Městský úřad

CYKLOSTEZKA UL. NEČASOVÁ – UL. ŽĎÁRSKÁ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

/ Soňa Ošmerová

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

CYKLOSTEZKA UL. NEČASOVÁ – UL. ŽĎÁRSKÁ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

V rámci projektu byla zrealizována stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů v celkové délce 415 m. Stezka začíná v Novém Městě na Moravě na ul. Nečasova a končí u Kazmírova rybníka. Šířka stezky s asfaltobetonovým povrchem  je 2,5 – 3 m. Část B, na kterou město Nové Město na Moravě získalo dotaci z Fondu Kraje Vysočiny vede po stávající cestě a není zde vyloučena motorová doprava (dopravní obsluha). Na celém úseku části C, která je financovaná pomocí Integrovaného regionálního operačního programu z MMR, je vyloučena motorová doprava.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE