Úřední deska

Úřední deska Městského úřad Nové Město na Moravě - stav ke dni 20.02.2018
Klasická úřední deska je umístěna na Vratislavově náměstí před budovou radnice.

Setřídit dle data vyvěšení  |  [ Setřídit dle data sejmutí ]

Evid.číslo Vyvěšeno Obsah Příloha Zapsal
51/2018od 06.02.2018
do 22.02.2018
Oznámení o disponování s majetkem města - užívání části pozemku p.č. 3394/106 v k.ú. Nové Město na Moravě za účelem terénních úprav obecních pozemků (komunikace).51-1.pdf [141 kB]
Stará Lenka
566 598 312
60/2018od 14.02.2018
do 23.02.2018
Veřejná vyhláška - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - stavební úpravy technické infrastruktury areálu SK Nové Město na Moravě pro účely MS v letním biatlonu - objekty.60-1.pdf [61 kB]
Stará Lenka
566 598 312
54/2018od 08.02.2018
do 26.02.2018
Oznámení o disponování s majetkem města - pronájem části p.č. 109 a části p.č. 124 v k.ú. Maršovice.54-1.pdf [136 kB]
Stará Lenka
566 598 312
53/2018od 08.02.2018
do 26.02.2018
Oznámení o disponování s majetkem města - užívání části pozemku p. č. 164/1 v k.ú. Nové Město na Moravě za účelem terénních úprav obecních pozemků (komunikace).53-1.pdf [127 kB]
Stará Lenka
566 598 312
52/2018od 08.02.2018
do 26.02.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost vydanou odborem SŽP MěÚ Nové Město na Moravě - rozhodnutí o dodatečném povolení stavby dřevěné rekreační chaty a dřevěného skladu na p.č. 3394/4 v k.ú. Nové Město na Moravě - Lubor Krejčí.52-1.pdf [59 kB]
Stará Lenka
566 598 312
43/2018od 31.01.2018
do 28.02.2018
Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyhlášení výběrového řízení - BZR/1/2018 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Líšná.43-1.pdf [583 kB]
Stará Lenka
566 598 312
59/2018od 14.02.2018
do 02.03.2018
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení na stavbu polní cesty C15, C40 se záchytným příkopem CP1, protierozní meze s průlehy M1, M2.59-1.pdf [264 kB]
Stará Lenka
566 598 312
63/2018od 19.02.2018
do 05.03.2018
Oznámení Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Žďár nad Sázavou o plánovaném přerušení dodávky vody dne 2.3.2018 od 8.00 hod. do 15.00 hod na ul. Školní a Vratislavově nám. v Novém Městě na Moravě.63-1.pdf [26 kB]
Stará Lenka
566 598 312
62/2018od 16.02.2018
do 06.03.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.3.2018 od 7.30 hod. do 15.00 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, ul. Vlachovická - od křižovatky s ul. Žďárská po křižovatku s ul. Purkyňova (mimo d.č. 1036, 1194 a 1037).62-1.pdf [35 kB]
Stará Lenka
566 598 312
61/2018od 16.02.2018
do 06.03.2018
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - vegetační DČOV v k.ú. Nový Jimramov.61-1.pdf [108 kB]
Stará Lenka
566 598 312
58/2018od 14.02.2018
do 06.03.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Nového Města na Moravě na roky 2019 - 2022.58-2.pdf [155 kB]
Stará Lenka
566 598 312
68/2018od 19.02.2018
do 07.03.2018
Veřejná vyhláška - oznámení - opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Novém Městě na Moravě dle grafické přílohy) z důvodu opravy a rekonstrukce části ulic Smetanova, Tyršova, Školní a Vratislavovo nám. 68-1.pdf [1,079 kB]
Stará Lenka
566 598 312
67/2018od 19.02.2018
do 07.03.2018
Záměr města na odprodej bytové jednotky č. 1309/5 včetně všech součástí a příslušenství a do podílového spoluvlastnictví spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku, a to stávajícímu nájemci bytové jednotky.67-1.pdf [46 kB]
Stará Lenka
566 598 312
66/2018od 19.02.2018
do 07.03.2018
Záměr města na odprodej bytové jednotky č. 726/12 včetně všech součástí a příslušenství a do podílového spoluvlastnictví spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku, a to stávajícímu nájemci bytové jednotky.66-1.pdf [46 kB]
Stará Lenka
566 598 312
64/2018od 19.02.2018
do 07.03.2018
Zápis ze 49. schůze Rady města Nového Města na Moravě, která se konala dne 12.2.2018.64-1.pdf [271 kB]
Stará Lenka
566 598 312
56/2018od 12.02.2018
do 09.03.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8.3.2018 od 7.30 do 14.30 hod., vypnutá oblast: Studnice č. 23 (turistická chata).56-1.pdf [34 kB]
Stará Lenka
566 598 312
32/2018od 24.01.2018
do 09.03.2018
Dražební vyhláška - usnesení o provedení elektronické dražby.32-1.pdf [276 kB]
Stará Lenka
566 598 312
65/2018od 19.02.2018
do 12.03.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.3.2018 od 9.30 hod. do 15.30 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, odběratelská trafostanice Nové Město statek č. 200547 (ul. Soškova, bývalý areál Agro Měřín).65-1.pdf [35 kB]
Stará Lenka
566 598 312
8/2018od 08.01.2018
do 13.03.2018
Dražební vyhláška - oznámení o konání dražebního jednání.8-1.pdf [148 kB]
Stará Lenka
566 598 312
30/2018od 19.01.2018
do 22.03.2018
Usnesení o odročení dražebního jednání.30-1.pdf [106 kB]
Stará Lenka
566 598 312
28/2018od 19.01.2018
do 22.03.2018
Záměr města na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 727/6 vč. všech součástí a příslušenství, umístěné v domě č.p. 726, 727, 728 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě.28-1.pdf [99 kB]
Stará Lenka
566 598 312
27/2018od 19.01.2018
do 22.03.2018
Záměr města na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 1010/2 vč. všech součástí a příslušenství, umístěné v domě č.p 1010,1011 na Křičkově ulici v Novém Městě na Moravě.27-1.pdf [100 kB]
Stará Lenka
566 598 312
47/2018od 31.01.2018
do 30.03.2018
Oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu o vyhlášení revize katastru v k.ú. Rokytno na Moravě.47-1.pdf [53 kB]
Stará Lenka
566 598 312
418/2017od 18.12.2017
do 31.03.2018
Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na rok 2018 schválené předsednictvem SVK dne 13.12.2017.418-1.pdf [27 kB]
Stará Lenka
566 598 312
417/2017od 18.12.2017
do 31.03.2018
Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na rok 2018 v elektronické podobě.417-1.pdf [23 kB]
Stará Lenka
566 598 312
377/2017od 15.11.2017
do 03.04.2018
Informace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko o zveřejnění dokumentů na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz (schválený rozpočet 2017, schválený závěrečný účet 2016, schválená rozpočtová opatření 2017).377-1.pdf [24 kB]
Stará Lenka
566 598 312
55/2018od 12.02.2018
do 05.04.2018
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí. 55-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
391/2017od 30.11.2017
do 09.04.2018
Záměr města na prodej nemovité věci - části pozemků p.č. 279 a p.č. 280/4 z nichž je, dle geometrického plánu č. 342-17/2017 ze dne 26.6.2017, vytvořená nová p.č. 280/8 o výměře 1180 m2 v k.ú. Hlinné (dle situačního zákresu).391-1.pdf [243 kB]
Stará Lenka
566 598 312
57/2018od 13.02.2018
do 18.05.2018
Výzva k předkládání projektů pro poskytování dotací z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 201857-1.pdf [104 kB]
Stará Lenka
566 598 312
215/2017od 27.06.2017
do 03.07.2018
Závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2016 - informace o jeho schválení a zveřejnění.215-1.pdf [20 kB]
Stará Lenka
566 598 312
209/2015od 02.07.2015
do 03.07.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (Město Nové Město na Moravě - BIKE EVENTS s.r.o. Tišnov).209-1.pdf [238 kB]
Stará Lenka
566 598 312
255/2015od 20.08.2015
do 21.08.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace (Město Nové Město na Moravě - Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.)255-1.pdf [231 kB]
Stará Lenka
566 598 312
292/2015od 11.09.2015
do 12.09.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (Město Nové Město na Moravě - Římskokatolická farnost Nové Město na Moravě).292-1.pdf [184 kB]
Stará Lenka
566 598 312
378/2015od 09.11.2015
do 10.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (Město Nové Město na Moravě - fyzická osoba).378-1.pdf [158 kB]
Stará Lenka
566 598 312
19/2018od 16.01.2018
do 03.01.2019
Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 3 Mikroregionu Novoměstsko.19-1.pdf [19 kB]
Stará Lenka
566 598 312
4/2018od 04.01.2018
do 03.01.2019
Oznámení pro občany města NMNM a jeho místních částí o výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018.4-1.pdf [43 kB]
Stará Lenka
566 598 312
412/2017od 14.12.2017
do 03.01.2019
Zveřejnění základních ekonomických nástrojů Mikroregionu Novoměstsko (rozpočet na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020, rozpočtové opatření).412-1.pdf [48 kB]
Stará Lenka
566 598 312
86/2017od 21.03.2017
do 03.01.2019
Zveřejnění základních ekonomických nástrojů města.86-1.pdf [32 kB]
Stará Lenka
566 598 312
51/2016od 12.02.2016
do 13.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 42/2016 (Město Nové Město na Moravě - Portimo, o.p.s. Nové Město na Moravě).51-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
52/2016od 12.02.2016
do 13.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.43/2016 (Město Nové Město na Moravě x Portimo o.p.s. Nové Město na Moravě).52-1.pdf [241 kB]
Stará Lenka
566 598 312
62/2016od 16.02.2016
do 16.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 49/2016 (Město Nové Město na Moravě - Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové Město na Moravě).62-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
56/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 61/2016 (Město Nové Město na Moravě - TJ Nové Město na Moravě z.s.)56-1.pdf [235 kB]
Stará Lenka
566 598 312
57/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 58/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s.Nové Město na Moravě).57-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
58/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 60/2016 (Město Nové Město na Moravě - TJ Nové Město na Moravě z.s.).58-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
59/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 58/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s.Nové Město na Moravě)59-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
60/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 57/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě)60-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
61/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 54/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě).61-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
71/2016od 23.02.2016
do 24.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 97/2016 (Město Nové Město na Moravě - Lysina lenina Křídla)71-1.pdf [235 kB]
Stará Lenka
566 598 312
72/2016od 23.02.2016
do 24.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 98/2016 (Město Nové Město na Moravě - fyzická osoba).72-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
77/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 116/2016 (Město Nové Město na Moravě - OREL jednota Nové Město na Moravě).77-1.pdf [252 kB]
Stará Lenka
566 598 312
78/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 118/2016 (Město Nové Město na Moravě - Bike Events s.r.o. Tišnov).78-1.pdf [243 kB]
Stará Lenka
566 598 312
79/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace č.117/2016 (Město Nové Město na Moravě - Římskokatolická farnost Olešná na Moravě).79-1.pdf [408 kB]
Stará Lenka
566 598 312
84/2016od 03.03.2016
do 04.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 141/2016 (Město Nové Město na Moravě - Komorní hudba dnes o.s. Žďár nad Sázavou).84-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
97/2016od 10.03.2016
do 11.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 160/2016 (Město Nové Město na Moravě - Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.).97-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
98/2016od 10.03.2016
do 11.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotací č. 161/2016 (Město Nové Město na Moravě - Obec Zubří a Obec Křídla).98-1.pdf [207 kB]
Stará Lenka
566 598 312
48/2018od 31.01.2018
do 30.03.2019
Oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Studnice u Rokytna.48-1.pdf [54 kB]
Stará Lenka
566 598 312
46/2018od 31.01.2018
do 30.03.2019
Oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě. 46-1.pdf [55 kB]
Stará Lenka
566 598 312
45/2018od 31.01.2018
do 01.04.2019
Oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Slavkovice.45-1.pdf [53 kB]
Stará Lenka
566 598 312
44/2018od 31.01.2018
do 01.04.2019
Oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Olešná na Moravě.44-1.pdf [56 kB]
Stará Lenka
566 598 312
139/2016od 11.04.2016
do 13.04.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 189/2016 (Město Nové Město na Moravě - Tělocvičná jednota Sokol Maxičky).139-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
203/2016od 25.05.2016
do 26.05.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 277/2016 (Město Nové Město na Moravě - Mikroregion Novoměstsko).203-1.pdf [207 kB]
Stará Lenka
566 598 312
1/2017od 03.01.2017
do 04.01.2021
Seznam obcí a městysů, s nimiž má město Nové Město na Moravě uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové agendy na období od 1.1.2017 do 3.12.2020.1-1.pdf [21 kB]
Stará Lenka
566 598 312

Setřídit dle data vyvěšení  |  [ Setřídit dle data sejmutí ]