Městský úřad

Komunitní plán

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schválilo 1. září 2020 na své 12. schůzi nový Komunitní plán sociálních služeb Nového Města na Moravě a Mikroregionu Novoměstsko na období 2021 – 2025, který je doplněn Akčním plánem rozvoje sociálních služeb pro rok 2021. Nedílnou součástí Komunitního plánu je i nový katalog poskytovatelů sociálních služeb, který Vám nabízí přehled všech poskytovatelů sociálních i souvisejících veřejných služeb v celém našem mikroregionu. Základní informace o poskytovatelích pomoci v něm najdou všechny cílové skupiny uživatelů sociálních i veřejných služeb.

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE