Výroční zprávy

Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok je zpracována na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), který stanovuje Městskému úřadu Nové Město na Moravě povinnost každoročně zveřejnit údaje o této své činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence písemných žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí informací (včetně e-mailů), které byly v danném roce vyřizovány jednotlivými odbory úřadu dle zákona č. 106/1999 Sb.

Soubory ke stažení