Kontakty

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900, DIČ CZ00294900 telefon: 566 598 300, fax: 566 598 305, e-mail: posta@nmnm.cz, datová schránka: y67bvir

Ambrožová Miroslava, Mgr.
fakturace a účetnictví města
Odbor finanční | kancelář č. 1.309
t: +420 566 598 333 | @ miroslava.ambrozova@meu.nmnm.cz 
Bartošová Jana, Ing.
matrika
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.210
t: +420 566 598 379 | @ jana.bartosova@meu.nmnm.cz 
Buřvalová Marie
sekretariát stavebního odboru, podatelna, informace
Kancelář vedoucího úřadu | kancelář č. 1.101
t: +420 566 598 405 | @ marie.burvalova@meu.nmnm.cz 
Cacek Josef, Ing.arch.
územní plánování
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.105
t: +420 566 598 404 | m: +420 721 956 730 | @ josef.cacek@meu.nmnm.cz 
Coufalová Drahomíra
státní správa a samospráva ve školství
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.501
t: +420 566 598 422 | @ drahomira.coufalova@meu.nmnm.cz 
Čolakovičová Iva, Mgr.
přestupkové řízení
Oddělení právní a obecního živnostenského úřadu | kancelář č. 1.307
t: +420 566 598 321 | @ iva.colakovicova@meu.nmnm.cz 
Dobiáš Vladimír
veřejné osvětlení, investice a rozvoj
Odbor investic | kancelář č. 1.304
t: +420 566 598 354 | m: +420 724 947 762 | @ vladimir.dobias@meu.nmnm.cz 
Doležalová Bronislava, DiS.
živnostenský úřad, Czech Point
Oddělení právní a obecního živnostenského úřadu | kancelář č. 1.106
t: +420 566 598 322 | @ bronislava.dolezalova@meu.nmnm.cz 
Drdlová Marta
silniční správní úřad, státní správa pozemních komunikací
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.211
t: +420 566 598 375 | @ marta.drdlova@meu.nmnm.cz 
Dufek Petr, Ing.
registr vozidel a řidičů, zkušební komisař
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.201
t: +420 566 598 371 | @ petr.dufek@meu.nmnm.cz 
Dvořáková Petra
živnostenský úřad, Czech Point
Oddělení právní a obecního živnostenského úřadu | kancelář č. 1.106
t: +420 566 598 324 | @ petra.dvorakova@meu.nmnm.cz 
Fialová Eva
mzdová a personální agenda
Kancelář vedoucího úřadu | kancelář č. 1.404
t: +420 566 598 313 | @ eva.fialova@meu.nmnm.cz 
Fialová Jitka
evidence majetku města
Odbor finanční | kancelář č. 1.309
t: +420 566 598 334 | @ jitka.fialova@meu.nmnm.cz 
Fidlerová Martina
přestupkové řízení, bodový systém
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.211
t: +420 566 598 374 | @ martina.fidlerova@meu.nmnm.cz 
Fila Radek, Ing.
vedoucí odboru, nebytové prostory
Odbor správy majetku města | kancelář č. 1.303
t: +420 566 598 360 | m: +420 723 190 997 | @ radek.fila@meu.nmnm.cz 
Gregor Petr
registr vozidel a řidičů
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.202
t: +420 566 598 372 | @ petr.gregor@meu.nmnm.cz 
Grepl Zbyněk
vedoucí oddělení informatiky
Oddělení informatiky | kancelář č. 1.205
t: +420 566 598 390 | m: +420 602 553 996 | @ zbynek.grepl@meu.nmnm.cz 
Hallerová Denisa
sekretariát vedení úřadu
Kancelář vedoucího úřadu | kancelář č. 1.404
t: +420 566 598 311 | m: +420 720 060 844 | @ denisa.hallerova@meu.nmnm.cz 
Hanych Petr, Mgr.
tajemník městského úřadu
tajemník | kancelář č. 1.405
t: +420 566 598 310 | m: +420 602 561 560 | @ petr.hanych@meu.nmnm.cz 
Havelka Martin
správa software a hardware
Oddělení informatiky | kancelář č. 1.207
t: +420 566 598 391 | m: +420 602 543 333 | @ martin.havelka@meu.nmnm.cz 
Hemza Miloš
investice, vodní hospodářství města
Odbor investic | kancelář č. 1.302
t: +420 566 598 352 | m: +420 606 725 513 | @ milos.hemza@meu.nmnm.cz 
Homolková Jaroslava, Mgr.
vedoucí oddělení, právní předpisy města, volby, pohledávky
Oddělení právní a obecního živnostenského úřadu | kancelář č. 1.307
t: +420 566 598 320 | m: +420 727 984 197 | @ jaroslava.homolkova@meu.nmnm.cz 
Hradil Jiří
velitel městské policie
Městská policie | kancelář č. 4.201
t: +420 566 598 441 | m: +420 776 612 033 | @ jiri.hradil@meu.nmnm.cz 
Chmelařová Eva, Mgr.
Czech Point, informace, podatelna
Kancelář vedoucího úřadu | kancelář č. 1.101
t: +420 566 598 300 | @ eva.chmelarova@meu.nmnm.cz 
Jamborová Lenka, Ing.
vedoucí odboru a stavebního úřadu
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.104
t: +420 566 598 400 | m: +420 724 775 893 | @ lenka.jamborova@meu.nmnm.cz 
Jun Robert
strážník
Městská policie | kancelář č. 4.202
t: +420 566 598 440 | m: +420 602 555 156 | @ robert.jun@meu.nmnm.cz 
Kempová Jiřina, Ing.
státní správa ochrany přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 411 | @ jirina.kempova@meu.nmnm.cz 
Klapačová Lenka, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí, kurátorka pro mládež
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.308A
t: +420 566 598 424 | m: +420 702 092 247 | @ lenka.klapacova@meu.nmnm.cz 
Komárová Simona
evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.204
t: +420 566 598 376 | @ simona.komarova@meu.nmnm.cz 
Kos Petr
krizové řízení, státní správa odpadového hospodářství
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.311
t: +420 566 598 410 | m: +420 728 187 296 | @ petr.kos@meu.nmnm.cz 
Kosek Ivan
strážník
Městská policie | kancelář č. 4.202
t: +420 566 598 440 | m: +420 602 555 156 | @ ivan.kosek@meu.nmnm.cz 
Košík Jan
strážník
Městská policie | kancelář č. 4.202
t: +420 566 598 440 | m: +420 602 555 156 | @ jan.kosik@meu.nmnm.cz 
Košíková Adéla
pokladna
Odbor finanční | kancelář č. 1.209
t: +420 566 598 336 | @ adela.kosikova@meu.nmnm.cz 
Kotovicová Lenka
pokladna, místní poplatky
Odbor finanční | kancelář č. 1.209
t: +420 566 598 337 | @ lenka.kotovicova@meu.nmnm.cz 
Koudelová Zuzana, Mgr.
právník města
Odbor správy majetku města | kancelář č. 1.301
t: +420 566 598 361 | m: +420 724 984 858 | @ zuzana.koudelova@meu.nmnm.cz 
Koutník Jaroslav, Ing.
interní audit a finanční kontrola
Oddělení interního auditu a finanční kontroly | kancelář č. 1.404
t: +420 566 598 315 | m: +420 606 033 270 | @ jaroslav.koutnik@meu.nmnm.cz 
Kramárová Andrea, Ing.
vedoucí odboru investic
Odbor investic | kancelář č. 1.305
t: +420 566 598 350 | m: +420 724 947 761 | @ andrea.kramarova@meu.nmnm.cz 
Krejčí Daniela, Mgr.
veřejné zakázky města
Odbor investic | kancelář č. 1.302
t: +420 566 598 355 | m: +420 724 861 467 | @ daniela.krejci@meu.nmnm.cz 
Kubík Lubomír, Ing.
investice, opravy
Odbor investic | kancelář č. 1.302
t: +420 566 598 351 | m: +420 602 387 608 | @ lubomir.kubik@meu.nmnm.cz 
Kučerová Alena
účetnictví města
Odbor finanční | kancelář č. 1.309
t: +420 566 598 331 | @ alena.kucerova@meu.nmnm.cz 
Lukášová Alena, Mgr.
vedoucí odboru
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.502
t: +420 566 598 420 | m: +420 725 887 158 | @ alena.lukasova@meu.nmnm.cz 
Marek Stanislav
místostarosta města
Místostarosta města | kancelář č. 1.403
t: +420 566 598 302 | m: +420 602 460 796 | @ mistostarosta@nmnm.cz 
Mertlík Pavel, Ing.
stavební úřad
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 401 | @ pavel.mertlik@meu.nmnm.cz 
Mrkvičková Jana, Bc.
státní památková péče
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 406 | @ jana.mrkvickova@meu.nmnm.cz 
Nevrklová Jana
cestovní doklady, občanské průkazy, evidence obyvatel
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.203
t: +420 566 598 377 | @ jana.nevrklova@meu.nmnm.cz 
Nováková Olga, Ing.
stavební úřad
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 402 | @ olga.novakova@meu.nmnm.cz 
Novotný Ladislav
strážník
Městská policie | kancelář č. 4.204
t: +420 566 598 440 | @ ladislav.novotny@meu.nmnm.cz 
Ošmerová Soňa, Ing.
investice, rozvoj a dotace
Odbor investic | kancelář č. 1.304
t: +420 566 598 353 | m: +420 725 430 058 | @ sona.osmerova@meu.nmnm.cz 
Pazour Petr, Bc.
vedoucí odboru, registr vozidel, zkušební komisař
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.201
t: +420 566 598 370 | m: +420 724 775 892 | @ petr.pazour@meu.nmnm.cz 
Pejchalová Irena
podatelna, informace
Kancelář vedoucího úřadu | kancelář č. 1.101
t: +420 566 598 314 | @ irena.pejchalova@meu.nmnm.cz 
Pištěk Tomáš, Ing.
státní správa lesů, myslivosti a zemědělství
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.311
t: +420 566 598 407 | m: +420 727 942 357 | @ tomas.pistek@meu.nmnm.cz 
Popelková Marcela
odpadové hospodářství města, byty města
Odbor správy majetku města | kancelář č. 1.304
t: +420 566 598 363 | m: +420 724 775 895 | @ marcela.popelkova@meu.nmnm.cz 
Poulová Irena, Ing.
vodoprávní úřad - státní správa vodního hospodářství
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 409 | m: +420 702 186 463 | @ irena.poulova@meu.nmnm.cz 
Procházková Zdeňka
strážník
Městská policie | kancelář č. 4.202
t: +420 566 598 440 | m: +420 602 555 156 | @ zdenka.prochazkova@meu.nmnm.cz 
Ptáček Petr
místní komunikace města, kamenolom
Odbor správy majetku města | kancelář č. 1.301
t: +420 566 598 364 | m: +420 724 775 894 | @ petr.ptacek@meu.nmnm.cz 
Řádková Žofie, PhDr.
dotační programy města, památky města
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.502
t: +420 566 598 421 | m: +420 721 956 689 | @ zofie.radkova@meu.nmnm.cz 
Skalníková Rita, DiS.
sociální péče a pomoci osobám v krizi, sociální kurátor
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 2.409
t: +420 566 598 425 | @ rita.skalnikova@meu.nmnm.cz 
Slámová Martina, Ing.
rozpočet města
Odbor finanční | kancelář č. 1.310
t: +420 566 598 338 | @ martina.slamova@meu.nmnm.cz 
Slámová Miluše, DiS.
účetnictví města
Odbor finanční | kancelář č. 1.309
t: +420 566 598 332 | @ miluse.slamova@meu.nmnm.cz 
Smetana Luboš
registr vozidel a řidičů
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.202
t: +420 566 598 373 | @ lubos.smetana@meu.nmnm.cz 
Staňková Renata
občanské průkazy, evidence obyvatel, cestovní doklady
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.204
t: +420 566 598 378 | @ renata.stankova@meu.nmnm.cz 
Stará Lenka
sekretariát vedení úřadu
Kancelář vedoucího úřadu | kancelář č. 1.404
t: +420 566 598 312 | m: +420 724 775 891 | @ lenka.stara@meu.nmnm.cz 
Stárková Andrea
sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 1.308A
t: +420 566 598 423 | m: +420 702 092 247 | @ andrea.starkova@meu.nmnm.cz 
Svoboda Tomáš
strážník
Městská policie | kancelář č. 4.202
t: +420 566 598 440 | @ tomas.svoboda@meu.nmnm.cz 
Šmarda Michal
starosta města
Starosta města | kancelář č. 1.402
t: +420 566 598 301 | m: +420 702 126 499 | @ starosta@nmnm.cz 
Šoustarová Radka
správa software a hardware
Oddělení informatiky | kancelář č. 1.207
t: +420 566 598 393 | m: +420 602 743 935 | @ radka.soustarova@meu.nmnm.cz 
Šrámková Markéta
pokladna, místní poplatky
Odbor finanční | kancelář č. 1.209
t: +420 566 598 335 | @ marketa.sramkova@meu.nmnm.cz 
Švestková Marie, RNDr.
vodoprávní úřad - státní správa vodního hospodářství
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.102
t: +420 566 598 408 | m: +420 702 186 463 | @ marie.svestkova@meu.nmnm.cz 
Tomancová Ludmila, Bc.
sociálně právní ochrana dětí
Odbor školství, kultury a sociálních věcí | kancelář č. 2.409
t: +420 566 598 426 | m: +420 702 092 247 | @ ludmila.tomancova@meu.nmnm.cz 
Urbancová Sylva, Ing.
územní plánování
Odbor stavební a životního prostředí | kancelář č. 1.105
t: +420 566 598 412 | @ sylva.urbancova@meu.nmnm.cz 
Urbanec Luboš
strážník
Městská policie | kancelář č. 4.202
t: +420 556 598 440 | m: +420 602 555 156 | @ lubos.urbanec@meu.nmnm.cz 
Vinklerová Taťána, Ing.
pozemky města
Odbor správy majetku města | kancelář č. 1.301
t: +420 566 598 365 | @ tatana.vinklerova@meu.nmnm.cz 
Vlček Tomáš, Ing.
vedoucí finančního odboru, rozpočet města
Odbor finanční | kancelář č. 1.310
t: +420 566 598 330 | m: +420 724 376 767 | @ tomas.vlcek@meu.nmnm.cz 
Žáková Gabriela
živnostenský úřad, Czech Point
Oddělení právní a obecního živnostenského úřadu | kancelář č. 1.106
t: +420 566 598 323 | @ gabriela.zakova@meu.nmnm.cz 
Žáková Věra
matrika
Odbor dopravy a vnitřních věcí | kancelář č. 1.210
t: +420 566 598 380 | @ vera.zakova@meu.nmnm.cz 

 

Přítomen |
Přítomen mimo pracoviště |
Nepřítomen