Městský úřad

CYKLOSTEZKA ul. Nečasova, NMNM – Nová Ves, I. etapa

Rubriky: Projekty města
/ Nové Město na Moravě

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

CYKLOSTEZKA ul. Nečasova, NMNM – Nová Ves, I. etapa

Projekt řeší výstavbu stezky – část B (staničení km 0,164 – 0,62035) – pro společný pohyb chodců a cyklistů v délce 456,35 m. Stezka začíná v Novém Městě na Moravě na ul. Nečasova a končí na ul. Petrovická. Šířka stezky bude 3 m, povrch asfaltobetonový. Součástí stavby bude vybudování dvou betonových propustku DN 400 v místě staničení km 0,313 a km 0,617. Dále dojde k osazení 15 stožárů veřejného osvětlení (výška stožáru 5 m).

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE