na Moravě

Záměr prodeje bytové jednotky 2+1 č. 726/1 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

Záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Nové Město na Moravě
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě jako výlučný vlastník níže uvedené nemovitosti

Elektronický hlasovací systém Ministr III

Město Nové Město na Moravě nabízí k odprodeji kompletní elektronický hlasovací systém Ministr III, plně funkční bez SW. Elektronický hlasovací systém Ministr III se skládá z centrální hlasovací

Dispozice s bytem 1+1 č. 540/1 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 1 o velikosti 1+1 o započtené ploše 30,64 m2 na ul. Drobného č.p. 540 v 1. nadzemním podlaží.

Informace o výběrovém řízení na odborného pracovníka TS služby s.r.o.

Město Nové Město na Moravě jako zakladatel městské společnosti TS služby s.r.o. informuje o touto společností vypsaném výběrovém řízení na pozici odborného pracovníka správy majetku.

Hřiště na ulici Karníkova v Novém Městě na Moravě bylo slavnostně otevřeno

Dne 30. října 2015 bylo v dopoledních hodinách slavnostně otevřeno obnovené hřiště na ulici Karníkova (Holubka) v Novém Městě na Moravě.

Uzavření úseku matrik dne 03.11.2015 (úterý) MÚ Nové Město na Moravě

V úterý dne 03.11.2015 bude pro veřejnost uzavřen úsek matrik Městského úřadu Nové Město na Moravě.

Pomoc Ríšovi.

Obec Obyčtov pořádá veřejnou sbírku pro čtyřletého občánka obce Richarda Humlíčka. Chlapec onemocněl spinální svalovou atrofií a pomoci mu může léčba experimentální terapií kmenových buněk. Finanční prostředky shromážděné během sbírky na transparentním účtu budou použity na potřebnou léčebnou proceduru v Izraeli.
Více o Ríšovi, jeho onemocnění a léčbě se dozvíte z přiloženého letáku - Pomoc Ríšovi.

Kurz bezpečné jízdy

Krajský koordinátor BESIPu pro Kraj Vysočina pořádá Kurz bezpečné jízdy, který se koná na letišti v Komárovicích, ve spolupráci s Vyšší policejní školou MV v Praze - pracoviště Jihlava.

Program 16. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 2.11.2015

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2015
3. Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2016