Městský úřad

RubrikaDigitalizace povodňového plánu SO ORP Nové Město na Moravě

Projekt digitalizace povodňového plánu SO ORP Nové Město na Moravě byl vypracován v rámci „Operačního programu Životní prostředí“. Předmětem podpory bylo provedení preventivních protipovodňových opatření, které spočívaly v provedení digitalizace povodňového plánu. Cílem projektu bylo napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. Díky zpracovanému digitálnímu povodňovému plánu je chráněno protipovodňovými opatřeními 3 862 obyvatel a správní obvod obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě.

Digitalizace povodňového plánu byla vyhotovena za podpory Ministerstva životního prostředí.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Datum zahájení realizace projektu: 22.11.2016
Termín dokončení realizace projektu: 31.3.2018

Nebyly nalezeny žádné články.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE