Městský úřad

RubrikaOddělení právní a obecního živnostenského úřadu

20. červen 2019

Jak oznámit veřejné shromáždění

V příloze naleznete informace o způsobu oznámení shromáždění a dále vzor tohoto...

Číst dále
19. červen 2018

Oznámení změn vedených v evidenci zemědělského podnikatele

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny...

Číst dále
19. červen 2018

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele...

Číst dále
19. červen 2018

Žádost o výpis z informačního systému evidence zemědělského podnikatele

Osobě, která projeví zájem, vydá uživatel informačního systému z veřejné části evidence...

Číst dále
19. červen 2018

Ohlášení živnosti /žádost o koncesi – fyzická osoba (JRF – jednotný registrační formulář)

Fyzická osoba musí splňovat tyto všeobecné podmínky provozování živnosti: 1) plná svéprávnost,...

Číst dále
19. červen 2018

Ohlášení živnosti /žádost o koncesi – právnická osoba (JRF -jednotný registrační formulář)

Právnická osoba pro vyřízení živnostenského oprávnění dokládá: – doklad o tom, že...

Číst dále
19. červen 2018

Změnový list – změna provozovny, odpovědného zástupce, bydliště, sídla, přerušení živnosti nebo pokračování …

Prostřednictví formuláře „Změnový list“ je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny...

Číst dále
19. červen 2018

Přílohy k základnímu jednotnému registračnímu formuláři (JRF)

Tyto přílohy k základnímu jednotnému registračnímu formuláři (JRF) jsou společné pro fyzické...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE