Městský úřad

RubrikaPracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Tato pracovní skupina (PS) se zaměřuje na rozvoj a podporu výuky matematické pregramotnosti a gramotnosti u žáků do 15 let na území ORP Nové Město na Moravě. Cílem je koordinace aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílení zkušeností při plánování aktivit tak, aby se dané aktivity v daném místě udržely i do budoucna.

V rámci PS budou sdíleny zkušenosti a odborné znalosti o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické pregramotnosti/gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a s rozvojem potenciálu každého žáka a dále identifikace místních lídrů/expertů v dané oblasti. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Mgr. Jarmila Vlčková (garant) pedagog ZŠ, nyní rodičovská dovolená
Mgr. Eva Ficová Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Miroslava Prudká Základní škola a mateřská škola Věcov
PaedDr. Dagmar Nejedlá Základní škola a mateřská škola Kameničky
Mgr. Šárka Roháčková Základní škola Pohledec
Mgr. Ilona Špinarová Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha

Nebyly nalezeny žádné články.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE