Odbor školství, kultury a sociálních věcíŽádost o individuální dotaci

Žádost o individuální dotaci

V souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích …

Číst dále
 
Žádost o finanční dar

Žádost o finanční dar

Město poskytuje finanční dary na základě žádosti v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení …

Číst dále
 
Žádost o použití znaku města

Žádost o použití znaku města

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Pravidly Zastupitelstva města Nového Město na Moravě pro užívání městských symbolů schválených …

Číst dále