Váš názor!

Město Nové Město na Moravě v rámci projektu Váš názor! umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy. Zveřejněná aktuální témata naleznete na Váš názor v Nové Městě na Moravě

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů

KLIKACÍ ROZPOČET

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Uzavírka silnice I/19 mezi Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou

V termínu 2.5.2015 - 10.5.2015 bude uzavřena silnice I/19 mezi Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou z důvodu opravy povrchu silnice.

Záměr města na pronájem bytu 1+k č. 301/45 na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 45 o velikosti 1+k o započtené ploše 26,075 m2 na ul. Drobného č.p. 301 v 5. nadzemním podlaží.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2015

Město Nové Město na Moravě oznamuje, že Rada města Nové Město na Moravě schválila dne 20.4.2015 na svém 6.

Záměr města na pronájem bytu 1+0 č. 730/53 na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 53 o velikosti 1+0 o započtené ploše 24,94 m2 na ul. Tyršova č.p. 730 v 11. nadzemním podlaží.

Prodej dřeva města Nové Město na Moravě - elektronická aukce

Dne 22. dubna 2015 byly zveřejněny elektronické aukce na prodej vytěženého dřeva v městských lesích města Nové Město na Moravě.

Úředník odboru stavebního a životního prostředí se zaměřením na památkovou péči - nabídka pracovního místa

Město Nové Město na Moravě hledá vhodného kandidáta/kandidátku na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice Odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě pro oblast zejm.

Hrozí Vám vyřazení Vašeho vozidla?

Ministerstvo dopravy dnes vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.

Městské lázně - výzva ke spolupráci

Jednatel společnosti města Novoměstské služby s.r.o. informuje fyzické a právnické osoby o nabídce spolupráce při provozování městských lázní. Bližší informace jsou uvedeny v příloze.

Výzva pro nominaci ocenění významných počinů a osobností v oblasti sportu za rok 2014

Komise pro sport, mládež a volný čas připravuje i v letošním roce slavnostní ocenění významných osobností v oblasti sportu za rok 2014.

Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 - Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2015 konaném dne 24. 3. 2015 byl, mimo jiné, přijat Dodatek č.

Kontaktní údaje Novoměstské služby s.r.o.

Novoměstské služby s.r.o.
Soškova 1346
592 31 Nové Město na Moravě
T: 566 598 850
E: mestske.lazne@nmnm.cz

Nabídka pracovních míst strážníků městské police

Starosta města informuje o nabídce třech pracovních míst strážníků Městské policie Nové Město na Moravě. Termín pro podání žádostí a dalších dokladů je do 24.4.2015.

Vyhlášena Nová zelená úsporám - vlastníci i stavebníci rodinných domů mohou od května do října 2015 žádat o dotace na energetické úspory

1. dubna 2015 spustilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR program Nová zelená úsporám pro rok 2015.

Nebezpečí vstupu do lesů a parků

Z důvodu mimořádných povětrnostních podmínek varujeme občany i další návštěvníky včetně sportující veřejnosti před nebezpečím, které aktuálně hrozí při pohybu v lesích a vzrostlé městské zeleni.

Záměr prodeje p.č. 2010/14 ( 4 232 m2) - ul. Lesní v k.ú. Nové Město na Moravě

Město nabízí k odprodeji st. p.č. 2010/14 ( 4 232 m2) - ul. Lesní v k.ú. Nové Město na Moravě, a to formou výběrového řízení na určení pořadí.Bližší informace jsou přílohou tohoto záměru.

Poptávkového řízení - prodej dřeva pro II. kvartál roku 2015

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů pro II. kvartál roku 2015. Bližší informace o předmětu prodeje a jeho podmínkách uchazeči naleznou v přílohách.

Záměr města na pronájem bytu 1+k č. 301/8 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 8 o velikosti 1+k o započtené ploše 24,1650 m2 na ul. Drobného č.p. 301 v 2. nadzemním podlaží.

Záměr města na pronájem bytu 1+1 č. 540/3 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 3 o velikosti 1+1 o započtené ploše 30,58 m2 na ul. Drobného č.p. 540 v 1. nadzemním podlaží.

Prodej dřeva města Nové Město na Moravě - elektronická aukce

Dne 20. března 2015 byly zveřejněny elektronické aukce na prodej vytěženého dřeva v městských lesích města Nové Město na Moravě.

Informace o prodeji dřeva z městských lesů

Město Nové Město na Moravě jako vlastník cca 360 ha lesů realizuje prodej dřeva následujícími způsoby: