Úřední deska

Úřední deska Městského úřad Nové Město na Moravě - stav ke dni 23.05.2017
Klasická úřední deska je umístěna na Vratislavově náměstí před budovou radnice.

Setřídit dle data vyvěšení  |  [ Setřídit dle data sejmutí ]

Evid.číslo Vyvěšeno Obsah Příloha Zapsal
159/2017od 05.05.2017
do 23.05.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Přístavba obecního úřadu v Kuklíku.159-1.pdf [61 kB]
Stará Lenka
566 598 312
157/2017od 05.05.2017
do 23.05.2017
Nabídka pracovního místa na pozici úředník/úřednice Kanceláře vedoucího úřadu Městského úřadu Nové Město na Moravě, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD/RD), úvazek 1,0.157-1.pdf [64 kB]
Stará Lenka
566 598 312
154/2017od 05.05.2017
do 23.05.2017
Veřejná vyhláška - oznámení - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve městě Novém Městě na Moravě.154-1.pdf [185 kB]
Stará Lenka
566 598 312
153/2017od 05.05.2017
do 23.05.2017
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení ke stavbě vodního díla: Rokytno - kanalizace.153-1.pdf [263 kB]
Stará Lenka
566 598 312
143/2017od 28.04.2017
do 23.05.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.5.2017 od 7.30 hod. do 15.30 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, ul. Masarykova č. 198, 199, 200 a 204.143-1.pdf [33 kB]
Stará Lenka
566 598 312
149/2017od 03.05.2017
do 24.05.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.5.2017 od 7.30 hod. do 11.30 hod. vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, odběratelská trafostanice T45 N.Město Biatlon č. 200899 (Sportovní klub N. Město).149-1.pdf [35 kB]
Stará Lenka
566 598 312
162/2017od 09.05.2017
do 25.05.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na místní komunikaci v ulici Sportovní v Novém Městě na Moravě.162-1.pdf [710 kB]
Stará Lenka
566 598 312
160/2017od 09.05.2017
do 25.05.2017
Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č.2/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.160-1.pdf [56 kB]
Stará Lenka
566 598 312
155/2017od 05.05.2017
do 25.05.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.5.2017 od 7.30 hod. do 12.30 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, ul. Žďárská č. 68 (DPS).155-1.pdf [32 kB]
Stará Lenka
566 598 312
151/2017od 04.05.2017
do 25.05.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.5.2017 od 12.30 hod. do 15.00 hod., vypnutá oblast: Pohledec zahrádky Bezděkov u železničního přejezdu směr Zubří , včetně napájení signalizace železničního přejezdu.151-1.pdf [34 kB]
Stará Lenka
566 598 312
164/2017od 12.05.2017
do 30.05.2017
Zápis z 37. schůze Rady města Nového Města na Moravě, která se konala dne 2.5.2017.164-1.pdf [384 kB]
Stará Lenka
566 598 312
161/2017od 09.05.2017
do 30.05.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.5.2017 od 7.30 hod. do 12.30 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, Mendlova ul. č. 1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1543, staveniště bytového domu seniorů.161-1.pdf [36 kB]
Stará Lenka
566 598 312
158/2017od 05.05.2017
do 30.05.2017
Nabídka pracovního místa na pozici úředník/úřednice Odboru dopravy a vnitřních věcí Městského úřadu Nové Město na Moravě, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za zaměstnance v dlouhodobé pracovní neschopnosti) úvazek 1,0, ale i možnost zkráceného úvazku).158-1.pdf [57 kB]
Stará Lenka
566 598 312
134/2017od 21.04.2017
do 30.05.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisového seznamu, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Kraj Vysočina daň z nemovitých věcí na rok 2017.134-1.pdf [35 kB]
Stará Lenka
566 598 312
169/2017od 17.05.2017
do 02.06.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení územního řízení - vrtaná studna včetně výtlačného řadu a elektropřipojení v k.ú. Zubří - Petr Herman.169-1.pdf [57 kB]
Stará Lenka
566 598 312
168/2017od 17.05.2017
do 02.06.2017
Veřejná vyhláška - oznámení možnosti převzít vydanou písemnost - územní rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna včetně výtlačného řadu a zemní kabelové přípojky NN v k.ú. Moravské Křižánky - Miloslav Houska.168-1.pdf [54 kB]
Stará Lenka
566 598 312
167/2017od 17.05.2017
do 02.06.2017
Veřejná vyhláška - oznámení možnosti převzít vydanou písemnost - rozhodnutí o dodatečném povolení stavby - novostavba RD na zboru po č.p. 11 ... v k.ú. Krátká - Jan Sedlák.167-1.pdf [53 kB]
Stará Lenka
566 598 312
171/2017od 18.05.2017
do 05.06.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít vydanou písemnost - oznámení zahájení územního řízení - vrtaná studna včetně výtlačného řadu a elektropřipojení v k.ú. Vlachovice u Roytna - Jiřinka Lesná.171-1.pdf [60 kB]
Stará Lenka
566 598 312
170/2017od 18.05.2017
do 05.06.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - přístřešek k hale, připojení dešťové kanalizace v k.ú. Nové Město na Moravě.170-1.pdf [58 kB]
Stará Lenka
566 598 312
172/2017od 19.05.2017
do 06.06.2017
Oznámení o disponování s majetkem města - užívání části pozemku p.č. 3912/4 v k.ú. Nové Město na Moravě za účelem terénních úprav obecních pozemků (komunikace).172-1.pdf [95 kB]
172-2.pdf [65 kB]
Stará Lenka
566 598 312
174/2017od 23.05.2017
do 08.06.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II/354 v k.ú. Moravské Křižánky. 174-1.pdf [124 kB]
Stará Lenka
566 598 312
163/2017od 10.05.2017
do 09.06.2017
Veřejná vyhláška vydaná MěÚ Adamov o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. MěÚ/1793/17/OE, jímž se v něm uvedeným poplatníků, kteří nezaplatili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu za období roku 2014 ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti vyměřuje poplatková povinnost.163-1.pdf [34 kB]
Stará Lenka
566 598 312
139/2017od 26.04.2017
do 19.06.2017
Veřejná vyhláška - oznámení - zveřejnění Změny č. II Územního plánu obce Křídla - návrhu pro společné jednání .139-1.pdf [71 kB]
Stará Lenka
566 598 312
144/2017od 28.04.2017
do 20.06.2017
Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016.144-1.pdf [3,175 kB]
Stará Lenka
566 598 312
493/2016od 21.12.2016
do 23.06.2017
Vyhlášení popisu věci (Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou).493-1.pdf [110 kB]
Stará Lenka
566 598 312
165/2017od 16.05.2017
do 28.06.2017
Veřejná vyhláška k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Bobrová.165-1.pdf [71 kB]
Stará Lenka
566 598 312
96/2017od 28.03.2017
do 28.06.2017
Oznámení ČR - Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemku v k.ú. Studnice u Rokytna.96-1.pdf [61 kB]
Stará Lenka
566 598 312
166/2017od 17.05.2017
do 29.06.2017
Elektronická dražební vyhláška - usnesení o nařízení 1.kola elektronické dražby.166-1.pdf [268 kB]
Stará Lenka
566 598 312
120/2017od 11.04.2017
do 01.08.2017
Výzva k předkládání projektů pro poskytování dotací z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2017.120-1.pdf [230 kB]
Stará Lenka
566 598 312
415/2014od 22.10.2014
do 31.10.2017
Oznámení o nálezu věci - vodovodní řady v k.ú. Slavkovice.415-1.pdf [42 kB]
Stará Lenka
566 598 312
282/2015od 09.09.2015
do 30.12.2017
Informace pro občany o výzvě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových určenou vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální urad.282-1.pdf [57 kB]
Stará Lenka
566 598 312
102/2017od 30.03.2017
do 02.01.2018
Rozpis pracovní pohotovosti od 1.4.2017 u agendy přenesené působnosti dle z.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, mezi Městské úřady Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem.102-1.pdf [30 kB]
Stará Lenka
566 598 312
3/2017od 04.01.2017
do 02.01.2018
Oznámení města o výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017. 3-1.pdf [34 kB]
Stará Lenka
566 598 312
86/2017od 21.03.2017
do 03.01.2018
Zveřejnění základních ekonomických nástrojů města.86-1.pdf [32 kB]
Stará Lenka
566 598 312
209/2015od 02.07.2015
do 03.07.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (Město Nové Město na Moravě - BIKE EVENTS s.r.o. Tišnov).209-1.pdf [238 kB]
Stará Lenka
566 598 312
255/2015od 20.08.2015
do 21.08.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace (Město Nové Město na Moravě - Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.)255-1.pdf [231 kB]
Stará Lenka
566 598 312
292/2015od 11.09.2015
do 12.09.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (Město Nové Město na Moravě - Římskokatolická farnost Nové Město na Moravě).292-1.pdf [184 kB]
Stará Lenka
566 598 312
378/2015od 09.11.2015
do 10.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (Město Nové Město na Moravě - fyzická osoba).378-1.pdf [158 kB]
Stará Lenka
566 598 312
51/2016od 12.02.2016
do 13.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 42/2016 (Město Nové Město na Moravě - Portimo, o.p.s. Nové Město na Moravě).51-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
52/2016od 12.02.2016
do 13.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.43/2016 (Město Nové Město na Moravě x Portimo o.p.s. Nové Město na Moravě).52-1.pdf [241 kB]
Stará Lenka
566 598 312
62/2016od 16.02.2016
do 16.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 49/2016 (Město Nové Město na Moravě - Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové Město na Moravě).62-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
56/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 61/2016 (Město Nové Město na Moravě - TJ Nové Město na Moravě z.s.)56-1.pdf [235 kB]
Stará Lenka
566 598 312
57/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 58/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s.Nové Město na Moravě).57-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
58/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 60/2016 (Město Nové Město na Moravě - TJ Nové Město na Moravě z.s.).58-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
59/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 58/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s.Nové Město na Moravě)59-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
60/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 57/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě)60-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
61/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 54/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě).61-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
71/2016od 23.02.2016
do 24.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 97/2016 (Město Nové Město na Moravě - Lysina lenina Křídla)71-1.pdf [235 kB]
Stará Lenka
566 598 312
72/2016od 23.02.2016
do 24.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 98/2016 (Město Nové Město na Moravě - fyzická osoba).72-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
77/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 116/2016 (Město Nové Město na Moravě - OREL jednota Nové Město na Moravě).77-1.pdf [252 kB]
Stará Lenka
566 598 312
78/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 118/2016 (Město Nové Město na Moravě - Bike Events s.r.o. Tišnov).78-1.pdf [243 kB]
Stará Lenka
566 598 312
79/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace č.117/2016 (Město Nové Město na Moravě - Římskokatolická farnost Olešná na Moravě).79-1.pdf [408 kB]
Stará Lenka
566 598 312
84/2016od 03.03.2016
do 04.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 141/2016 (Město Nové Město na Moravě - Komorní hudba dnes o.s. Žďár nad Sázavou).84-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
97/2016od 10.03.2016
do 11.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 160/2016 (Město Nové Město na Moravě - Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.).97-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
98/2016od 10.03.2016
do 11.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotací č. 161/2016 (Město Nové Město na Moravě - Obec Zubří a Obec Křídla).98-1.pdf [207 kB]
Stará Lenka
566 598 312
139/2016od 11.04.2016
do 13.04.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 189/2016 (Město Nové Město na Moravě - Tělocvičná jednota Sokol Maxičky).139-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
203/2016od 25.05.2016
do 26.05.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 277/2016 (Město Nové Město na Moravě - Mikroregion Novoměstsko).203-1.pdf [207 kB]
Stará Lenka
566 598 312
1/2017od 03.01.2017
do 04.01.2021
Seznam obcí a městysů, s nimiž má město Nové Město na Moravě uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové agendy na období od 1.1.2017 do 3.12.2020.1-1.pdf [21 kB]
Stará Lenka
566 598 312

Setřídit dle data vyvěšení  |  [ Setřídit dle data sejmutí ]