Komunitní plán

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schválilo 16. prosince 2013 na své 23. schůzi aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb Nového Města na Moravě a jeho mikroregionu. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je i nový katalog poskytovatelů sociálních služeb, který Vám nabízí přehled všech poskytovatelů sociálních i souvisejících veřejných služeb v celém našem mikroregionu. Základní informace o poskytovatelích pomoci v něm najdou všechny cílové skupiny uživatelů sociálních i veřejných služeb.

 

Soubory ke stažení