Městský úřad

RubrikaMístní akční plán = MAP I

Město Nové Město na Moravě se stalo úspěšným žadatelem projektu MŠMT financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Nového Města na Moravě. Realizace projektu byla zahájena 1. června 2016 a projekt bude ukončen k 30. listopadu 2017.
map_logo_862
Proojekt MŠMT reaguje na plošně přetrvávající nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v území na úrovni mateřských a základních škol, zapojeni budou i zájmové organizace, které se věnují dětem.

Místní akční plán (MAP) bude dokumentem, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů a bude směřovat k naplnění stávajících i nových cílů. Cenným podkladem pro zpracování analytické části MAPu budou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické i rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů; setkávání budou probíhat v rámci návštěv partnerských škol, kulatých stolů a pracovních skupin.

MAP bude také sloužit jako podklad pro zaměření podpory z programů MŠMT a EU:
1) Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání (OP VVV)
2) Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

V případě čerpání podpory IROP jde o povinnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů a bez existence MAP bude v území čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání omezeno. Dotazy nebo připomínky k projektu směřujte na koordinátorku projektu.

Hlavní manažerka: Mgr. Alena Lukášová, +420 725 887 158
email: alena.lukasova@meu.nmnm.cz

Administrátorka: Ing. Andrea Kramárová, +420 724 947 761
email: andrea.kramarova@meu.nmnm.cz

Koordinátorka: Ing. Jitka Zelená, +420 720 053 027
email: jitka.zelena@meu.nmnm.cz

27. červen 2018

Město hledá pracovníky do projektu MAP II. rozvoje vzdělávání

Město hledá pracovníky do pracovních pozic projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání...

Číst dále
28. listopad 2017

Projekt MAP jde do finále

Ve středu 22.11.2017 proběhlo poslední zasedání Řídícího výboru projektu MAP o vzdělávání...

Číst dále
26. říjen 2017

MAP – beseda starosty města se žáky místních škol

Ve středu 25.10.2017 proběhlo během dopoledne již druhé krátké setkání starosty města...

Číst dále
19. říjen 2017

Nová výzva pro oblast školství

MAS Zubří země vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z...

Číst dále
21. červen 2017

MAP – výzva MMR na modernizovaná hřiště a tělocvičny pro obce do 3000 obyvatel

„Tato výzva je určena obcím do tří tisíc obyvatel, které jsou zřizovatelem...

Číst dále
19. červen 2017

MAP – Zásobník projektů s výsledky dotazníků na školách

Téměř 400 lidí má svůj podíl na vytvoření Zásobníku projektů, který je...

Číst dále
13. červen 2017

MAP – ještě několik dní lze podávat žádosti o podporu IROP

Do 23.6.2017 lze podávat žádosti o podporu ve výzvách č. 1, 2...

Číst dále
12. červen 2017

MAP – konference ředitelů škol

Kdo si hraje, nezlobí, to je stará a praxí odzkoušená pravda. Kdo...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE