Městský úřad

Informace pro klienty využívající elektronický objednávkový systém

Objednávkový systémProstřednictvím této stránky Vám zpřístupňujeme moduly umožňující elektronické objednání pomocí internetu nebo zjištění možnosti Vaší obsluhy na Městském úřadě Nové Město na Moravě, na těchto agendách:
Evidence obyvatel:
– přihlášení k trvalému pobytu, vydání potvrzení o trvalém pobytu

Občanské průkazy:
– podání žádosti o občanský průkaz, oznámení ztráty, oznámení odcizení apod., výdej dokladu

Cestovní doklady:
– podání žádosti o cestovní pas, oznámení ztráty, oznámení odcizení apod., výdej dokladu

Registr vozidel:
– registr vozidel – přihlašování, změna vlastníků, technické změny, vyřazení

Řidičské průkazy:
– podání žádosti o ŘP, oznámení ztráty, oznámení odcizení apod., výdej dokladu

Matrika:
– matrika narození, matrika manželství a úmrtí

Živnostenský úřad:
– ohlášení živnosti, žádost o koncesi, změny, přerušení nebo zrušení živnostenského oprávnění
– výdej výpisu z živnostenského rejstříku
– evidence zemědělských podnikatelů
– ověřování listin a podpisů

Czech Point:
– výpisy z rejstříků a z katastru nemovitostí

Životní prostředí:
– odpady, krizové řízení, myslivost, rybářství, st. správa lesů, ochrana přírody a krajiny, ovzduší, ZPF

Státní památková péče

Stavební a vodoprávní úřad

Při objednávání na kteroukoliv agendu platí zásada „jeden občan/jedna žádost=jedna objednávka/jeden rezervační lístek).

Zjistit můžete kolik klientů je právě ve frontě na obsloužení, zda se vyplatí jít pro vyřízení své žádosti dnes nebo ji odložíte na jiný úřední den.

Zjištění stavu obsluhy klientů (kliknutím na modrý nadpis se Vám zobrazí aplikace pro zjištění aktuálního stavu obsluhy klientů)

Elektronický objednávkový systém je v provozu v úřední hodiny MěÚ (viz. https://radnice.nmnm.cz/) a je přímo napojen na vyvolávací zařízení umístěné v přízemí nebo v I.NP MěÚ, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je vyzve k příslušné agendě k obsloužení. Zjištěné a zobrazené informace jsou staré maximálně 120 vteřin


Objednávka k obsloužení (kliknutím na modrý nadpis se Vám zobrazí aplikace pro objednávání přes internet)

Zde si můžete prostřednictvím internetu objednat vyřízení své žádosti na příslušné agendě:

– Nejprve si vyberete požadovanou činnost (např. občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr motorových vozidel a techniky registru vozidel apod.).
– Poté si vyberete požadovaný úřední den a zadáte si některý z volných časů a vyplníte Vaše jméno a příjmení
– Program Vám přidělí PIN (číselný kód) a nabídne jeho vytištění nebo zaslání na Vámi určený e-mail.
– K obsluze se dostavte v čase podle pokynů programu
– Po příchodu do budovy Městského úřadu Nové Město na Moravě si na dotykovou obrazovku tiskárny nacházející se v přízemí nebo v I.NP (tlačítko „Objednaní klienti“) vyvolávacího zařízení zadáte programem dříve přidělený PIN a následně obdržíte lístek s pořadovým číslem a přejdete do prostoru příslušné agendy a vyčkáte na vyvolání Vám přiděleného pořadového čísla.

POZOR! – pro přihlášení v naší budově pomocí přiděleného PINu musíte zadat na dotykovou obrazovku tiskárny číselný kód nejdříve 10 minut před přiděleným časem objednání a nejpozději 5 minut po přiděleném čase objednání. Mimo tento interval program již přidělený PIN nezná, a proto jej nemůže akceptovat. V takovém případě pokud se opozdíte postupujete jako běžný klient a přihlásíte se na tiskárně příslušné agendy o pořadový lístek s požadovanou činností a budete obslouženi v pořadí došlých klientů.

Pokud došlo k nezapsání nebo zapomenutí Vašeho objednacího kódu, můžete si předem zavolat obsluze dané přepážky, která Vám sdělí rezervační kód.

Pokud víte předem, že se Vám nepodaří v objednaný den a hodinu požadovanou činnost uskutečnit, není třeba objednaný termín rušit. Vyvolávací zařízení, pokud si nevyzvednete lístek s pořadovým číslem, automaticky zařadí do pořadí další osobu.

Objednání je možné na 30 dní dopředu.

POZOR! Je třeba pamatovat na to, že jeden občan (např. jedna žádost o pas) = jedna objednávka (jeden rezervační lístek). Pokud přijde třeba celá rodina, musí si zamluvit čas jako Novák 1, Novák 2, Novák 3 atd. To znamená, že se přihlásí do systému tolikrát, o kolik dokladů bude žádat. Pokud už není volný čas za sebou, buď si vyhledá jiný – (třeba příští týden nebo za 14 dní) a nebo bude jeden Novák v 8:00 a druhý třeba až v 10:00.

Elektronický vyvolávací systém je v provozu ve dnech pondělí, středa a čtvrtek, kdy jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Úřad můžete navštívit i ve dnech úterý a pátek, ale tyto dny slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště, a je vhodné se tedy předem ohodnout na Vaší návštěvě.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE