Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003821

Projekt je zaměřen na realizaci nástavby odborných učeben, modernizaci stávající odborné třídy, výstavbu kompletního zázemí pro praktické pracovní dovednosti a realizace zajištění bezbariérovosti budovy základní školy Vratislavovo náměstí 124 v Novém Městě na Moravě, která je spádová pro město i okolní obce. Škola je zřizována městem a poskytuje vzdělání v rozsahu 1 – 9. ročníků základního vzdělání. Od roku 1994 má zaměření výuky se specializovanou výukou ve výpočetní technice.Nebyly nalezeny žádné články.