Úřední deska

Úřední deska Městského úřad Nové Město na Moravě - stav ke dni 21.08.2017
Klasická úřední deska je umístěna na Vratislavově náměstí před budovou radnice.

Setřídit dle data vyvěšení  |  [ Setřídit dle data sejmutí ]

Evid.číslo Vyvěšeno Obsah Příloha Zapsal
239/2017od 21.07.2017
do 21.08.2017
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu - veřejná vyhláška - silážní jáma s jímkou na pozemku parc. č. 164 v k.ú. Dlouhé na Moravě.239-1.pdf [110 kB]
Linková Aneta
566 598 311
264/2017od 11.08.2017
do 22.08.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - víceúčelový objekt Řečice.264-1.pdf [60 kB]
Stará Lenka
566 598 312
258/2017od 04.08.2017
do 22.08.2017
Oznámení o disponování s majetkem města - užívání části pozemku p.č. 511/5 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě za účelem terénních úprav obecních pozemků (komunikace).258-1.pdf [123 kB]
Stará Lenka
566 598 312
257/2017od 04.08.2017
do 22.08.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/354, II/360, III/36039, III/35415 a místní komunikaci ul. Smetanova a Drobného v Novém Městě na Moravě.257-1.pdf [104 kB]
Stará Lenka
566 598 312
259/2017od 08.08.2017
do 24.08.2017
Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání- přístavba hospodářské budovy v k.ú. Radešín nad Bobrůvkou.259-1.pdf [114 kB]
Stará Lenka
566 598 312
269/2017od 16.08.2017
do 25.08.2017
Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - přístavba skladu surovin a výrobků ke stávajícímu objektu společnosti Viktor trade, s.r.o.,U Jatek 1551, Nové Města na Moravě.269-1.pdf [58 kB]
Stará Lenka
566 598 312
260/2017od 09.08.2017
do 25.08.2017
Oznámení o disponování majetkem města - pronájem části pozemku p.č.3536/1 v k.ú. Nové Město na Moravě. 260-1.pdf [187 kB]
Stará Lenka
566 598 312
261/2017od 09.08.2017
do 25.08.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost vydanou ve věci dodatečného povolení stavby: objekt skladu u RD č.p. 106 v k.ú. Borůvka.261-1.pdf [59 kB]
Stará Lenka
566 598 312
271/2017od 18.08.2017
do 29.08.2017
Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - prodloužení STL plynovodu a STL plynovodní přípojky pro objekt na ul. Petrovická č.p. 587 v Novém Městě na Moravě.271-1.pdf [53 kB]
Stará Lenka
566 598 312
265/2017od 14.08.2017
do 30.08.2017
Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení územního řízení - Hlinné (kanalizace).265-1.pdf [144 kB]
Stará Lenka
566 598 312
267/2017od 15.08.2017
do 31.08.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost v řízení o vydání územního rozhodnutí na stavbu vrtaná studna v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě.267-1.pdf [56 kB]
Stará Lenka
566 598 312
266/2017od 15.08.2017
do 31.08.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu - prodejna nábytku a restaurace, přeložka kabelu NN, přístupový chodník, přípojka dešťové a splaškové kanalizace v k.ú. Nové Město na Moravě.266-1.pdf [79 kB]
Stará Lenka
566 598 312
270/2017od 17.08.2017
do 04.09.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v ulici Sportovní v Novém Městě na Moravě.270-1.pdf [156 kB]
Stará Lenka
566 598 312
253/2017od 01.08.2017
do 04.09.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.9.2017 od 7.30 hod. do 14.30 hod. vypnutá oblast: Zubří, Pohledec.253-1.pdf [35 kB]
Stará Lenka
566 598 312
268/2017od 16.08.2017
do 15.09.2017
Usnesení o konání elektronického dražebního jednání.268-1.pdf [124 kB]
Stará Lenka
566 598 312
256/2017od 03.08.2017
do 21.09.2017
Usnesení o odročení dražebního jednání.256-1.pdf [104 kB]
Stará Lenka
566 598 312
263/2017od 09.08.2017
do 16.10.2017
Výzva k odstranění vozidla tovární značky ŠKODA FELICIA, RZ: 5J3 9850, barva červená, které se nachází na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě , a to ve lhůtě do 15.10.2017. 263-1.pdf [50 kB]
Stará Lenka
566 598 312
262/2017od 09.08.2017
do 16.10.2017
Výzva k odstranění vozidla tovární značky Mazda, RZ: 8AO 6836, barva modrá, které se nachází na ulici Kárníkova v Novém Městě na Moravě, a to ve lhůtě do 15.10.2017.262-1.pdf [51 kB]
Stará Lenka
566 598 312
415/2014od 22.10.2014
do 31.10.2017
Oznámení o nálezu věci - vodovodní řady v k.ú. Slavkovice.415-1.pdf [42 kB]
Stará Lenka
566 598 312
211/2017od 21.06.2017
do 21.12.2017
Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě. Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu. Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v sociální oblasti. Výzva na podporu mimořádných počinů. Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnu 150 a více členů. Dotační program - Novoměstská kultura. Dotační program - Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci. Dotační program - Zkvalitnění sportovišť. Dotační program - Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme. Harmonogram dotačních programů a výzev na rok 2018.211-1.pdf [958 kB]
Stará Lenka
566 598 312
282/2015od 09.09.2015
do 30.12.2017
Informace pro občany o výzvě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových určenou vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální urad.282-1.pdf [57 kB]
Stará Lenka
566 598 312
102/2017od 30.03.2017
do 02.01.2018
Rozpis pracovní pohotovosti od 1.4.2017 u agendy přenesené působnosti dle z.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, mezi Městské úřady Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem.102-1.pdf [30 kB]
Stará Lenka
566 598 312
3/2017od 04.01.2017
do 02.01.2018
Oznámení města o výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017. 3-1.pdf [34 kB]
Stará Lenka
566 598 312
86/2017od 21.03.2017
do 03.01.2018
Zveřejnění základních ekonomických nástrojů města.86-1.pdf [32 kB]
Stará Lenka
566 598 312
215/2017od 27.06.2017
do 03.07.2018
Závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2016 - informace o jeho schválení a zveřejnění.215-1.pdf [20 kB]
Stará Lenka
566 598 312
209/2015od 02.07.2015
do 03.07.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (Město Nové Město na Moravě - BIKE EVENTS s.r.o. Tišnov).209-1.pdf [238 kB]
Stará Lenka
566 598 312
255/2015od 20.08.2015
do 21.08.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace (Město Nové Město na Moravě - Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.)255-1.pdf [231 kB]
Stará Lenka
566 598 312
292/2015od 11.09.2015
do 12.09.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (Město Nové Město na Moravě - Římskokatolická farnost Nové Město na Moravě).292-1.pdf [184 kB]
Stará Lenka
566 598 312
378/2015od 09.11.2015
do 10.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (Město Nové Město na Moravě - fyzická osoba).378-1.pdf [158 kB]
Stará Lenka
566 598 312
51/2016od 12.02.2016
do 13.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 42/2016 (Město Nové Město na Moravě - Portimo, o.p.s. Nové Město na Moravě).51-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
52/2016od 12.02.2016
do 13.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.43/2016 (Město Nové Město na Moravě x Portimo o.p.s. Nové Město na Moravě).52-1.pdf [241 kB]
Stará Lenka
566 598 312
62/2016od 16.02.2016
do 16.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 49/2016 (Město Nové Město na Moravě - Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové Město na Moravě).62-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
56/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 61/2016 (Město Nové Město na Moravě - TJ Nové Město na Moravě z.s.)56-1.pdf [235 kB]
Stará Lenka
566 598 312
57/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 58/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s.Nové Město na Moravě).57-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
58/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 60/2016 (Město Nové Město na Moravě - TJ Nové Město na Moravě z.s.).58-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
59/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 58/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s.Nové Město na Moravě)59-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
60/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 57/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě)60-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
61/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 54/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě).61-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
71/2016od 23.02.2016
do 24.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 97/2016 (Město Nové Město na Moravě - Lysina lenina Křídla)71-1.pdf [235 kB]
Stará Lenka
566 598 312
72/2016od 23.02.2016
do 24.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 98/2016 (Město Nové Město na Moravě - fyzická osoba).72-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
77/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 116/2016 (Město Nové Město na Moravě - OREL jednota Nové Město na Moravě).77-1.pdf [252 kB]
Stará Lenka
566 598 312
78/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 118/2016 (Město Nové Město na Moravě - Bike Events s.r.o. Tišnov).78-1.pdf [243 kB]
Stará Lenka
566 598 312
79/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace č.117/2016 (Město Nové Město na Moravě - Římskokatolická farnost Olešná na Moravě).79-1.pdf [408 kB]
Stará Lenka
566 598 312
84/2016od 03.03.2016
do 04.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 141/2016 (Město Nové Město na Moravě - Komorní hudba dnes o.s. Žďár nad Sázavou).84-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
97/2016od 10.03.2016
do 11.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 160/2016 (Město Nové Město na Moravě - Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.).97-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
98/2016od 10.03.2016
do 11.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotací č. 161/2016 (Město Nové Město na Moravě - Obec Zubří a Obec Křídla).98-1.pdf [207 kB]
Stará Lenka
566 598 312
139/2016od 11.04.2016
do 13.04.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 189/2016 (Město Nové Město na Moravě - Tělocvičná jednota Sokol Maxičky).139-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
203/2016od 25.05.2016
do 26.05.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 277/2016 (Město Nové Město na Moravě - Mikroregion Novoměstsko).203-1.pdf [207 kB]
Stará Lenka
566 598 312
1/2017od 03.01.2017
do 04.01.2021
Seznam obcí a městysů, s nimiž má město Nové Město na Moravě uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové agendy na období od 1.1.2017 do 3.12.2020.1-1.pdf [21 kB]
Stará Lenka
566 598 312

Setřídit dle data vyvěšení  |  [ Setřídit dle data sejmutí ]