Městský úřad

RubrikaRozšíření třídění a sběru BRKO v Novém Městě na Moravě

Cílem je zvýšit množství vytříděného BRKO, snížit množství SKO ukládaném na skládku, plnění legislativy, POH ČR, kraje a potažmo i města, přičemž předpokládáme snížení SKO o 50 t ročně a navýšení produkce BRKO o 100 t ročně.

 

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009859

Projekty městaRozšíření třídění a sběru BRKO v Novém Městě na Moravě

BRKO

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE