Městský úřad

Projekt MAP jde do finále

/ Jitka Zelená

Ve středu 22.11.2017 proběhlo poslední zasedání Řídícího výboru projektu MAP o vzdělávání a výchově dětí v našem regionu. Byl schválen zásadní dokument, který je podmínkou …

Ve středu 22.11.2017 proběhlo poslední zasedání Řídícího výboru projektu MAP o vzdělávání a výchově dětí v našem regionu. Byl schválen zásadní dokument, který je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z fondů EU OP VVV na investiční i neinvestiční akce v následném období, a to až do roku 2023. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo se projektu jakýmkoli způsobem účastnili – členům Řídícího výboru, Pracovních skupin, pedagogům MŠ, ZŠ i SŠ, žákům a studentům škol.

V půli listopadu byla Řídícím orgánem OP VVV vyhlášená navazující výzva MAP II, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1, podáním žádosti a následnou ralizací bychom rádi školám vyšli vstříc s jejich neinvestičními požadavky, především podporou aktivit spolupráce škol, zřizovatelů a veřejnosti.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE