FINÁLNÍ MAP

Finální dokument MAP bude velkého rozsahu, proto předkládáme pracovní verzi v několika souborech:

  1. Úvod a analytická část MAP – schváleno v září 2017, aktualizováno k 1.11.2017
  2. Strategický rámec – schválený v dubnu 2017, aktualizovaný k 1.11.2017
  3. Investiční priority – tabulková příloha Strategického rámce, aktualizovaná k 1.11.2017
  4. Akční plán – plán byl představen Řídícímu výboru poprvé v červnu, dále v září, nyní je ke schvalování
  5. Roční akční plán 2017/2018 – nový dokument obsahující aktivity škol a spolupráce, podklad pro MAP II

Informace o výzvě MAP II OP VVV, zveřejněná k 25.10.2017: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/aktualni-informace-op-vvv .

Soubory ke stažení