Závěrečný účet rozpočtu

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů k jiným veřejným rozpočtům, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a údaje o hospodaření založených a zřízených právnických osob.

Soubory ke stažení