Projekt MAP jde do finále

Jitka Zelená  Sdílet článek na nebo

Ve středu 22.11.2017 proběhlo poslední zasedání Řídícího výboru projektu MAP o vzdělávání a výchově dětí v našem regionu. Byl schválen zásadní dokument, který je podmínkou …

Ve středu 22.11.2017 proběhlo poslední zasedání Řídícího výboru projektu MAP o vzdělávání a výchově dětí v našem regionu. Byl schválen zásadní dokument, který je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z fondů EU OP VVV na investiční i neinvestiční akce v následném období, a to až do roku 2023. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo se projektu jakýmkoli způsobem účastnili – členům Řídícího výboru, Pracovních skupin, pedagogům MŠ, ZŠ i SŠ, žákům a studentům škol.

V půli listopadu byla Řídícím orgánem OP VVV vyhlášená navazující výzva MAP II, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1, podáním žádosti a následnou ralizací bychom rádi školám vyšli vstříc s jejich neinvestičními požadavky, především podporou aktivit spolupráce škol, zřizovatelů a veřejnosti.

Soubory ke stažení