Úřední deska

Úřední deska Městského úřad Nové Město na Moravě - stav ke dni 20.01.2017
Klasická úřední deska je umístěna na Vratislavově náměstí před budovou radnice.

Setřídit dle data vyvěšení  |  [ Setřídit dle data sejmutí ]

Evid.číslo Vyvěšeno Obsah Příloha Zapsal
445/2016od 05.12.2016
do 20.01.2017
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - elektronická dražební vyhláška.445-1.pdf [280 kB]
Stará Lenka
566 598 312
485/2016od 20.12.2016
do 23.01.2017
Oznámení Státního pozemkového úřadu o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek pro katastrální území Hlinné. 485-1.pdf [76 kB]
Stará Lenka
566 598 312
426/2016od 22.11.2016
do 23.01.2017
Záměr města na prodej následujících nemovitostí - pozemků: částí pozemků parc.č. 1686, 1696/3 a parc. č. 1697, v celkové výměře do 800 m2, vše v katastrálním území a obci Nové Město na Moravě, které jsou ve vlastnictví města, určených pro budoucí výstavbu bytového domu v lokalitě „Pod nemocnicí - ulice Žďárská“ (dále také jen „BD“) – za podmínek, uvedených v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto záměru. Návrh smlouvy ve formátu doc naleznete na webových stránkách města - https://radnice.nmnm.cz/zamer-prodeje-nemovitosti-v-lokalite-pod-nemocnici-ul-zdarska/426-4.pdf [228 kB]
426-3.pdf [303 kB]
426-1.pdf [82 kB]
426-2.pdf [379 kB]
Stará Lenka
566 598 312
494/2016od 22.12.2016
do 24.01.2017
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných původně ekologických jednotek pro katastrální území Pohledec.494-1.pdf [105 kB]
Linková Aneta
566 598 311
18/2017od 19.01.2017
do 26.01.2017
Záměr města na pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+1 v č.p. 726 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě.18-1.pdf [97 kB]
Stará Lenka
566 598 312
19/2017od 19.01.2017
do 26.01.2017
Záměr města na pronájem bytu č. 53 o velikosti 1+kk v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě.19-1.pdf [97 kB]
Stará Lenka
566 598 312
17/2017od 19.01.2017
do 26.01.2017
Záměr města na pronájem bytu č. 48 o velikosti 1+kk v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě.17-1.pdf [92 kB]
Stará Lenka
566 598 312
16/2017od 19.01.2017
do 26.01.2017
Záměr města na pronájem bytu č. 11 o velikosti 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě.16-1.pdf [98 kB]
Stará Lenka
566 598 312
8/2017od 10.01.2017
do 26.01.2017
Oznámení o disponování s majetkem města - pronájem pozemku p.č. 3528/1 (769 m2) - kolna, p.č. 3524 (793 m2)- kolna v k.ú. Nové Město na Moravě za účelem umístění strojů.8-1.pdf [326 kB]
Stará Lenka
566 598 312
9/2017od 10.01.2017
do 26.01.2017
Oznámení o disponování s majetkem města - pronájem pozemku p.č. 3536/9 (89 m2) a p.č. 3536/28 (cca 100 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě a účelem využití jako manipulační plocha - uskladnění materiálu.9-1.pdf [321 kB]
Stará Lenka
566 598 312
7/2017od 10.01.2017
do 26.01.2017
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - dělení pozemku p.č. 71/15 (orná půda) v k.ú. Radešín nad Bobrůvkou.7-1.pdf [108 kB]
Stará Lenka
566 598 312
5/2017od 05.01.2017
do 26.01.2017
Přerušení dodávky elektrické energie dne 25.1.2017 od 7.30 do 14.30 hod., vypnutá oblast: Olešná - pravá strana obce od silnice I/19 Nové Město - Bystřice (mimo oblasti do hasičské zbrojnice č.p. 81 směr Nové Město) + levá strana obce od č.p. 114 směr Bystřice.5-1.pdf [35 kB]
Stará Lenka
566 598 312
458/2016od 15.12.2016
do 27.01.2017
Veřejná vyhláška k opakovanému veřejnému projednání návrhu Změny č. I Územního plánu Zubří.458-1.pdf [77 kB]
Stará Lenka
566 598 312
10/2017od 13.01.2017
do 31.01.2017
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení Ubušín.10-1.pdf [251 kB]
Stará Lenka
566 598 312
11/2017od 16.01.2017
do 01.02.2017
Veřejná vyhláška - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - dělení pozemků v k.ú. Tři Studně .11-1.pdf [57 kB]
Stará Lenka
566 598 312
12/2017od 17.01.2017
do 02.02.2017
Oznámení o disponování s majetkem města - odprodej části pozemku p.č. 2036/12 v k.ú. Nové Město na Moravě.12-1.pdf [211 kB]
Stará Lenka
566 598 312
20/2017od 19.01.2017
do 06.02.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost ve věci: zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla - Sirovátka David.20-1.pdf [46 kB]
Stará Lenka
566 598 312
13/2017od 18.01.2017
do 16.02.2017
Záměr města na prodej služebních vozidel.13-1.pdf [77 kB]
Stará Lenka
566 598 312
15/2017od 18.01.2017
do 20.02.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: úředník/ce Odboru investic MěÚ Nové Město na Moravě.15-1.pdf [89 kB]
Stará Lenka
566 598 312
14/2017od 18.01.2017
do 20.02.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: vedoucí úředník/ce - vedoucí Odboru investic MěÚ Nové Město na Moravě.14-1.pdf [100 kB]
Stará Lenka
566 598 312
424/2016od 22.11.2016
do 22.02.2017
Oznámení ČR- Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Pohledec. 424-1.pdf [64 kB]
Stará Lenka
566 598 312
491/2016od 21.12.2016
do 03.04.2017
Záměr města na pronájem 22 bytů 1+kk v bytovém domě KODUS (komunitní dům seniorů) na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě.491-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
493/2016od 21.12.2016
do 23.06.2017
Vyhlášení popisu věci (Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou).493-1.pdf [110 kB]
Stará Lenka
566 598 312
415/2014od 22.10.2014
do 31.10.2017
Oznámení o nálezu věci - vodovodní řady v k.ú. Slavkovice.415-1.pdf [42 kB]
Stará Lenka
566 598 312
282/2015od 09.09.2015
do 30.12.2017
Informace pro občany o výzvě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových určenou vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální urad.282-1.pdf [57 kB]
Stará Lenka
566 598 312
3/2017od 04.01.2017
do 02.01.2018
Oznámení města o výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017. 3-1.pdf [34 kB]
Stará Lenka
566 598 312
457/2016od 14.12.2016
do 02.01.2018
Rozpis pracovní pohotovosti na rok 2017 u agendy přenesené působnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, v platném znění, mezi jednotlivé městské úřady smluvních stran (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě).457-1.pdf [32 kB]
Stará Lenka
566 598 312
209/2015od 02.07.2015
do 03.07.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (Město Nové Město na Moravě - BIKE EVENTS s.r.o. Tišnov).209-1.pdf [238 kB]
Stará Lenka
566 598 312
255/2015od 20.08.2015
do 21.08.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace (Město Nové Město na Moravě - Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.)255-1.pdf [231 kB]
Stará Lenka
566 598 312
292/2015od 11.09.2015
do 12.09.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (Město Nové Město na Moravě - Římskokatolická farnost Nové Město na Moravě).292-1.pdf [184 kB]
Stará Lenka
566 598 312
378/2015od 09.11.2015
do 10.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (Město Nové Město na Moravě - fyzická osoba).378-1.pdf [158 kB]
Stará Lenka
566 598 312
51/2016od 12.02.2016
do 13.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 42/2016 (Město Nové Město na Moravě - Portimo, o.p.s. Nové Město na Moravě).51-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
52/2016od 12.02.2016
do 13.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.43/2016 (Město Nové Město na Moravě x Portimo o.p.s. Nové Město na Moravě).52-1.pdf [241 kB]
Stará Lenka
566 598 312
62/2016od 16.02.2016
do 16.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 49/2016 (Město Nové Město na Moravě - Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové Město na Moravě).62-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
56/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 61/2016 (Město Nové Město na Moravě - TJ Nové Město na Moravě z.s.)56-1.pdf [235 kB]
Stará Lenka
566 598 312
57/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 58/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s.Nové Město na Moravě).57-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
58/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 60/2016 (Město Nové Město na Moravě - TJ Nové Město na Moravě z.s.).58-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
59/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 58/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s.Nové Město na Moravě)59-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
60/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 57/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě)60-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
61/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 54/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě).61-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
71/2016od 23.02.2016
do 24.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 97/2016 (Město Nové Město na Moravě - Lysina lenina Křídla)71-1.pdf [235 kB]
Stará Lenka
566 598 312
72/2016od 23.02.2016
do 24.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 98/2016 (Město Nové Město na Moravě - fyzická osoba).72-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
77/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 116/2016 (Město Nové Město na Moravě - OREL jednota Nové Město na Moravě).77-1.pdf [252 kB]
Stará Lenka
566 598 312
78/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 118/2016 (Město Nové Město na Moravě - Bike Events s.r.o. Tišnov).78-1.pdf [243 kB]
Stará Lenka
566 598 312
79/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace č.117/2016 (Město Nové Město na Moravě - Římskokatolická farnost Olešná na Moravě).79-1.pdf [408 kB]
Stará Lenka
566 598 312
84/2016od 03.03.2016
do 04.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 141/2016 (Město Nové Město na Moravě - Komorní hudba dnes o.s. Žďár nad Sázavou).84-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
97/2016od 10.03.2016
do 11.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 160/2016 (Město Nové Město na Moravě - Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.).97-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
98/2016od 10.03.2016
do 11.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotací č. 161/2016 (Město Nové Město na Moravě - Obec Zubří a Obec Křídla).98-1.pdf [207 kB]
Stará Lenka
566 598 312
139/2016od 11.04.2016
do 13.04.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 189/2016 (Město Nové Město na Moravě - Tělocvičná jednota Sokol Maxičky).139-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
203/2016od 25.05.2016
do 26.05.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 277/2016 (Město Nové Město na Moravě - Mikroregion Novoměstsko).203-1.pdf [207 kB]
Stará Lenka
566 598 312
1/2017od 03.01.2017
do 04.01.2021
Seznam obcí a městysů, s nimiž má město Nové Město na Moravě uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové agendy na období od 1.1.2017 do 3.12.2020.1-1.pdf [21 kB]
Stará Lenka
566 598 312

Setřídit dle data vyvěšení  |  [ Setřídit dle data sejmutí ]