Často kladené otázky k MAP

Jak to bude dále v územích ORP, kde projekty MAP končí (např. projekt končí v červnu 2017), ale podle pravidel se mají „investiční projekty“ škol a organizací neformálního a zájmového vzdělávání ve Strategickém rámci MAP aktualizovat každého půl roku? Kdo zajistí aktualizaci, když realizační tým již nebude v území působit? zveřejněno dne 27. 3. 2017

Není pravidlem, že se má Strategický rámec MAP aktualizovat každého půl roku. Prostupy říkají, že aktualizace je možná jednou za půl roku – tedy může se provést, ale také nemusí a může se dělat třeba po devíti měsících nebo až po roce.

————————————————————–

Kde je k dispozici finální verze vzoru Strategického rámce MAP na webu MŠMT? – zveřejněno dne 21. 7. 2016

Na internetové stránce „přehled vzorů – přílohy k výzvám“ u výzvy č. 02_15_005  Místní akční plány rozvoje vzdělávání:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam

————————————————————–

Mají být ve Strategickém rámci MAP již v této fázi identifikovány i „měkké“ aktivity? – zveřejněno dne 5. 9. 2016 

Doporučujeme vést si souhrnný Strategický rámec MAP, ve kterém budou uvedeny veškeré projektové záměry, popř. „měkké“ aktivity. Nicméně pro aktuální potřeby s ohledem na výzvy IROP/OP PPR z něj vyfiltrujte pouze projektové záměry hraditelné z IROPu, které následně odevzdáte prostřednictvím sekretariátu RSK, obdobně pro OP PPR.

————————————————————–

Jak funguje schvalování strategickým rámců a dokumentů MAP. Dokument MAP – schvaluje PS i ŘV? RSK také ne? – zveřejněno dne 5. 9. 2016

MAP schvaluje ŘV MAP, stejně tak Strategický rámec MAP. RSK tyto dokumenty neschvaluje.