Zateplení bytového domu Drobného 540 Nové Město na Moravě

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001942

Zkvalitnění energetické náročnosti dvoupodlažního bytového domu s obytným podkrovím, s celkem 20ti byty. Obvodový plášť objektu bude zateplen polystyrenem tl. 140 mm na ploše 463 m2, strop sklepních prostor umístěných v 1.PP pak polystyrenem tl. 100 mm. Stávající krytina a latě budou demontovány, doplní se nadkrokevní izolace, následuje zpětná montáž krytiny. V 1.PP budou vyměněna stávající dvoukřídlá okna za nová plastová. Úpravami dojde ke snížení stávající spotřeby energie o 103,835 MWh/rok.Nebyly nalezeny žádné články.