Městský úřad

RubrikaDotační programy a výzvy

V návaznosti na novelu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jsme pro Vás připravili na podporu aktivit a projektů neziskových organizací dotační programy a výzvy, které plně nahradí program grantů a příspěvků z uplynulých let.

Nová terminologie vyplývá z již zmíněné novely zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Tento zákon s sebou přinesl i řadu změn v koncipování dotačních programu a výzev, specifikaci, přílohy jednotlivých žádostí a pod. Mění se také systém vyhodnocení došlých žádostí, který je založený na stanovení hodnotících kritérií. Časový harmonogram naplnění dotačních programů a výzev Vám mimo jiné stanoví termíny, kdy je nutné vyplněné žádosti včetně povinných příloh podat na podatelnu Městského úřadu v Novém Městě na Moravě. Bližší informace se dozvíte z výzev a dotačních programů vyhlášených na následný kalendářní rok.

25. leden 2024

Fond rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2024

Rada města Nové Město na Moravě schválila vyhlášení dotačního programu z Fondu...

Číst dále
14. prosinec 2023

Schválené dotace na rok 2024

Dne 13.11.2023 byly Radou města a 4.12.2023 Zastupitelstvem města Nové Město na...

Číst dále
15. listopad 2023

Fond rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2023

Rada města Nové Město na Moravě dne 13.11.2023 na svém 19. zasedání...

Číst dále
11. září 2023

Dotační programy města – otevřené výzvy k podávání žádostí o dotaci pro rok 2024

Město Nové Město na Moravě otevírá výzvy k podávání žádostí o dotaci...

Číst dále
6. březen 2023

Schválené neinvestiční dotace na rok 2023

Dne 21.11.2022 byly Radou města a 28.11.2022 Zastupitelstvem města Nové Město na...

Číst dále
14. říjen 2022

Dotační programy města – otevřené výzvy k podávání žádostí o dotaci pro rok 2023

Město Nové Město na Moravě otevřelo výzvy k podávání žádostí o dotaci...

Číst dále
4. říjen 2022

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

Město Nové Město na Moravě vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí...

Číst dále
25. leden 2022

Fond rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2022

Rada města Nové Město na Moravě dne 24.01.2022 na svém 53. zasedání...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE