Městský úřad

Změnový list – změna provozovny, odpovědného zástupce, bydliště, sídla, přerušení živnosti nebo pokračování …

/ Bronislava Doležalová

Prostřednictví formuláře „Změnový list“ je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti …

Prostřednictví formuláře „Změnový list“ je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.

Oznámení změn se týká např. změny sídla, zahájení nebo ukončení provozovny, změny údajů odpovědného zástupce – jména, příjmení, ustanovení a ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti  apod.

Jestliže podnikatel oznámí přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Pokud podnikatel oznamuje pokračování v provozování živnosti a chce oznámit zároveň zahájení samostatné výdělečné činnosti pro ČSSZ a VZP, musí vyplnit i přílohu pro ČSSZ, kde uvede zda se jedná o hlavní nebo vedlejší činnost a další údaje.
Oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen oznámit předem živnostenskému úřadu podle ustanovení § 17 odst. 3 živnostenského zákona.

Změny vůči finančnímu úřadu není možné oznamovat prostřednictvím změnového listu, ale je nutné použít formuláře vydané Ministerstvem financí, které jsou přílohou podání. Na změnovém formuláři se vyznačí, že podání má být předáno na příslušný finanční úřad.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE