Projekty města



MAP – Pracovní skupiny

MAP – Pracovní skupiny

Informování veřejnosti a veřejná diskuze – i to jsou velmi důležité části projektu MAP. Naplánovali jsme celkem pět setkání, kde představíme, co je to vůbec …

Číst dále
 
KODUS: Dokumenty ke stažení

KODUS: Dokumenty ke stažení

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města pronajmout 22 bytů 1+kk v bytovém domě „KoDuS“ (komunitní dům seniorů) na ul. Žďárská v Novém Městě …

Číst dále
 
Sportovní hala s lezeckou stěnou

Sportovní hala s lezeckou stěnou

Zastupitelstvo města dne 9.5.2016 schválilo změnu projektu Sportovní haly tak, aby bylo možné do ní vestavět lezeckou stěnu parametrů cca délka 20,0 m; výška 12,0 …

Číst dále
 
MAP aktuálně – zapojení veřejnosti

MAP aktuálně – zapojení veřejnosti

Ve středu 30.11.2016 se sešel Řídící výbor, kde byli přítomní členové informováni o práci Realizačního týmu. Hlasováním byly schváleny dvě náležitosti a to: změna Statutu …

Číst dále
 
Strategický rámec MAP byl schválen

Strategický rámec MAP byl schválen

Ve středu 14. září 2016 byl Řídícím výborem schválen základní dokument Místního akčního plánování pro oblast vzdělávání dětí a mládeže s výhledem do roku 2023. …

Číst dále
 
Nový projekt rozvoje vzdělávání MAP

Nový projekt rozvoje vzdělávání MAP

MAP je místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné …

Číst dále
 
Městské lázně – zahájení stavby

Městské lázně – zahájení stavby

Staveniště pro stavbu Městkých lázní již bylo předáno – 12.05.2014. Zprovoznění stavby formou zkušebního provozu je plánováno na září 2015. Co všechno bude součástí bazénu …

Číst dále
 
Hlavní výkresy městských lázní

Hlavní výkresy městských lázní

Projekt stavby Bazénu na ulici Hornická úspěšně pokračuje v rámci zpracování projektové dokumentace. Na červnovém zasedání rady města a následně zastupitelstva města projektanti představili voleným …

Číst dále
 
Výsledek ankety

Výsledek ankety

Novoměstská radnice zjišťovala v anketě názor občanů na směr, kterým se budou ubírat investice města. Z mnohaletých veřejných diskuzí vyplynulo, že novoměšťáci mají zájem na …

Číst dále