Městský úřad

Kontakty dle obsazenosti agend

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900, DIČ CZ00294900 telefon: 566 598 300, fax: 566 598 305, e-mail: posta@nmnm.cz, datová schránka: y67bvir

KONTAKTY ABECEDNĚ

Tajemník městského úřadu

tajemník
Kancelář č. 1.405
Telefon: 566 598 310
Nepřítomen 

Kancelář vedoucího úřadu

podatelna, informace, Czech Point, sekretariát stavebního odboru
Kancelář č. 1.101
Telefon: 566 598 300, 311, 405
Nepřítomen Nepřítomen Nepřítomen 

sekretariát vedení úřadu, mzdová a personální agenda
Kancelář č. 1.404
Telefon: 566 598 311, 312, 313
Nepřítomen Nepřítomen Nepřítomen 

Oddělení právní a obecního živnostenského úřadu

vedoucí oddělení, právní předpisy města, volby, pohledávky, přestupkové řízení
Kancelář č. 1.307
Telefon: 566 598 320, 321
Nepřítomen Nepřítomen 

živnostenský úřad, Czech Point
Kancelář č. 1.106
Telefon: 566 598 322, 323, 324
Nepřítomen Nepřítomen 

Oddělení informatiky

vedoucí oddělení, správa software a hardware
Kancelář č. 1.205, 1.207
Telefon: 566 598 390, 391, 393
Nepřítomen Nepřítomen Nepřítomen Nepřítomen 

Odbor dopravy a vnitřních věcí

vedoucí odboru, registr vozidel, zkušební komisař
Kancelář č. 1.201
Telefon: 566 598 370, 371
Nepřítomen Nepřítomen 

registr vozidel a řidičů
Kancelář č. 1.202
Telefon: 566 598 372, 373
Nepřítomen Nepřítomen 

evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady
Kancelář č. č. 1.203, 1.204
Telefon: 566 598 376, 377, 378
Nepřítomen Nepřítomen Nepřítomen 

přestupky, bodový systém
Kancelář č. 2.102
Telefon: 566 598 374, 379, 380
Nepřítomen 

Odbor finanční

vedoucí odboru, rozpočet města
Kancelář č. 1.310
Telefon: 566 598 330, 338
Přítomen Nepřítomen 

fakturace a účetnictví města, evidence majetku města
Kancelář č. 1.309
Telefon: 566 598 331, 332, 333, 334
Nepřítomen Nepřítomen Nepřítomen 

pokladna, místní poplatky
Kancelář č. 1.209
Telefon: 566 598 335, 336, 337
Nepřítomen Nepřítomen Nepřítomen 

Odbor investic

vedoucí odboru, rozvoj a dotace, veřejné osvětlení
Kancelář č. 1.305, 1.304
Telefon: 566 598 350, 353, 354
Nepřítomen 

investice, opravy, vodní hospodářství města, veřejné zakázky města
Kancelář č. 1.302
Telefon: 566 598 351, 352, 355
Nepřítomen Nepřítomen Nepřítomen 

Odbor správy majetku města

vedoucí odboru, odpadové hospodářství města, byty města, správa zeleně
Kancelář č. 1.304, 1.303
Telefon: 566 598 360, 363
Nepřítomen Nepřítomen 

právník města, místní komunikace města, kamenolom, pozemky města
Kancelář č. 1.301
Telefon: 566 598 361, 364, 365
Nepřítomen Nepřítomen Nepřítomen Nepřítomen 

Odbor stavební a životního prostředí

vedoucí odboru, stavební úřad
Kancelář č. 1.101, 1.102, 1.104
Telefon: 566 598 400, 401, 402, 403
Nepřítomen Nepřítomen Nepřítomen Nepřítomen 

státní správa lesů, myslivosti a zemědělství, krizové řízení, státní správa odpadového hospodářství
Kancelář č. 1.311
Telefon: 566 598 407, 410
Nepřítomen Nepřítomen 

územní plánování
Kancelář č. 1.105
Telefon: 566 598 404, 412
Nepřítomen Nepřítomen 

vodoprávní úřad - státní správa vodního hospodářství
Kancelář č. 1.202
Telefon: 566 598 408, 409
Nepřítomen 

státní správa ochrany přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, státní památková péče
Kancelář č. 1.102
Telefon: 566 598 406, 411
Nepřítomen Nepřítomen 

Odbor školství, kultury a sociálních věcí

vedoucí odboru, dotační programy města, památky města, státní správa a samospráva ve školství
Kancelář č. 1.501, 1.502
Telefon: 566 598 420, 421, 422
Nepřítomen Nepřítomen 

sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro mládež, sociální péče a pomoci osobám v krizi, sociální kurátor
Kancelář č. 1.308 A
Telefon: 566 598 424, 425
Nepřítomen Nepřítomen 

sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinná péče
Kancelář č. 1.308 B
Telefon: 566 598 423, 426
Nepřítomen Nepřítomen 

matrika
Kancelář č. 1.210
Telefon: 566 598 428, 429
Nepřítomen Nepřítomen Přítomen Přítomen | Přítomen mimo pracoviště Přítomen mimo pracoviště | Nepřítomen Nepřítomen | 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE