Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Výzva pro nominaci ocenění sportovních osobností a výkonů za rok 2015

Komise pro sport, mládež a volný čas připravuje i v letošním roce slavnostní ocenění významných osobností v oblasti sportu za rok 2015.

DISPOZICE PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ V Č.P.301 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t v souladu s ustanovením § 39 zákona č.

Informace o nabídce pracovního místa ekonomky MŠ Nové Město na Moravě - zástup

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, hledá zástup na delší období za nemocnou ekonomku,která má zkušenosti s ekonomikou v příspěvkové organizaci.

Nové Město vyhlašuje literární soutěž "Literární klíček"

Nové Město na Moravě vyhlašuje v rámci Roku literárů literární soutěž "Literární klíček" s tématem Kdybych byl/byla....

Počet střetů s lesní zvěří se v Kraji Vysočina meziročně výrazně zvýšil - upozornění !!!

Státní správa myslivosti při Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, tímto informuje z podnětu z Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina účastníky silničního

1. kolo půjček z Fondu rozvoje bydlení

Město Nové Město na Moravě oznamuje vlastníkům rodinných domů, bytových domů a bytů, že Rada města Nového Města na Moravě schválila dne 18.01.2016 "Podmínky 1.

Kam jezdí zaměstnanci města?

Zaměstnance městského úřadu, ale i starostu a další představitele města a jeho organizací si lidé platí ze svých daní. Mají proto právo vědět, jak pracují a kontrolovat je. Využití systému Car control a jeho otevření široké veřejnosti je dalším krokem k větší transparentnosti a přiblížení veřejné správy občanům našeho města.

Výběr vyplněných daňových přiznání od občanů k dani z příjmů fyzických osob

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost i do Nového Města na Moravě.

Světový pohár v běhu na lyžích

Pracovnice infocentra opět prezentovaly Nové Město ve stanu umístěném od hlavního vstupu do areálu, pod tribunami. Naší součástí byly i Novoměstské sociální služby, které nabízely rukodělné výrobky. Sobotní den a bohatý program přilákal do Vysočina

Program 20. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 1.2.2016

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 3 na rok 2016
3. NSS - návrh na přidělení bytu v DPS

Dispozice s bytem 3+1 č. 731/31 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 31 o velikosti 3+1 o započtené ploše 79,99 m2 na ul.Tyršova č.p. 731 v 8. nadzemním podlaží.

Dispozice s bytem 2+1 č. 731/28 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 28 o velikosti 2+1 o započtené ploše 54,12 m2 na ul.Tyršova č.p. 731 v 7. nadzemním podlaží.

Dispozice s bytem 1+k č. 301/34 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 34 o velikosti 1+k o započtené ploše 24,835 m2 na ul. Drobného č.p. 301 ve 4. nadzemním podlaží.

IBU Cup biatlon (9. - 10. ledna 2016)

I přes nepřízeň počasí se podařilo uspořádat další biatlonové závody ve Vysočina Aréně. Fandit přišlo několik tisíc diváků. Fanoušci mohli navštívit náš stánek pod hlavními tribunami. Velký zájem byl o biatlonové čepice.

Program 19. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 18.1.2016

Navrhovaný program schůze:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 18 na rok 2015
3. Aktualizace rozpočtu města č. 2 na rok 2016

DISPOZICE PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ V Č.P.12, 449 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t v souladu s ustanovením § 39 zákona č.

Rozpočet města na rok 2016

V příloze naleznete plné znění rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2016, který byl schválen na 6. řádném zasedání Zastupitelstva města dne 30.11.2015.

Poptávkové řízení na prodej dřevní hmoty z nahodilé těžby z městských lesů- prosinec 2015

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů.
Jedná se o zpracovanou nahodilou těžbu v lesích u Nového Města na Moravě.

Konzultační dny MV ČR pro obce

V příloze zveřejňujeme plán konzultačních dnů MV ČR pro starosty obcí ve správním území ORP Nové Město na Moravě (viz.