Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle 19-ti bodové struktury standardu ISVSU udržujeme v elektronickém portálu územních samospráv ePUSA


 (1) Název Město Nové Město na Moravě
 (2) Důvod a způsob založení Město Nové Město na Moravě vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 (3) Organizační struktura Organizační struktura městského úřadu
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Město Nové Město zřizuje příspěvkové organizace a instituce v oblasti sociálních služeb, kultury, komunálních služeb a školství (viz bod 3 písm. b) povinně zveřejňovaných údajů).
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (4) Kontaktní spojení
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 08:00 – 11:45
Pondělí: 12:30 – 18:00
Středa: 08:00 – 11:45
Středa: 12:30 – 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 11:45
Čtvrtek: 12:15 – 14:00
 (4.4) Telefon 566 598 300 (stolní)
566 598 311 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu 566 598 305 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky http://www.nmnm.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny posta@nmnm.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy Telefonní seznam s emailovými kontakty
Datová schránka : y67bvir
 (5) Případné platby lze poukázat 19-1224751/0100
(CZ80 0100 0000 1900 0122 4751)
9005-1320751/0100
(CZ53 0100 0090 0500 0132 0751)
 (6) 00294900
 (7) DIČ CZ00294900
 (8) Dokumenty
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů Elektronické formuláře
Obecně závazné vyhlášky
 (8.2) Rozpočet Rozpočet města Nového Města na Moravě
 (9) Žádosti o informace Žádosti a další podání je možné podat na podatelně městského úřadu Nové Město na Moravě.
Formulář žádosti o informace – doc
Formulář žádosti o informace – pdf
(10) Příjem žádostí a dalších podání podatelna MěU, elektronická podatelna
posta@nmnm.cz, Datová schránka : y67bvir
(11) Opravné prostředky Opravné prostředky – pdf 44.7 kB
(12) Formuláře Formuláře
(13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Řešení životních situací na portále Veřejné správy
(14) Předpisy
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy internet, podatelna + sekretariát MeU
(14.2) Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky
(15) Úhrady za poskytování informací
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací – pdf 56.9 kB
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací — nevyplněno —
(16) Licenční smlouvy
(16.1) Vzory licenčních smluv — nevyplněno —
(16.2) Výhradní licence — nevyplněno —
(17) Výroční zpráva Přehled výročních zpráv městského úřadu
(18) Přehled informací Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
(19) Zpráva o kontrolní činnosti Zprávy o kontrolní činnosti za kalendářní rok

 
Povinně zveřejňované informace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
1. Pověřenec pro ochranu osobních údaj Ing. Jaroslav Koutník, kontaktní údaje viz. https://radnice.nmnm.cz/kontakty/