Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005569

Projekt je zaměřen na modernizaci a zkvalitnění stávajících prostor odborné učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti budovy základní školy Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě, která je spádová pro město i množství okolních obcí. Škola je zřizována městem Nové Město na Moravě a poskytuje vzdělání v rozsahu 1 – 9. ročníků základního vzdělání.Nebyly nalezeny žádné články.