Úřední deska

Úřední deska Městského úřad Nové Město na Moravě - stav ke dni 21.11.2017
Klasická úřední deska je umístěna na Vratislavově náměstí před budovou radnice.

Setřídit dle data vyvěšení  |  [ Setřídit dle data sejmutí ]

Evid.číslo Vyvěšeno Obsah Příloha Zapsal
362/2017od 03.11.2017
do 21.11.2017
Veřejná vyhláška - oznámení - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/354 v ulici Petrovická v Novém Městě na Moravě z důvodu výstavby chodníku, VO, odvodnění komunikace.362-1.pdf [314 kB]
Stará Lenka
566 598 312
334/2017od 12.10.2017
do 21.11.2017
Záměr města na prodej následujících nemovitých věcí - části pozemků p.č. 279 a p.č. 280/4 z nichž je,dle geometrického plánu č. 342-17/2017 ze dne 26.6.2017, vytvořena nová p.č. 280/8 o výměře 1180 m2 v k.ú. Hlinné (dle situačního zákresu). 334-1.pdf [229 kB]
Stará Lenka
566 598 312
371/2017od 13.11.2017
do 22.11.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - stavební úpravy ve stávající hospodářské části a přístavba objektu se vznikem pivovaru s přípojkami vody, elektro, plynu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace do vsaku, na pozemku p.č. 611/1, 611/2, 614, 615, 616/1, 690/1, 690/3 v k.ú. Nové Město na Moravě.371-1.pdf [56 kB]
Stará Lenka
566 598 312
364/2017od 06.11.2017
do 22.11.2017
Zápis ze 44. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 30.10.2017.364-1.pdf [712 kB]
Stará Lenka
566 598 312
359/2017od 02.11.2017
do 22.11.2017
Záměr města na pronájem prostor sloužících k podnikání: v č.p. 12 na Vratislavově nám. v Novém Městě na Moravě, II.NP.359-1.pdf [85 kB]
Stará Lenka
566 598 312
366/2017od 07.11.2017
do 23.11.2017
Oznámení o disponování s majetkem města - užívání části pozemku .č. 3394/106 v k.ú. Nové Město na Moravě.366-1.pdf [83 kB]
Stará Lenka
566 598 312
365/2017od 07.11.2017
do 23.11.2017
Oznámení o disponování s majetkem města - užívání části pozemku p.č. 3394/27 v k.ú. Nové Město na Moravě.365-1.pdf [84 kB]
Stará Lenka
566 598 312
290/2017od 11.09.2017
do 23.11.2017
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.290-1.pdf [259 kB]
Stará Lenka
566 598 312
367/2017od 08.11.2017
do 24.11.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vydané podle ustanovení zákona o lesích.367-1.pdf [460 kB]
Stará Lenka
566 598 312
378/2017od 16.11.2017
do 28.11.2017
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, které se uskuteční v pondělí 27.11.2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV.patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Od 15.30 hod. do 16.00 hod. proběhnou Hovory s občany.378-1.pdf [47 kB]
Stará Lenka
566 598 312
370/2017od 10.11.2017
do 28.11.2017
Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018370-1.pdf [3,691 kB]
Stará Lenka
566 598 312
369/2017od 10.11.2017
do 28.11.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/354369-1.pdf [297 kB]
Stará Lenka
566 598 312
373/2017od 13.11.2017
do 29.11.2017
Zápis z 45. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 6.11.2017.373-1.pdf [173 kB]
Stará Lenka
566 598 312
376/2017od 15.11.2017
do 01.12.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Územní rozhodnutí č.j. MNNMNM/10690/2017 vydané dne 13.11.2017 ve věci územního řízení o umístění stavby II/357 Jimramov - most čv. č. 357-020, novostavba mostu přes Fryšávku, úprava komunikace II/375 včetně novostavby chodníku ... v k.ú. Jimramov - Thomas Maria Guhne376-1.pdf [59 kB]
Stará Lenka
566 598 312
372/2017od 13.11.2017
do 01.12.2017
Veřejná vyhláška k vydání Územního plánu Bobrová.372-1.pdf [66 kB]
Stará Lenka
566 598 312
379/2017od 16.11.2017
do 04.12.2017
Veřejná vyhláška - oznámení - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci ul. Nad Městem v Novém Městě na Moravě a Maršovicích.379-1.pdf [241 kB]
Stará Lenka
566 598 312
382/2017od 16.11.2017
do 06.12.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5.12.2017 od 7.30 hod. do 15.30 hod. - vypnutá oblast: Olešná - pravá strana obce od silnice I/19 NMNM - Bystřice (mimo oblasti od hasičské zbrojnice č. 81 směr Nové Město) + levá strana obce od č.p. 114 směr Bystřice.382-1.pdf [40 kB]
Stará Lenka
566 598 312
383/2017od 20.11.2017
do 07.12.2017
Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 Mikroregionu Novoměstsko.383-1.pdf [87 kB]
Stará Lenka
566 598 312
380/2017od 16.11.2017
do 14.12.2017
Usnesení o odročení dražebního jednání.380-1.pdf [102 kB]
Stará Lenka
566 598 312
381/2017od 16.11.2017
do 14.12.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.12.2017 a 13.12.2017 vždy od 7.30 hod. do 15.00 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, ul. Vlachovická - od křižovatky s ul. Žďárská po křižovatku s ul. Purkyňova (mimo d.č. 1036, 1194 a 1037).381-1.pdf [36 kB]
Stará Lenka
566 598 312
368/2017od 09.11.2017
do 15.12.2017
Usnesení o konání elektronického dražebního jednání.368-1.pdf [127 kB]
Stará Lenka
566 598 312
211/2017od 21.06.2017
do 21.12.2017
Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě. Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu. Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v sociální oblasti. Výzva na podporu mimořádných počinů. Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnu 150 a více členů. Dotační program - Novoměstská kultura. Dotační program - Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci. Dotační program - Zkvalitnění sportovišť. Dotační program - Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme. Harmonogram dotačních programů a výzev na rok 2018.211-1.pdf [958 kB]
Stará Lenka
566 598 312
363/2017od 03.11.2017
do 27.12.2017
Záměr města na prodej stavby ocelokolny na pozemku p.č. 3536/10 v k.ú. Nové Město na Moravě (stavba se nachází v bývalém zemědělském areálu Agrovysočiny a.s., na ul. Soškova v Novém Městě na Moravě).363-1.pdf [58 kB]
Stará Lenka
566 598 312
282/2015od 09.09.2015
do 30.12.2017
Informace pro občany o výzvě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových určenou vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální urad.282-1.pdf [57 kB]
Stará Lenka
566 598 312
353/2017od 30.10.2017
do 02.01.2018
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa na pozemky ve vlastnictví města Nového Města na Moravě v lokalitách Malé Michovy, Tři kříže, Plačkovec, Ochoza - U Černého rybníka, Ochoza - Zahradníkův kout, Petrovice.353-1.pdf [498 kB]
Stará Lenka
566 598 312
343/2017od 17.10.2017
do 02.01.2018
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.343-1.pdf [49 kB]
Stará Lenka
566 598 312
102/2017od 30.03.2017
do 02.01.2018
Rozpis pracovní pohotovosti od 1.4.2017 u agendy přenesené působnosti dle z.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, mezi Městské úřady Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem.102-1.pdf [30 kB]
Stará Lenka
566 598 312
3/2017od 04.01.2017
do 02.01.2018
Oznámení města o výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017. 3-1.pdf [34 kB]
Stará Lenka
566 598 312
86/2017od 21.03.2017
do 03.01.2018
Zveřejnění základních ekonomických nástrojů města.86-1.pdf [32 kB]
Stará Lenka
566 598 312
374/2017od 13.11.2017
do 31.01.2018
Záměr města pronajmout prostory k podnikání - v č.p. 121 na Vratislavově nám. v Novém Městě na Moravě, I.NP a II.NP v předpokládaném termínu od 1.10.2018.374-1.pdf [101 kB]
Stará Lenka
566 598 312
361/2017od 02.11.2017
do 01.02.2018
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa na pozemky ve vlastnictví městyse Bobrová, v lokalitě "Kalvárie" v obci Bobrová a k.ú. Horní Bobrová.361-1.pdf [312 kB]
Stará Lenka
566 598 312
377/2017od 15.11.2017
do 03.04.2018
Informace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko o zveřejnění dokumentů na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz (schválený rozpočet 2017, schválený závěrečný účet 2016, schválená rozpočtová opatření 2017).377-1.pdf [24 kB]
Stará Lenka
566 598 312
215/2017od 27.06.2017
do 03.07.2018
Závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2016 - informace o jeho schválení a zveřejnění.215-1.pdf [20 kB]
Stará Lenka
566 598 312
209/2015od 02.07.2015
do 03.07.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (Město Nové Město na Moravě - BIKE EVENTS s.r.o. Tišnov).209-1.pdf [238 kB]
Stará Lenka
566 598 312
255/2015od 20.08.2015
do 21.08.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace (Město Nové Město na Moravě - Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.)255-1.pdf [231 kB]
Stará Lenka
566 598 312
292/2015od 11.09.2015
do 12.09.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (Město Nové Město na Moravě - Římskokatolická farnost Nové Město na Moravě).292-1.pdf [184 kB]
Stará Lenka
566 598 312
378/2015od 09.11.2015
do 10.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (Město Nové Město na Moravě - fyzická osoba).378-1.pdf [158 kB]
Stará Lenka
566 598 312
51/2016od 12.02.2016
do 13.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 42/2016 (Město Nové Město na Moravě - Portimo, o.p.s. Nové Město na Moravě).51-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
52/2016od 12.02.2016
do 13.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.43/2016 (Město Nové Město na Moravě x Portimo o.p.s. Nové Město na Moravě).52-1.pdf [241 kB]
Stará Lenka
566 598 312
62/2016od 16.02.2016
do 16.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 49/2016 (Město Nové Město na Moravě - Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové Město na Moravě).62-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
56/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 61/2016 (Město Nové Město na Moravě - TJ Nové Město na Moravě z.s.)56-1.pdf [235 kB]
Stará Lenka
566 598 312
57/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 58/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s.Nové Město na Moravě).57-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
58/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 60/2016 (Město Nové Město na Moravě - TJ Nové Město na Moravě z.s.).58-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
59/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 58/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s.Nové Město na Moravě)59-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
60/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 57/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě)60-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
61/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 54/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě).61-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
71/2016od 23.02.2016
do 24.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 97/2016 (Město Nové Město na Moravě - Lysina lenina Křídla)71-1.pdf [235 kB]
Stará Lenka
566 598 312
72/2016od 23.02.2016
do 24.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 98/2016 (Město Nové Město na Moravě - fyzická osoba).72-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
77/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 116/2016 (Město Nové Město na Moravě - OREL jednota Nové Město na Moravě).77-1.pdf [252 kB]
Stará Lenka
566 598 312
78/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 118/2016 (Město Nové Město na Moravě - Bike Events s.r.o. Tišnov).78-1.pdf [243 kB]
Stará Lenka
566 598 312
79/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace č.117/2016 (Město Nové Město na Moravě - Římskokatolická farnost Olešná na Moravě).79-1.pdf [408 kB]
Stará Lenka
566 598 312
84/2016od 03.03.2016
do 04.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 141/2016 (Město Nové Město na Moravě - Komorní hudba dnes o.s. Žďár nad Sázavou).84-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
97/2016od 10.03.2016
do 11.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 160/2016 (Město Nové Město na Moravě - Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.).97-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
98/2016od 10.03.2016
do 11.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotací č. 161/2016 (Město Nové Město na Moravě - Obec Zubří a Obec Křídla).98-1.pdf [207 kB]
Stará Lenka
566 598 312
139/2016od 11.04.2016
do 13.04.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 189/2016 (Město Nové Město na Moravě - Tělocvičná jednota Sokol Maxičky).139-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
203/2016od 25.05.2016
do 26.05.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 277/2016 (Město Nové Město na Moravě - Mikroregion Novoměstsko).203-1.pdf [207 kB]
Stará Lenka
566 598 312
1/2017od 03.01.2017
do 04.01.2021
Seznam obcí a městysů, s nimiž má město Nové Město na Moravě uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové agendy na období od 1.1.2017 do 3.12.2020.1-1.pdf [21 kB]
Stará Lenka
566 598 312

Setřídit dle data vyvěšení  |  [ Setřídit dle data sejmutí ]