Městský úřad

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle 19-ti bodové struktury standardu ISVSU udržujeme v elektronickém portálu územních samospráv ePUSA


 (1) Název Město Nové Město na Moravě
 (2) Důvod a způsob založení Město Nové Město na Moravě vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů města v samostatné působnosti vykonává Ministerstvo vnitra. Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení města a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů města v přenesené působnosti vykonává Krajský úřad Kraje Vysočina.

Výkon samostatné působnosti města kontroluje Ministerstvo vnitra, případně jiné orgány dle zvláštních právních předpisů.

Výkon přenesené působnosti svěřené orgánům města kontroluje Krajský úřad Kraje Vysočina ve své přenesené působnosti.

 (3) Organizační struktura Organizační struktura městského úřadu
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Město Nové Město zřizuje příspěvkové organizace a instituce v oblasti sociálních služeb, kultury, komunálních služeb a školství (viz bod 3 písm. b) povinně zveřejňovaných údajů).
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (4) Kontaktní spojení
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí od 8.00 do 18.00 hod.
Středa od 8.00 do 17.00 hod.
Čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.
 (4.4) Telefon 566 598 300 (stolní)
566 598 311 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu 566 598 305 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky http://www.nmnm.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny posta@nmnm.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy Telefonní seznam s emailovými kontakty
Datová schránka : y67bvir
 (5) Případné platby lze poukázat 19-1224751/0100 – příjmový
(CZ80 0100 0000 1900 0122 4751)

9005-1320751/0100 – dotace
(CZ53 0100 0090 0500 0132 0751)

107-3534480217/0100 – přestupky/radary
(CZ34 0100 0001 0735 3448 0217)
 (6) 00294900
 (7) DIČ CZ00294900
 (8) Dokumenty
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů Elektronické formuláře
Obecně závazné vyhlášky
 (8.2) Rozpočet Rozpočet města Nového Města na Moravě
 (9) Žádosti o informace Žádosti a další podání je možné podat tak jak je uvedeno v bodě 10)
Formulář žádosti o informace – doc
Formulář žádosti o informace – pdf
(10) Příjem žádostí a dalších podání podatelna městského úřadu Nové Město na Moravě, elektronická podatelna
posta@nmnm.cz, Datová schránka : y67bvir
(11) Opravné prostředky Opravné prostředky – pdf 44.7 kB
(12) Formuláře Formuláře
(13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Řešení životních situací na portále Veřejné správy
(14) Předpisy
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy internet, podatelna + sekretariát MeU
(14.2) Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky
(15) Úhrady za poskytování informací
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací – pdf 56.9 kB
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací — nevyplněno —
(16) Licenční smlouvy
(16.1) Vzory licenčních smluv — nevyplněno —
(16.2) Výhradní licence — nevyplněno —
(17) Výroční zpráva Přehled výročních zpráv městského úřadu
(18) Přehled informací Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
(19) Zpráva o kontrolní činnosti Zprávy o kontrolní činnosti za kalendářní rok
(20) Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů
(21) Whistleblowing Vnitřní oznamovací systém (VOS)

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE