Dotační programy a výzvy

V návaznosti na novelu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jsme pro Vás připravili na podporu aktivit a projektů neziskových organizací dotační programy a výzvy, které plně nahradí program grantů a příspěvků z uplynulých let.

Nová terminologie vyplývá z již zmíněné novely zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Tento zákon s sebou přinesl i řadu změn v koncipování dotačních programu a výzev, specifikaci, přílohy jednotlivých žádostí a pod. Mění se také systém vyhodnocení došlých žádostí, který je založený na stanovení hodnotících kritérií. Časový harmonogram naplnění dotačních programů a výzev Vám mimo jiné stanoví termíny, kdy je nutné vyplněné žádosti včetně povinných příloh podat na podatelnu Městského úřadu v Novém Městě na Moravě. Bližší informace se dozvíte z výzev a dotačních programů vyhlášených na následný kalendářní rok.Dotační program – Zkvalitnění sportovišť

Dotační program – Zkvalitnění sportovišť

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo pro příjemce dotací dotační program – Zkvalitnění sportovišť. Žádosti včetně povinných příloh budou přijímány …

Číst dále
 
Dotační program – Novoměstská kultura

Dotační program – Novoměstská kultura

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo pro příjemce dotací dotační program – Novoměstská kultura. Žádosti včetně povinných příloh budou přijímány …

Číst dále
 
Výzva pro mimořádné počiny

Výzva pro mimořádné počiny

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo pro příjemce dotací Výzvu na pro mimořádné počiny. Žádosti včetně povinných příloh budou přijímány …

Číst dále
 
Fond rozvoje bydlení v roce 2017

Fond rozvoje bydlení v roce 2017

Vyhlášení dotačního programu pro rok 2017 na podporu projektů realizovaných od 11.4.2017 Rada města Nové Město na Moravě dne 10.4.2017 na svém 36. zasedání schválila …

Číst dále