Městský úřad

Katalog sociálních služeb našeho regionu

OBSAH

1.
Sociální služby a související veřejné služby pro seniory a zdravotně

postižené
……………………………………………………..
5

2.
Sociální služby a související veřejné služby pro rodiny s dětmi
…………………………………………………………………
40

3.
Sociální služby a související veřejné služby pro ohrožené skupiny

obyvatel………………………………………………………
53

4.
Sociální poradenství …………………………………………
58

5.
Veřejné ( státní ) služby ……………………………………..
62

6.
Krizové linky …………………………………………………
68


1.
Sociální a související veřejné služby pro seniory a zdravotně
postižené

Novoměstské
sociální služby

Pečovatelská
služba

Kontaktní
osoba:
Ing. Mgr. Hana Janů

Provozovatel:
příspěvková organizace města Nového Města na Moravě

Adresa:
Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě

Telefon/fax:
566 598 102

E-mail:
janu.h@nss.nmnm.cz,
nss@nmnm.cz

www
stránky:

www.nss.nmnm.cz

Posláním
pečovatelské služby je poskytování terénní či ambulantní služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, či
zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném
prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb těchto
osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a
dovedností tak, aby mohly, co nejdéle setrvat ve svém domácím
prostředí.
Pečovatelská služba respektuje důstojnost osob,
kterým je poskytována. Při jejím poskytování jsou důsledně dodržovány
základní lidská práva a svobody.

Poskytování
pečovatelské služby v bytech uživatelů na území města Nové Město
na Moravě a jeho místních částech – Hlinné, Jiříkovice,
Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice,
Studnice. Je zajištěno, a tedy nabídnuto tak, aby tito lidé mohli
setrvat maximální dobu ve svém přirozeném prostředí, s úsilím o
zachování vlastní soběstačnosti. Službu lze kombinovat s péčí
rodiny nebo jiného poskytovatele.

Uživatelům
jsou poskytovány následující úkony pečovatelské služby v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách.

     1. pomoc
      při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu


pomoc a podpora při podávání jídla a pití


pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek


pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru


pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu


pomoc při úkonech osobní hygieny


pomoc při základní péči o vlasy a nehty


pomoc při použití WC

c)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy


zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního

stravování


dovoz nebo donáška jídla


pomoc při přípravě jídla a pití


příprava a podání jídla a pití

d)
pomoc při zajištění chodu domácnosti


běžný úklid a údržba domácnosti


pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid
po malování,

zajištění
komerční služby na zajištění úklidu)


donáška vody

NSS
poskytují následující fakultativní úkony:

 1. Dohled
  nad dospělým občanem v rámci běžné pracovní doby

 2. Dohled
  nad užíváním léků

 3. Individuální
  společenské a aktivizační činnosti

 4. Doprava
  vozidlem poskytovatele po území města


topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topných zařízení


běžné nákupy, pochůzky


velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti)


praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné
opravy

e)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na orgány

veřejné
moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Cílová
skupina klientů:
senioři, osoby se zdravotním postižením (od věku
19 let)

Kapacita
zařízení okamžitá :
Ambulantní služba: 1 uživatel, terénní
služba: 17 uživatelů

Tento
počet je pouze orientační, kapacita může být ovlivněna rozsahem
služeb u jednotlivých uživatelů v návaznosti na jejich zdravotní
stav a sociální situaci.

Provozní
doba:
terénní nepřetržitě 24 hodin denně; je omezena kapacitou
v čase. Ambulantní PO – Ne: 6,00 – 15,30 hod.

Úhrada
za poskytování služby:
služba je poskytována za úhradu v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., a
dále vnitroorganizační předpisem – Seznam úkonů pečovatelské
služby a jejich úhrada

Odlehčovací
služba

Kontaktní
osoba:
Ing. Mgr. Hana Janů

Provozovatel:
příspěvková organizace města Nového Města na Moravě

Adresa:
Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě

Telefon/fax:
566 598 102

E-mail:
janu.h@nss.nmnm.cz,
nss@nmnm.cz

www
stránky:

www.nss.nmnm.cz

Popis
služby:

Posláním
pobytové odlehčovací služby je poskytnutí pomoci na přechodnou dobu
na základě individuálních potřeb konkrétních osob, které potřebují na
přechodnou dobu péči, podporu a pomoc druhé osoby. Nabízíme tím čas
na odpočinek a načerpání nové síly pro osoby, které jinak o ně doma
pečují. Podporujeme spolupráci s rodinou a zapojení do veřejného
života.

Cílem
je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Umožnit
klientům co nejdelší setrvání v domácím prostředí. Podpora a
pomoci zachování soběstačnosti člověka po co nejdelší čas.

Kapacita:
1 lůžko

Služba
je zajišťována nepřetržitě

Popis
služby:

a)
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b)
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu

c)
Poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy. Obědy
zajišťujeme ze školní jídelny, dietní stravování z nemocnice
v Novém Městě na Moravě.

Snídaně
a večeře pomůžeme připravit z vlastních zdrojů.

d)
Poskytnutí ubytování

e)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f)
sociálně terapeutické činnosti

g)pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

h)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Domácí
zdravotní péče

Je
poskytována v domě s pečovatelskou službou zdravotnickým
personálem.

Kontaktní
osoba: Dufková Marie Bc.

Provozovatel:
příspěvková organizace města Nového Města na Moravě

Adresa:
Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě

Telefon/fax:
566 598 101

E-mail:
dufkova.m@nss.nmnm.cz,
nss@nmnm.cz

www
stránky:

www.nss.nmnm.cz

Centrum
Zdislava – denní stacionář

Kontaktní
osoba:
Ing. Mgr. Hana Janů

Provozovatel:
příspěvková organizace města Nové Město na Moravě

Adresa:
Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě

Telefon:
566 598 180

E-mail:
zdislava@nmnm.cz

www
stránky:
http://zdislava.nmnm.cz/

Popis
služby:
Posláním denního stacionáře Centrum Zdislava je
poskytování kvalitních sociálních služeb lidem s mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením s důrazem na respektování
jejich práv.

Cílová
skupina klientů:
Skupinu osob, kterým Centrum Zdislava poskytuje
své služby, tvoří lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením ve věku 6 – 64 let, z Nového Města na Moravě
blízkého okolí.

Centrum
Zdislava neposkytuje své služby lidem ohrožujícím sebe nebo své okolí
a se závislostí na zdravotní péči.

Kapacita
zařízení (denní) :
23 klientů

Provozní
doba
: Po – Pá: 7.00 – 15,30

Úhrada
za poskytování služby:
klient se finančně podílí

Centrum
pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.

Pracoviště
Žďár nad Sázavou

Kontaktní
osoba:
Květoslava Růžičková, Rajská Jana

Adresa:
Komenského 1190/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon:
566 625 703, mobil: 605 353 612
E-mail:
czp.zdar@volny.cz
www.stránky:
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
Provozní
doba
:
po,
st: 7:30 – 12.00 a 13.00 – 17.00
čt.: 7:.30 – 12.00 12:30 –
14:00 hod.
pá: 7:30 – 11.00 hod. objednaní klienti

Klienti
se mohou objednat na den a hodinu.
Posláním Centra pro
zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. je prostřednictvím
sociálního poradenství zvyšovat informovanost osob se zdravotním
postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost, napomáhat
ke zvýšení či udržení kvality života.
Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením,

rodiny
s dětmi/dítětem (se zdravotním postižením),

senioři,
kteří se obrátí na Centrum o radu či pomoc s řešením problému v
důsledku svého zdravotního postižení.

Psychologická
poradna
pro dospělé a Pedagogicko-psychologická poradna pro děti
– informace na Mg. Novotného dostanete na centru, možnost
domluvení schůzky pro naše klienty.
VOTUM nabízíme novou
službu pro klienty- Zprostředkování pomoci osobám poškozeným na
zdraví při dopravních nehodách.

Všechny poradenské
služby jsou poskytovány zdarma!!!

Půjčovna
kompenzačních pomůcek

     
Nabízí
Vám k zapůjčení tyto kompenzační pomůcky :

 • mechanický
  vozík, mechanický vozík dětský, chodítko pevné čtyřbodové,

 • chodítko
  kráčející, chodítko vysoké podpažní, chodítko procházkové

 • čtyřkolové,
  toaletní židle pevná, toaletní židle pojízdná, nástavec na WC,

 • berle,
  skládací hůl, hůl obyčejná, sluchadlo, schodolez, servírovací stolek
  na lůžko

 příspěvek
na údržbu činní 3 až 15 Kč/den – dle typu pomůcky

Domácí
hospic Vysočina, o.p.s.

Středisko
hospicové péče Nové Město na Moravě

Kontaktní
osoba:
Mgr. Blanka Netolická,
DiS.

Adresa:
Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě

Telefon/fax:
566 615 198, 731 604 301

Kancelář:

Kontaktní
osoba:
Petr Hladík, ředitel sdružení

E-mail:
info@hospicvysocina.cz

Web:
www.hospicvysocina.cz

Popis
služeb:

1)
Domácí hospicová péče

Co
nabízíme?


všestrannou podporu a pomoc
rodině, která na sebe vzala péči o člověka, který umírá


multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester,
sociálních pracovníků, pečovatelů, psychologa a duchovního


službu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu


zaškolení blízkých v ošetřování nemocného


zapůjčení zdravotnického vybavení a kompenzačních pomůcek


základní sociální poradenství


pomoc po úmrtí

Posláním
hospicové péče je všestranná podpora a pomoc vážně nemocným osobám v
konečném stádiu nemoci a také rodinám a jednotlivcům, kteří se
rozhodli pečovat o vážně nemocnou blízkou osobu v domácím prostředí.
Služba je nabízena v celém okrese Žďár nad Sázavou. Je určena všem
osobám bez omezení věku.

2)
Odlehčovací služby

Popis
služby:

Cílem
odlehčovací služby pro seniory, chronicky nemocné a osoby s jiným
zdravotním postižením je umožnit pečující osobě odpočinek, popř.
Prostor pro vyřízení osobních záležitostí apod. Zamezit sociální
exkluzi pečujících. Odlehčovací služby jsou určeny osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Cílovou skupinou
jsou senioři, chronicky nemocné osoby a osoby s jiným zdravotním
postižením.

Terénní
odlehčovací služba
je
poskytována dle potřeb uživatelů na území okresu Žďár nad Sázavou.
Pro uživatele, kteří zároveň nevyužívají domácí hospicovou péči
Domácího hospice Vysočina, je vzdálenost stanovena na 20 km od Nového
Města na Moravě a na 20 km od Velkého Meziříčí.

Provozní
doba:

Pondělí
– pátek 8:00 – 18:00

V
případě potřeby zájemce a personálních možností poskytovatele je po
vzájemné dohodě možné službu poskytnout mimo uvedené intervaly.

Okamžitá
kapacita služby:

08:00
– 12:00 – 5 klientů

12:00
– 18:00 – 4 klienti

Co
nabízíme?

 • Pomoc
  při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podání jídla a
  pití, pomoc při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo
  vozík, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a
  vnějším prostoru)

 • Pomoc
  při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  (úkony osobní hygieny, základní péče o vlas a nehty, použití WC)

 • Poskytnutí
  stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Zprostředkování
  kontaktu se společenským prostředím (doprovázení, pomoc při obnovení
  nebo upevnění kontaktu s rodinou a dalších aktivitách
  sociálního začleňování)

 • Sociálně
  terapeutická činnost (směřuje zejména k obnovení sociálních
  vztahů, praktických schopností a dovedností, zaměřuje se na vnímání
  a přijímání sebe sama)

 • Pomoc
  při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
  záležitostí (vyřizování Příspěvků na péči, zprostředkování
  duchovního…)

 • Výchovné,
  vzdělávací a aktivizační činnosti

Úhrada
za poskytnutí služby:

ceník dispozici na
www.hospicvysocina.cz

3)
Odborné sociální poradenství (Poradna Alej)

Obecným
cílem pracovníků poradny Alej je umožnit klientovi vlastním
způsobem prožít smutek v bezpečném prostoru, vyvést klienta z krize,
napomoci mu, aby důsledky krize byly pro jeho další život
konstruktivní, nikoli destruktivní. Poradna je určena pozůstalým,
těžce nemocným a také jejich blízkým, kterých se problematika dotýká.

Konkrétní
cíle poradny Alej:


informovat klienta o přirozeném
procesu truchlení a vyrovnávání se se ztrátou


aby klient pochopil a uznal ztrátu


aby si klient dovolil projevit jeho přirozené reakce na ztrátu,
případně se naučil přiznat a projevit tyto reakce – našel si
"svůj osobní způsob
truchlení"


zmírnit bolest klienta, která je způsobena ztrátou


aby se klient adaptoval na nový způsob života (život se ztrátou)

Provozní
doba:

Terénní
forma
je poskytována na
území okresu Žďár nad Sázavou především v návaznosti na domácí
hospicovou péči.

Ambulantní
forma
je poskytována na
Středisku hospicové péče Nové Město na Moravě

Pondělí
09:00 – 12:00

Středa
13:00 – 16:00

S
ohledem na individuální potřeby klienta je po vzájemné dohodě možné
službu poskytnout mimo uvedené časové intervaly.

Úhrada
za poskytování služby:
služba
je poskytována zdarma

Dům
s pečovatelskou službou v Jimramově

Terénní
pečovatelská služba městyse Jimramov

Kontaktní
osoba:
Bc. Markéta Peňázová

Provozovatel:
městys Jimramov

Adresa:
Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov

Telefon:
ÚM: 566 562 516, DPS: 566 562 797

E-mail:
mestys@jimramov.cz

Popis
služby:
Pečovatelská služba je poskytována v Domě s pečovatelskou
službou a v domácnostech klientů. Cílem je poskytovat uživatelům
takové služby, které jim umožní zůstat co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí.

Základní
úkony pečovatelské služby: pomoc při osobní hygieně, zajištění
stravy, úklid, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní
úkony pečovatelské služby: doprava autem k lékaři, na úřady apod.,
drobné ošetřovatelské úkony.

Součástí
Domu s pečovatelskou službou je i středisko osobní hygieny.

Cílová
skupina klientů:
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s
chronickým onemocněním

Kapacita
zařízení:
17 bytů v DPS

ambulantní
služba: max. počet klientů 17

terénní
služba: max počet klientů 50

Provozní
doba:
Po – Pa: 7,00 – 15,00 a dále dle dohody

Úhrada
za poskytování služby:
klient se finančně podílí

Dům
s pečovatelskou službou Sněžné,

Terénní
pečovatelská služby městyse Sněžné

Kontaktní
osoba
: RNDr. Renata Dvořáková

Provozovatel:
městys Sněžné

Adresa:
Sněžné 55, 592 03 Sněžné

Telefon/fax:
566 664 300/ 566 664 385

E-mail:
obec@snezne.cz

www
stránky:
www.snezne.cz

Popis
služby: Dům s pečovatelskou službou
je zařízením městyse, ve
kterém je rezidenčně poskytována komplexní péče, zahrnující
ošetřovatelské a pečovatelské úkony (koupel, běžné úkony osobní
hygieny, pomoc při oblékání apod.), aktivizační programy pro klienty
apod. V terénu příprava a rozvoz obědů, donáška nákupů,
donáška léků, pochůzky na poštu a jiné úřady, pomoc při úklidu
domácnosti, sociální kontakt, poradenství apod. v domácnostech
klientů.

Jedná
se přímou pomoc lidem, kteří se pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti
nebo zdravotní postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a
nejsou fakticky schopni plně zajistit praktický chod domácnosti,
zabezpečovat a uspokojovat svoje životní potřeby apod.

Cílová
skupina klientů:
senioři, osoby se zdravotním postižením

Kapacita
zařízení:
15 lůžek, v terénu není určena

Provozní
doba:
Po – Pá: 7,00 – 15,00 a dále dle dohody nebo na
žádost po telefonu kdykoliv

Úhrada
za poskytování služby:
klient se finančně podílí

Charitní
ošetřovatelská služba

Oblastní
charita Žďár nad Sázavou

Kontaktní
osoba:
Barbora Hadrous, vrchní sestra

Provozovatel:
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Adresa:
Středisko Žďár nad Sázavou, Studentská 4 (Poliklinika),
591 01
Žďár nad Sázavou

Pobočka
Nové Město na Moravě:

mob:
731 130 772 (zdravotní sestra v terénu)

E-mail:
chos@zdar.charita.cz

Telefon:
566 626 041, 777 755 435

Web::
www.zdar.charita.cz

Popis
služby:

Zdravotní
sestry pečují o pacienty v soukromí a pohodlí jejich domácího
prostředí, se zapojením rodinných příslušníků do péče o nemocné.

Co
vám nabízíme?

Na
základě indikace ošetřujícího lékaře poskytujeme odbornou zdravotní
péči:


příprava a podávání léků, aplikace injekcí a infuzí, inzulínu,
převazy ran


odběry biologického materiálu


péče o stomie, močové katetry


péče o porty, PEG


pohybová aktivizace, dechová cvičení


kontrola fyziologických funkcí


komplexní péče o ležícího pacienta


péče o osoby v terminálním stádiu


edukace pacientů a rodinných příslušníků v domácí péči


poradenská činnost

Cílová
skupina

Službu
poskytujeme osobám se zdravotním postižením, seniorům, chronicky i
akutně nemocným, imobilním pacientům a nemocným s obtížnou
dostupností lékařské péče.

Provozní
doba:

Služba
je poskytována odborným zdravotnickým personálem nepřetržitě včetně
sobot, nedělí a svátků.

Konzultační
hodiny
v kanceláři vrchní sestry na Poliklinice ve Žďáře nad
Sázavou, Studentská 4:

Pondělí 8.00
– 12.00 hod.

Středa 8.00
– 12.00 hod.

Úhrada
za poskytování služby
:

Výkony
předepsané ošetřujícím lékařem jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Pacient službu neplatí.

Domácí
hospicová péče

Oblastní
charita Žďár nad Sázavou

Kontaktní
osoba:
Bc. Hana Nedomová, koordinátorka

Provozovatel:
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Adresa:
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon:
731
636 957

E-mail:
dhp@zdar.charita.cz

Web::
www.zdar.charita.cz

Popis
služby
:

Posláním
Domácí hospicové péče je všestranná podpora a pomoc vážně nemocným a
umírajícím lidem všech věkových kategorií, u kterých byla ukončena
léčba vedoucí k uzdravení a není bezpodmínečně nutná hospitalizace.

Respektujeme
přání a potřeby pacienta, jeho blízkých, rozmanitost životních stylů
a jedinečnost každého jednotlivce.

Snažíme
se o udržení co nejvyšší kvality života a zachování důstojnosti
člověka v jeho přirozeném domácím prostředí. Péče o umírající
spočívá v tišení fyzických příznaků nemoci (léčba bolesti) a v řešení
dalších psychických, sociálních i duchovních obtíží a v pomoci jejich
blízkým.

Péči
zajišťuje multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních
sester, psychologa, duchovního, sociálních pracovnic a pečovatelek.
Každý člen týmu má svůj nepostradatelný úkol:

 1. Lékař
  přijímá pacienta do péče a vede jeho léčbu. Pravidelně hodnotí vývoj
  jeho zdravotního stavu, vede léčbu bolesti a dalších symptomů,
  ordinuje potřebné léky a plánuje vhodný postup, může provést drobný
  zákrok v domácím prostředí. Pacient tak nemusí být převážen do
  nemocnice.

 2. Zdravotní
  sestra pravidelně navštěvuje rodinu a pacienta. O pacienta pečuje na
  základě ordinace lékaře. Sleduje stav nemocného a zajišťuje kontakt
  s ostatními službami domácího hospice.

 3. Psycholog
  nabízí rozhovor v těžké životní situaci s nemocným nebo s těmi,
  kdo o nemocného pečují.

 4. Duchovní
  podporuje ve spirituálních a existenciálních otázkách. Na přání
  pacienta nebo jeho blízkých přichází navštívit, naslouchat,
  doprovází při bilancování, hledání víry a naděje, nabízí modlitbu,
  setrvání v tichu.

 5. Sociální
  pracovník pomáhá v otázkách sociálních. Funguje jako hlavní
  koordinátor v péči o nemocného a jeho blízké. Vede rozhovory
  s klienty a rodinou. Pomáhá při vyřízení příspěvku na péči a
  dlouhodobém ošetřovném.

 6. Pečovatelka
  odlehčuje rodině tam, kde je to právě nejvíce potřeba. Podporuje
  pacienta v činnostech denní potřeby (např. při stravování, oblékání,
  hygieně, doprovázení k lékaři a na úřady). Umožňuje pečujícím
  si na určenou dobu odpočinout nebo zařídit osobní záležitosti.

Co
vám nabízíme?

Poskytujeme
odlehčovací službu a nepřetržitou zdravotní péči 24 hodin denně 7 dní
v týdnu v domácím prostředí klientů na území Žďárska,
Novoměstska, Bystřicka a Velkomeziříčska.

Možnost
zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek (polohovací el.
lůžka, wc křesla, chodítka, speciální matrace, polohovací pomůcky…)

Dále
nabízíme doprovázení, péči o osoby blízké a pozůstalé tzv. pietní
péči.

Cílová
skupina:

Služba
je poskytována těžce nemocným a umírajícím lidem všech věkových
kategorií, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení a není
bezpodmínečně nutná hospitalizace. Služba poskytuje pomoc a podporu i
osobám blízkým.

Provozní
doba:

Služba
je poskytována nepřetržitě dle potřeb uživatelů.

Kontakt
pro veřejnost (Horní 28, Žďár nad Sázavou)
Pondělí – pátek
7.00 – 15.30 hod.

Vzhledem
k terénní povaze služby je vhodná telefonická domluva předem.

Úhrada
za poskytování služby:


Denní
poplatek za koordinaci služby 70 Kč


Poplatek
za odlehčovací službu činí 100 Kč za hodinu podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k zajištění uvedených úkonů.
Pokud poskytnutí úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně
krátí.

Osobní
asistence

Oblastní
charita Žďár nad Sázavou

Kontaktní
osoba:
Mgr. Jaroslava Pavlíčková, vedoucí

Provozovatel:
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Adresa:
Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou

Mobil:
733 755 870

E-mail:
oa@zdar.charita.cz

Web::
www.zdar.charita.cz

Popis
služby:

Osobní
asistence je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro
děti a dospělé s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším
posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb
v domácím nebo společenském prostředí, aby mohli žít běžným způsobem
života.

Co
vám nabízíme?

Dle
vašich potřeb nabízíme péči v různých časových intervalech, i po
celý den.

Pomůžeme
s přípravou či podáním jídla a pití, při oblékání a svlékání,
při přesunech na lůžko či vozík.

Asistujeme
při osobní hygieně a při používání WC.

Můžeme
zajistit úklid či nákup.

Pomůžeme
s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností (procházky, trénink paměti, cvičení).

Doprovázíme
do školy, do zaměstnání, k lékaři apod.

Pomáháme
s vyřizováním běžných záležitostí (např. poslání složenky,
žádost o příspěvek na péči, kompenzační pomůcky hrazené ze
zdravotního pojištění, vyřízení pochůzek atd.).

Fakultativní
služba – doprava

Cílová
skupina:

Služba
je poskytována lidem se zdravotním postižením nebo dlouhodobým
onemocněním, kteří potřebují podporu v běžném životě. Služba je
poskytována dětem od 3 let, dospělým a seniorům.

Provozní
doba:

Služba
je poskytována nepřetržitě

Úhrada
za poskytované služby:

Ceník
je dostupný na webových stránkách www.zdar.charita.cz v sekci
Osobní asistence

Charitní
pečovatelská služba

Oblastní
charita Žďár nad Sázavou

Kontaktní
osoba:
Petra Ježová, DiS.,
vedoucí

Provozovatel:
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Adresa:
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon:
566 551 776, 777 155 374

E-mail:
chps.bystrice@zdar.charita.cz

Web:
www.zdar.charita.cz

Popis
služby:

Posláním
Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji
domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Co
vám nabízíme?

Pomůžeme
vám při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při
chůzi v bytě.

Nabízíme
vám pomoc při běžné hygieně nebo koupeli, při základní péči o vlasy a
nehty, při použití WC.

Pomůžeme
vám při přípravě a podání jídla, zprostředkujeme a dovezeme oběd.

Nakoupíme
vám a obstaráme běžné pochůzky včetně léků, uklidíme v domácnosti,
vypereme a vyžehlíme prádlo.

Doprovodíme
vás k lékaři, na úřady apod.

Fakultativní
službu – doprava k lékaři, na úřady apod.

V rámci
ekonomické činnosti je též provozována
půjčovna
kompenzačních pomůcek.

Cílová
skupina:

 • senioři
  se sníženou soběstačností

 • osoby,
  které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji
  domácnost

Službu
poskytujeme ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem a v
okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km a v obci
Radkov.

Služby
neposkytujeme lidem s mentálním postižením středního a vyššího
stupně, lidem s autismem a lidem s duševním onemocněním
v akutní fázi.

Provozní
doba:

Pondělí
– neděle 7.00 – 20.00 hod.

Služba
od 15.30 hod. a o víkendech a svátcích je poskytována po předchozí
dohodě a na základě individuálních potřeb uživatelů.

Úhrada
za poskytování služby:

Cena
je stanovena podle aktuálního ceníku, který je uveden na
www.zdar.charita.cz v sekci Charitní pečovatelská služba.

Klub
v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví

Oblastní
charita Žďár nad Sázavou

Kontaktní
osoba:
Bc. Ivana Ptáčková, vedoucí

Provozovatel:
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Adresa:
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel.:
566 629 319, 777 756 410

E-mail:
klubv9@zdar.charita.cz

Web:
www.zdar.charita.cz

Popis
služby:

Služba
je poskytována lidem, kteří se v důsledku svého duševního onemocnění
ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají oslabenou nebo sníženou
schopnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života
společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za
běžný.

Klub
v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením
Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním
onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění a
seberealizaci uživatelů. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a
dovedností vedoucích k začlenění do jejich přirozeného prostředí.

Klub
v 9 poskytuje službu sociální rehabilitace v ambulantní a terénní
formě.

Co
vám nabízíme?

Doprovázíme
uživatele k lékaři, na úřad, při vyřizování nutných pochůzek.

Trénujeme
činnosti spojené s chodem domácnosti (hospodaření, nakupování,
vaření, obsluhu domácích spotřebičů).

Poskytujeme
poradenství při řešení běžných záležitostí.

Podporujeme
uživatele formou rozhovorů.

Rozvíjíme
sociální a komunikační dovednosti.

Pracujeme
s přijetím onemocnění a jeho rizik a spolupracujeme s osobami
blízkými.

Posilujeme
pracovní dovednosti a smysluplné využití volného času.

Podporujeme
uživatele ve zvládnutí režimu dne.

Cílová
skupina:

Cílovou
skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním. Služba je
poskytována ve věkovém rozmezí od 18 až 70 let. Služba nemůže být
poskytnuta lidem v akutní fázi nemoci a lidem s demencí. Ambulantní
služba je poskytovaná v zařízeních ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici
nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Terénní služba je poskytována
na území okresu Žďár nad Sázavou.

Provozní
doba:

Klub
v 9 – středisko Žďár nad Sázavou, Okružní 1

Pondělí

8.30
– 14.00

(14:00
– 15:30 individuální schůzky po předchozí domluvě)

Úterý

8.30
– 14.00

(14:00
– 15:30 individuální schůzky po předchozí domluvě)

Středa

8.30
– 15.30 individuální schůzky po předchozí domluvě

Čtvrtek

8.30
– 14.00

(14:00
– 15:30 individuální schůzky po předchozí domluvě)

Pátek

8.30
– 13.00

Klub
v 9 – pobočka Bystřice nad Pernštejnem, Hornická 643

Pondělí

12.00
– 16.00

Středa

9.00
– 13.00

(12:30
– 13:00 individuální schůzky po předchozí domluvě)

Klub
v 9 – pobočka Velké Meziříčí, Hornoměstská ul. 366/41

Úterý

9:00
– 12:00

Terénní
služba:

Pondělí

8.00
– 16.00

Úterý

8.00
– 16.00

Středa

8.00
– 16.00

Čtvrtek

8.00
– 16.00

Pátek

8.00
– 13.00

Úhrada
za poskytování služby:

Poskytovaná
služba je zdarma.

MANEOR


Kontaktní
osoba:
Zdeněk Smrček
E-mail:
maneor@maneor.com
Zřizovatel:
MANEOR
Adresa:
Monseova 354, 592 31 Nové Město na
Moravě

E-mail:
maneor@maneor.com

www
stránky:
http://maneor.com
Popis
služby:
aktivizační činnosti pro
uvedenou cílovou skupinu

Cílová
skupina klientů:
senioři, rodiny s
dětmi, osoby se zdravotním postižením, etnické skupiny.

Provozní
doba:
služba je poskytována
individuálně

Úhrada za
poskytování služby:
služba je
poskytována zdarma

Onkologický
klub Návrat, z.s.

Kontaktní
osoba:
Ing. František Havlíček

Adresa:
Hornická 971, 592 31 Nové Město na Moravě

Mobil:
602537259

E-mail:
havlicek@unet.cz

www
stránky
:
www.ok-navrat.estranky.cz


Popis
služby:
Ozdravné pobyty za přítomnosti lékaře, rekondiční a
rehabilitační pobyty, rekondiční cvičení v tělocvičnách (I.ZŠ,
Městské lázně ..), společné vycházky a výlety, návštěvy kulturních
akcí – divadlo, výstavy apod. Jedná se o „klubovou
činnost“ se zaměřením na zdravotní a sociálně akviziční
činnosti s cílem navrátit onkologické pacienty po jejich léčbě
do plnohodnotného života. Ve spolupráci s Ligou proti rakovině
jsou provozovány společné ozdravné pobyty. Dále ve spolupráci s Ligou
proti rakovině se pořádá každoročně „kytičkový den“
spojený s prodejem kytiček.

Cílová
skupina klientů:
onkologičtí pacienti po absolvování léčby
onemocnění.

Kapacitní
zařízení:
není určena

Provozní
doba:
pravidelná klubová setkání

Úhrada
za poskytování služby:
členské příspěvky a příspěvek z prodeje
„kytiček“.

Místní
organizace svazu tělesně postižených – MOSTP

Kontaktní
osoba:
Vladimír Přívara

Zřizovatel:
Svaz tělesně postižených v ČR

Adresa:
Polní 1362, 592 31 Nové Město na Moravě

Telefon/fax:
Vladimír.privara@seznam.cz,
566615550

Popis
služby:
Aktivizační činnosti a činnosti související se zdravotní
péčí a integrací tělesně postižených občanů do společnosti, zejm.
rekondiční pobyty, školící pobyty, rekondiční plavání a cvičení,
besedy a přednášky se zdravotní tématikou, zájezdy po ČR, návštěvy
divadla a koncertů, organizace masáží, návštěvy méně pohyblivých
členů apod.

Jedná
se o „klubovou činnost“ se zaměřením na zajištění,
organizací a realizací vyjmenovaných akcí. Ve spolupráci s OV
SPCCH Žďár nad Sázavou je součástí sdružení „Klub postižených
civilizačními chorobami“, členové se mohou účastnit společných
akcí.

Cílová
skupina:
osoby se zdravotním postižením

Kapacita
zařízení:
dle zájmu o členství, bez omezení počtu

Provozní
doba
: každá druhá středa v měsíci v Kulturním domě
v Novém Městě na Moravě 14,00 – 16,00 pro veřejnost, jinak
dle organizovaných akcí

Úhrada
za poskytování služby:
členské příspěvky

Nemocnice
Nové Město na Moravě

Kontaktní
osoba:
Bc. Lenka Švaňhalová, sociální pracovník nemocnice Nové
Město na Moravě

e-mail:
lenka.svanhalova@nnm.cz.

Adresa:
Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, 592 31 Nové Město
na Moravě

Tel.:
566 801 405

Název
služby:
sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení

Cílová
skupina
: klienti, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči,
ale vzhledem k věku, či zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby

Úhrada
za poskytování služby:
sociální služba je za úhradu

Pečovatelská
služba na území obce Věcov, včetně pěti místních částí

Kontaktní
osoba:
Věra Jílková, DiS.

Provozovatel:
obec Věcov

Adresa:
Věcov 61, 592 44 Věcov

Telefon/fax:
OÚ: 566 562 821, PS: 566 562 126, mobil:
732167728

E-mail:
ps.vecov@gmail.com

webové
stránky:

www.vecov.cz

Popis
služby:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastním osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
(úkony osobní hygieny, zákl. péče o vlasy a nehty, pomoc při užití
WC), poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo
donáška jídla), pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, a
údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při velkém
úklidu např. sezónní úklid, úklid po malování, donáška vody, topení
v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup např. týdenní),
zprostředkování kontraktu se spol. prostředím (doprovázení k lékaři,
na úřady atd.); dále fakultativní

činnosti
– dovoz, drobné ošetřovatelské úkony. Mezi služby patří i
sociální poradenství.

Cílová
skupina klientů:
senioři, osoby, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení

Kapacita
zařízení:
terénní služby, max. počet klientů 30

Provozní
doba:
Po – Pá: 7,00 – 15,30 a dále dle dohody

Úhrada
za poskytování služby:
klient se finančně podílí

Portimo,
o.p.s. – Raná péče

Kontaktní
osoba (vedoucí služby):
Bc. Michaela Svobodová, DiS.

Provozovatel:
Portimo, o.p.s.

Adresa:
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě

Tel.:
566 617 939, mob. 739 035 430

E-mail:
ranapece@portimo.cz

www
stránky:
http://www.portimo.cz

Popis
služby:
Poskytujeme odbornou
pomoc a podporu rodinám, ve kterých mají rodiče pochybnosti o
správném vývoji svého dítěte nebo mají či očekávají dítě se
zdravotním postižením. Jsme rodině průvodcem při hledání způsobu, jak
naplnit speciální potřeby dítěte ke spokojenosti celé rodiny.

Cíl
služby:

Co
nejvčasnější prevence
rodina
s dítětem, které potřebuje podporu, se o rané péči dozví co nejdříve.
V regionu máme síť odborných pracovníků, kteří mají informace o
přínosu rané péče a umí ji doporučit.

Informovaná
rodina

rodina má dostatek informací pro samostatné rozhodování. Rodiče vědí,
kde vyhledat další specializovanou pomoc a dokáží vhodně reagovat na
potíže ve vývoji svého dítěte. Rodina se cítí jistá při hledání svého
řešení.

Podpořené
dítě
– dítě má
zajištěné podmínky a vhodné pomůcky, které mu umožňují maximální
rozvoj s ohledem na jeho aktuální možnosti a schopnosti. Naše
pracoviště je dlouholetým členem Asociace rané péče České republiky,
z. s.

Cílová
skupina:
Rodiny, které žijí na úžemí bývalého okresu Žďár nad
Sázavou a pečují o dítě ve věku 0 – 7 let:

1.
jehož vývoj se rodičům nezdá v pořádku

2.
mají dítě se závažnými obtížemi ve vývoji (předčasný, komplikovaný
porod, nízká porodní váha, dlouhodobá těžká nemoc, poruchy chování,
nervosvalové onemocnění)

3.
mají dítě s diagnostikovaným mentálním, tělesným nebo kombinovaným
postižením, s poruchou autistického spektra

4.
těhotným ženám, které očekávají narození dítěte se zdravotním
postižením, poskytuje poradenství a provázení před narozením dítěte

Kapacita
zařízení:
Službu poskytujeme
maximálně 30 dětem a jejich rodinám , máme volná místa pro nové
rodiny

Provozní
doba:

Po
8:00 – 15:00 konzultace v rodinách

Út
8:00 – 16:00 konzultace v rodinách

St
12:00 – 16:00 konzultace v rodinách

Čt
9:00 – 18:00 konzultace v rodinách,


15:00
– 17:00
*
poradenství,


14:00
– 18:00
٭٭
Klub
rodi
čů


8:00 – 13:00 konzultace v rodinách


٭
mimo
1.
čtvrtek v měsíci

٭٭
každý
1. čtvrtek v měsíci

Provoz
mimo stanovenou dobu je možný po individuální dohodě.

Úhrada
za poskytované služby:
služby jsou poskytovány bezplatně

Portimo
o.p.s. – Osobní asistence

Kontaktní
osoba:
Mgr. Ivana Laštovičková

Provozovatel:
Portimo, o.p.s.

Adresa:
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě

Tel.:
566 615 217 mobil: 733 747 069

E-mail:
oa@portimo.cz

www
stránky:
http://ww.portimo.cz

Popis
služby:
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná lidem,
kteří mají sníženou nebo zcela omezenou soběstačnost s důvodu
věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnosti
uživatele. Jedná se o komplex služeb dle individuálního požadavku
uživatele, které zahrnují zejména pomoc při péči o vlastní osobu,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Cílová
skupina klientů:
dospělí lidé se sníženou nebo zcela omezenou
soběstačností.

Jedná
se o osoby s tělesným postižením, seniory, osoby s chronickým
onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením.

Provozní
doma:
nepřetržitý provoz

Úhrada
za poskytované služby:
uživatel služby si na osobní asistenci
přispívá

Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Kontaktní
osoba:
Miroslav Liml

Adresa:
Komenského 1, Žďár nad Sázavou

Telefon:
603714941

E-mail:miroslav.liml@tiscali.cz

Cílová
skupina:
zrakově postižení klienti

Popis
služby:
doprovod a poradenství

Provozní
doba:
každou středu v měsíci 9-11 hodin

Úhrada
za poskytované služby:
služby jsou bez úhrady

Středisko
rané péče SPRP, pobočka Brno

Nerudova
7

602
00 Brno

Detašované
pracoviště:

Středisko
rané péče SPRP, pobočka Brno

Dolní
165/1

591
01  Žďár n. Sázavou

telefon:
541 236 743, e-mail:
vysočina@ranapece.cz;
brno@ranapece.cz;

www.ranapece.cz

Poslání
Střediska rané péče SPRP, pobočka Brno

Poskytuje
odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě
s postižením nebo ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné
životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho
přirozeném domácím prostředí.

Cílová
skupina
:

 • Rodina
  (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením ve
  věku od narození do 7 let.

 • Rodina
  (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením
  v kombinaci s dalším zdravotním postižením ve věku od
  narození do 7 let.

 • Rodina
  (rodiče či pečující osoba) s dítětem s ohroženým vývojem
  v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého
  zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let.

Forma
služby
:

Služba
je poskytována terénní formou přímo v rodině s dítětem
s postižením. Každá klientská rodina má přidělenou poradkyni
rané péče, která jedenkrát za 1 až 3 měsíce jezdí přímo do rodiny a
podporuje ji v oblastech související s postižením či
zdravotním ohrožením dítěte. Každá konzultace je přizpůsobená
konkrétním potřebám rodiny a vývojové úrovni dítěte.

Služba
je poskytována zdarma.

Působnost
služby
:

Středisko
rané péče SPRP, pobočka Brno (detašované pracoviště ve Žďáře nad
Sázavou) realizuje podporu rodin na území Kraje Vysočina.

Kapacita
pracoviště je 25 rodin.

Konkrétní
aktivity:

 • Poradenství
  rodičům a blízkým osobám v oblasti přístupu a práce u
  znevýhodněného dítěte.

 • Zhodnocení
  aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte.

 • Využití
  metod a technik k podpoře psychomotorického vývoje dítěte,
  praktická ukázka, instruktáž rodičů.

 • Provedení
  funkčního vyšetření zraku dítěte, stimulace zraku dítěte.

 • Doporučení,
  zapůjčení vhodných hraček, pomůcek a literatury.

 • Organizace
  seminářů, přednášek a skupinových setkání pro rodiče a
  zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné
  životní situaci.

 • Informace
  v oblasti sociálního poradenství.

 • Zprostředkování
  kontaktů na podpůrné odborníky, organizace, návazné služby, pomoc
  při zařazení dítěte do školského zařízení (SPC, MŠ, ZŠ….).

 • Realizace
  pobytových kurzů pro rodiny.

Středisko
sociální péče městyse Bobrová

Terénní
pečovatelská služba městyse Bobrová

Kontaktní
osoba:
Květoslava Hanáková DiS. – tel. 566 673 307,
mobil 722163950  (sociální pracovník)

Pečovatelka:
Eva Červinková  – tel. 566 673 307, mobil
774838373

Provozovatel:
městys Bobrová

Adresa:
Bobrová 138, 592 55 Bobrová

Telefon:
566 673 265, 566673210

E-mail:
mestysbobrova@razdva.cz

www
stránky:
http://mestysbobrova.cz

Sídlo
pečovatelské služby:
Bobrová 150

Popis
služby: Středisko
je zařízením obce, ve kterém jsou poskytovány
běžné úkony péče (praní a žehlení prádla, pomoc s osobní
hygienou apod.) Na středisku je také prováděna pedikúra (fakultativní
činnost).

V terénu
příprava a rozvoz obědů, donáška nákupů, donáška léků, pochůzky na
poštu a jiné úřady, pomoc s osobní hygienou, doprovod k lékaři
v místě poskytování služby, sociální kontakt, apod.

Jedná
se o přímou pomoc lidem, kteří se pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti
nebo zdravotní postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a
nejsou fakticky schopni plně zajistit praktický chod domácnosti,
zabezpečovat a uspokojovat svoje životní potřeby apod.

Cílová
skupina:
senioři, osoby s chronickým onemocněním

a
zdravotním postižením

Kapacita
zařízení:
30 klientů

Provozní
doba:
Po: 7,00 – 16,00, Út: 7,00 – 15,30, St: 7,00 –
17,00, Čt: 7,00 – 15,30,

Pá:
7,00 – 13,00 (polední přestávka Po – Čt 11,00 –
11,30 hodin

Úhrada
za poskytování služby:
klient se finančně podílí

Svaz
důchodců – základní organizace Nové Město na Moravě

Kontaktní
osoba:
Mgr. Libuše Topinková

Adresa:
Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě

Telefon/fax:
774 511 236

Email:
seniori@nmnm.cz

www
stránky:

http://seniori.nmnm.cz

Popis
služby:
Využívání volného času seniorů (volnočasové aktivity) se
zaměřením na společenské a kulturní využití seniorů, tzn.
organizování zájezdů na divadelní představení, poznávací zájezdy,
besedy s významnými osobnostmi, představiteli města, kraje,
poslanci parlamentu, senátory, členy parlamentu EU, besedy o historii
města, různé vzdělávací akce, cvičení paměti, rekondiční cvičení a
plavání, návštěvy kulturních a společenských akcí, vlastní klubová
činnost různého zaměření, turistika apod.

Jedná
se o „klubovou službu“, klubové akce a schůzky se
zpravidla konají v Domě s pečovatelskou službou v Novém
Městě na Moravě.

Cílová
skupina klientů
: senioři, lidé v předdůchodovém a důchodovém
věku, invalidní občané

Kapacita
zařízení:
dle zájmu o členství, bez omezení počtu

Provozní
doba
: 1x týdně (pondělí odpoledne v DPS) pravidelná setkání,
jinak dle organizovaných akcí

Úhrada
za poskytování služby
: členské příspěvky

Tyfloservis,
o.p.s.

Kontaktní
osoba:
Bc. Jana Kuczová

Adresa:
Benešova 46, 586 01 Jihlava

Telefon:
567 307 571, 608 572 343, 608 572 342

e-mail:
kuczova@tyfloservis.cz,
jihlava
@tyfloservis.cz

Popis
služby:

Zdravotně-edukační
služby – rehabilitace zraku, služby pro osoby
s multihandicapem, edukace veřejnosti.

Sociální
rehabilitace dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách – prostorová orientace a samostatný pohyb, sebeoobsluha
(nácvik vaření, praní, žehlení, péče o děti a domácnost atd.), čtení
a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu,
psaní na psacím stroji a klávesnici PC, nácvik vnímání a vytváření
tyflografických vyobrazení, nácvik sociálních dovedností ,
poradenství – konzultace a doporučování speciálních
kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, nácvik obsluhy
kompenzačních pomůcek.

Cílová
skupina:
Nevidomí a slabozrací lidé ve věku patnáct a více let,
včetně osob hluchoslepých či jinak kombinovaně postižených.

Provozní
doba:

PO,
ÚT, ST 7:00 – 16:00 hod.

ČT
7:00 – 18:00 hod.


7:00 – 14:00 hod.

Úhrada
za poskytované služby:
sociální služba je poskytnuta bezplatně

TyfloCentrum.o.p.s.

Kontaktní
osoba:
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší

Adresa:
Brněnská 8, 586 01
Jihlava

Telefon: 774
064 330, 724
865 566

e-mail: belovova@tyflocentrumjihlava.cz

Popis
služby:
odborné sociální poradenství

průvodcovské
a předčitatelské služby

sociálně
aktivizační služby pro o soby se zdravotním postižením

sociální
rehabilitace

Cílová
skupina:
osoby se zrakovým postižením a kombinovaným postižením,
je-li zrakové dominantní

Provozní
doba:
po, út, čt 8.00 – 16.00


st 8.00 – 17.00


pá 8.00 – 15.00

Úhrada
za poskytované služby:
průvodcovské a předčitatelské služby za
úhradu, ostatní služby bezplatné

Pronájem
kompenzačních pomůcek

Kontaktní
osoba:
Veronika
Dobrovolná, koordinátorka

Provozovatel:
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Adresa:
Provozovna
Žďár nad Sázavou, Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon:
730
595 645

E-mail:
pomucky@zdar.charita.cz

Web:
www.zdar.charitacz

Cílová
skupina:

Cílovou
skupinu pronájmu pomůcek tvoří senioři, nemocní a propuštění z
nemocničního léčení, nemocní po úrazech na doléčení, rodiny, které se
starají o své blízké.

Co
vám nabízíme?

K
pronájmu nabízíme lůžka a příslušenství, pomůcky k přesunu a pohybu,
pomůcky k přesunu imobilní osoby, polohovací pomůcky, pomůcky k
osobní hygieně, speciální pomůcky.

Provozní
doba:

Úterý
a čtvrtek 14:00 – 16:00

2.
Sociální a související veřejné služby pro rodiny s dětmi

Dům
dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace města

Ředitelka
:
Bc. Alena Sobotková

Adresa:
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě 592 31

Tel:
566 598 781, 777 822 611

e
– mail :
ddm.nmnm@nmnm.cz

internetové
stránky:
www:ddm.nmnm.cz

Popis
služby :
Dům dětí a mládeže je střediskem volného času.
Poskytujeme zájmové vzdělávání různých typů volnočasových aktivit pro
předškolní a školní dětí, mládež a dospělé. Jsme školská organizace.
Zřizovatelem je město Nové Město na Moravě.

Formy
činnosti:

pravidelná
zájmové útvary dle oborů

 1. příležitostná
  jednorázové akce, soutěže, přehlídky

 2. spontánní
  poskytujeme možnost návštěv a využití dílen

 3. táborová
  organizujeme letní pobytové tábory, příměstské tábory,
  výlety

 4. osvětová
  výchovné programy

 5. mateřské
  centrum –
  programy pro rodiče na mateřské dovolené

Provozní
doba:

dle rozvrhů jednotlivých zájmových útvarů

Portimo,
o.p.s. – EZOP-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Kontaktní
osoba (vedoucí služby):
Monika Šauerová, DiS.

Provozovatel:
Portimo, o.p.s.

Adresa:
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě

Tel.:
566 616 980, mobil: 603 486 722

E-mail:
monika.sauerova@portimo.cz,
ezop@portimo.cz

www
stránky:
http://www.portimo.cz

Popis
služby:
EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v
Novém Městě na Moravě poskytuje zázemí dětem a mládeži ve věku 6-26
let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí
ohroženi.

Součástí
EZOPu jsou 2 programy:

Nízkoprahový
klub

Streetwork

Nízkoprahový
klub
je bezpečným místem pro trávení volného času, zábavu,
podporu a odbornou pomoc.

Streetwork
umožňuje kontakt, podporu a odbornou pomoc v přirozeném prostředí
cílové skupiny.

Cílová
skupina klientů:
okruh osob tvoří
děti a mládež ve věku 6-26 let, které se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci nebo jsou jí ohroženy (např.. experimentování s
návykovými látkami, drobná kriminalita, příslušnost k etnickým nebo
společenským minoritám a subkulturám, obtížné životní události např.
komunikační a vztahové problémy v rodině, období dospívání a
omezující životní podmínky např. nevyhovující rodinné prostředí,
nedostačující zázemí a prostor pro soukromí v rodině, neschopnost
adaptace nebo navázání vztahů)

Kapacita
zařízení:
120 uživatelů služby, max.
kapacita klubu v jednom okamžiku je 15 uživatelů

Provozní
doba
(platná od 1. 9. 2019):

Nízkoprahový
klub:

pondělí
12:30 – 15:00 klub mladšáci, 15:00 – 17:30 klub staršáci

úterý
12:30 – 15:00 klub mladšáci, 15:30 – 18:30 klub staršáci

středa
12:30 – 15:00 klub mladšáci, 15:00 – 17:30 klub
staršáci

čtvrtek
12:30 – 15:00 klub mladšáci, 16:00 – 18:30 klub
staršáci

pátek
12:00 – 14:30 (spojený klub pro mladšáky i staršáky)

Individuální
schůzka:

čtvrtek
15:00 – 16:00

Streetwork:

úterý
13:00 – 15:00

středa
15:00 – 17:00

Úhrada
za poskytované služby:
služby
jsou poskytovány bezplatně

Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kontaktní
osoba (vedoucí služby):
Mgr. Romana Staňková

Provozovatel:
Portimo, o.p.s.

Adresa:
Vratislavovo náměstí 12,
592 31 Nové Město na Moravě

Zahradní
580 – Poliklinika, Bystřice nad Pernštejnem

Telefon:
Nové Město na Moravě – 566 617 940, mobil 739 957 800

Bystřice
nad Pernštejnem – 566 688 227

E-mail:
sas@portimo.cz

www
stránky:
http://www.portimo.cz

Popis
služby:
Posláním
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je provázení
rodin s dětmi, které se nacházejí v
nepříznivé
sociální situaci. Posilujeme kompetence rodičů tak, aby se dětem
v rodině dobře žilo a zdravě se vyvíjely.

Pomáháme
zvládnout
:

 • Situace
  spojené s finanční tísní a vedením domácnosti
  (sestavení
  rodinného rozpočtu, informování a pomoc při vyřízení možných dávek,
  dluhové problematice…),

 • hledání
  zaměstnání
  (sepsání životopisu, komunikace se zaměstnavateli a
  úřadem práce),

 • výchovné
  problémy a péči o děti
  (nastavení hranic, denní režim, zdravotní
  stav, hygiena, stravování, trávení společného času, …),

 • školní
  neúspěšnost dětí
  (motivace ke vzdělávání, vytváření vhodného
  prostředí pro přípravu dětí do školy, společná příprava dítěte a
  rodiče do školy, příprava dítěte do školy, komunikace se školami a
  dalšími školskými zařízeními),

 • rodinné
  vztahy a nefunkční komunikaci v rodině,

 • jednání
  všude tam, kde je potřeba (doprovod nejčastěji ve škole a na
  úřadech).

Cílová
skupina klientů:
Služba je
určena rodinám s dětmi ve věku do 18 let, žijícím na území
okresu Žďár nad Sázavou, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci,

jež ohrožuje zdravý vývoj dětí, a rodiče ji nedokážou či nemohou
řešit sami, vlastními silami.

Kapacita
zařízení:
okamžitá kapacita
služby jsou 2 uživatelé

Provozní
doba: Nové Město na Moravě

Úterý
10:00 – 12:00 -ambulance, 13:00 – 17:00 terén

Čtvrtek
9:00 – 11:00 ambulance, 11:00 – 12:00, 13:00 –
16:00 terén

Provozní
doba: Bystřice nad Pernštejnem

Pondělí
10:00 – 11:00 ambulance, 11:00 – 12:00, 13:00 –
17:00 terén

Středa
10:00 – 12:00 ambulance, 13:00 – 16:00 terén

Pátek
10:00 – 11:00 ambulance

Úhrada
za poskytované služby:
služby jsou poskytovány bezplatně

Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kontaktní
osoba:

Pavla Polnická (vedoucí)

Provozovatel:
Oblastní
charita Žďár nad Sázavou

Adresa:
Horní
22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel.:
731 646 777

E-mail:
sas@zdar.charita.cz

Web:
www.zdar.charita.cz

Popis
služby:

Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zařízením Oblastní charity
Žďár nad Sázavou. Naším posláním je pomoc a podpora rodinám s
nezaopatřenými dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě
nepříznivé situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.

Co
vám nabízíme?


podporu v péči o dítě a jeho zdravý a přirozený vývoj


pomoc při výchově dětí


doprovod na úřady, ve školských zařízeních a jiných institucích


podporu při vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky


pomoc při vyřizování sociálních dávek, zprostředkování další pomoci
aj.

Cílová
skupina:

Pro
rodiny s nezaopatřenými dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální
situaci nebo ohrožené rizikovým způsobem života, žijící v okrese Žďár
nad Sázavou.

Nepříznivou
životní situací rozumíme stav, kdy se rodina ocitne například v
dluhové pasti, neumí hospodařit s financemi, je ohrožena ztrátou
bydlení, členové rodiny mají potíže najít si zaměstnání nebo si ho
udržet. Jsme tu pro rodiče, kteří potřebují pomoc s nastavením režimu
rodiny jako celku, podporujeme rodiče, kteří neumí zvládat každodenní
situace, dále pak pomáháme rodinám žijícím rizikovým způsobem života
na okrese Žďár nad Sázavou.

Provozní
doba:

Pondělí
10:00 – 17:00

Úterý
09:00 – 15:00

Středa
09:00 – 17:00

Čtvrtek
09:00 – 17:00

Pátek
09:00 – 14:00

Ve
výjimečných případech lze dohodnout poskytnutí služby i mimo tuto
dobu. Nutný telefonický kontakt předem.

Dobrovolnictví
– Všeobecné dobrovolnictví, Program Pět P

Kontaktní
osoba (vedoucí služby):
Bc. Lenka Hrubešová, DiS.

Provozovatel:
Portimo, o.p.s.

Adresa:
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě

Tel.:
566 617 940, mobil 734 679 893

E-mail:
dobrovolnictvi@portimo.cz

www:
http://www.portimo.cz

Popis
služby:
v Portimu o.p.s. je možnost zapojit se do dvou
dobrovolnických programů – jedná se o Všeobecné dobrovolnictví
a Program Pět P.

V rámci
Všeobecného dobrovolnictví se mohou dobrovolníci zapojit do
několika oblastí. Jde o podpůrné aktivity pro naše občanské sdružení
(tvořivé aktivity, organizace jednorázových akcí, sbírek, kampaní
apod.), působení v EZOPu – Nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež ( kluby pro děti a mládež, volnočasové dílny, příprava na
vyučování, pomoc při jednorázových a pobytových akcí), v Rané
péči (podpora rodin s dětmi s postižením, pomoc při
jednorázových akcí) a Sociálně aktivizačních službách pro rodiny
s dětmi (pomoc rodičům při styku s institucemi, psychická
podpora, občasné vyplňování volného času dětí).

Program
Pět P (POMOC, PŘÁTELSTVÍ, PODPORA, PÉČE, PREVENCE)
je
dobrovolnický program určený dětem a mládeži ve věku 6-15 let, které
to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější než jejich
vrstevníci. Je zaměřen na řešení sociálních a komunikačních obtíží
dětí a funguje na principu přátelského vztahu dítěte a dospělého
dobrovolníka.

Cílová
skupina klientů:
dobrovolníky se mohou stát osoby starší 18ti let
/podmínkou je čistý trestní rejstřík, absolvovat odborný výcvik a
projít psychologickými testy/

Kambala
– dobrovolnické centrum

Kontaktní
osoba:
Mgr.
Michaela Kuchtová, koordinátorka dobrovolníků

Provozovatel:
Oblastní
charita Žďár nad Sázavou

Adresa:
Horní
22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon:
777 755 444

E-mail:
dc@zdar.charita.cz

Web:
www.zdar.charita.cz

Popis
služby:

Kambala
– dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s
dobrovolníky, kteří se podílí především na realizaci projektů
Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc při
mimořádných událostech. Dobrovolnické centrum ve svém konečném
důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a
dalších služeb. Jeho součástí jsou farní charity, jejichž členové se
aktivně podílejí na pomoci bližním.

Centrum
každoročně zajišťuje i Tříkrálovou sbírku v okrese Žďár nad Sázavou.

Co
vám nabízíme?


pomoc v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou a smluvně
spolupracujících organizacích (dobrovolníci pomáhají dle potřeby v
jednotlivých zařízeních, a to pravidelně či jednorázově)


ostatní pomoc (dobrovolníci pomáhají s organizací Tříkrálové sbírky,
při jednorázových akcích, při živelných pohromách aj.)

Provozní
doba:

Dle
telefonické či e-mailové domluvy.

KOPRETINA
– centrum pro rodiče s dětmi

Kontaktní
osoba:
Lenka Vencálková, vedoucí

Provozovatel:
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Adresa:
Radešínská Svratka 11, 592 33
Radešínská Svratka

Telefon/fax:
739 389 209

E-mail:
kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz

www
stránky:
www.zdar.charita.cz

Sídlo
centra:
Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka

Pobočka:
Žďár nad Sázavou,Horní 22, 591
01 Žďár nad Sázavou

mobil:
731 130 775, e-mail:
kopretina1@zdar.charita.cz

Popis
služby:

Kopretina
– centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár
nad Sázavou. Naším posláním je podpora rodiny, zvyšování rodičovských
kompetencí a zodpovědnosti. Pomocí našich programů působíme
preventivně proti negativním jevům v rodině, podporujeme
mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost rodiny.

Co
vám nabízíme?


poradenství v prorodinné
oblasti a zprostředkování dalších služeb (psycholog, speciální
pedagog, pediatr, právník aj.)


vzdělávání vedoucí ke zvyšování rodičovských kompetencí a
zodpovědnosti


volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, které podporují
mezigenerační vztahy


společenské, vzdělávací a víkendové akce pro rodiny s dětmi


doprovodný program – zajištění péče o děti v průběhu aktivit
centra

Cílová
skupina klientů:

Cílovou
skupinu tvoří rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské
dovolené, prarodiče, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina,
rodiny v krizi.

Provozní
doba:

Radešínská
Svratka

Pondělí
8:00 – 12:30, 13:30 – 17:30

Čtvrtek
8:00 – 12:30, 13:30 – 17:30

Žďár
nad Sázavou

Úterý
8:30 – 12:30, 14:00 – 18:00

Středa
8:30 – 12:30, 15:00 – 18:00

Čtvrtek
8:30 – 12:30

Centrum
prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Kontaktní
osoba:

David Filip, DiS., vedoucí

Provozovatel:
Oblastní
charita Žďár nad Sázavou

Adresa:
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon:
777
755 658

E-
mail:
prevence@zdar.charita.cz

Web:
www.zdar.charita.cz

Popis
služby:

Centrum
prevence realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy,
které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého
dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování
(zneužívání legálních a nelegálních návykových látek, agresivita,
vandalismus apod.). Žáky a studenty podporuje v posílení zdravého
sebevědomí, sebedůvěře, komunikačních dovednostech, toleranci a
přijetí odpovědnosti za své chování.

Co
vám nabízíme?


realizaci programů všeobecné primární prevence rizikového chování


pořádání adaptačních kurzů


poradenskou činnost pro děti a mládež


konzultace na školách

Cílová
skupina:

Pro
třídní kolektivy základních a středních škol, které se běžně
setkávají s různými druhy rizikového chování.

Provozní
doba:

Pondělí
– úterý 7:00 – 15:30

Středa
7:00 – 17:00

Čtvrtek
7:00 – 15:30

Pátek
7:00 – 14:00

Přímá
práce – realizace programů

Pondělí
– čtvrtek 8:00 – 14:00

Po
předchozí domluvě lze i v jinou dobu.

Portimo,
o.p.s. – Centrum prevence CéPéčko

Kontaktní
osoba (vedoucí služby):
Aneta Dvořáková, Dis.

Provozovatel:
Portimo, o.p.s.

Adresa:
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě

Tel.:
566 615 217, mob. 731 117 425

E-mail:
centrum.prevence@portimo.cz

Web:
http://www.portimo.cz

Popis
služby:

Programy
primární prevence jsou zaměřeny na pozitivní ovlivňování postojů
a chování dětí, vytváření zdravého sebepojetí žáků, problematiku
vztahů v kolektivu, prevenci šikany, prevenci užívání návykových
látek a jiných forem rizikového chování.

Při
programech se klade důraz na rozvíjení komunikačních a sociálních
dovedností, schopnosti autonomního rozhodování, posilování sebevědomí
a řešení problémů. Předpokladem efektivity programu je nalézt
otevřený způsob komunikace s dětmi, hovořit s nimi o tom,
co je zajímá.

Posláním
preventivních aktivit Centra prevence – CéPéčko je posilování
a upevňování pozitivních postojů a motivace ke zdravému
životnímu stylu (zdravé sebevědomí, sociální schopnosti a dovednosti,
odpovědnost za své chování a jednání). Skrze zvyšování
ochranných faktorů osobnosti, snižování faktorů rizikových,
poskytování informací a zkvalitňování klimatu třídy působí
preventivně v oblasti rizikového chování. Pouze jedinec
s rozvinutou osobností, s vírou v sebe sama a své
schopnosti dokáže rozpoznat nebezpečí tohoto chování a bránit se
mu.

Cílová
skupina:

 • Děti
  předškolního věku 5 – 7 let

 • Třídní
  kolektivy žáků 1. – 5. tříd základních škol

 • Třídní
  kolektivy žáků 6. – 9. tříd základních škol a víceletých
  gymnázií.

 • Třídní
  kolektivy studentů 1. – 2. ročníků středních škol a středních
  odborných učilišť.

 • Rodiče,
  učitelé, odborná veřejnost

Pro
každou cílovou skupinu je vytvořena nabídka programů PP.


Provozní
doba:

úterý 8:00
– 12:00

středa 8:00
– 12:00

čtvrtek 8:00
– 12:00>

Provoz
mimo stanovenou dobu je možný po individuální dohodě.

Úhrada
za poskytované služby:

Od školního roku 2019/2020 nabízíme pouze tříhodinové programy (3x 45
minut). Dle standardů MŠMT a metodik Kraje Vysočina je
žádoucí vstupovat do třídního kolektivu 2x za školní rok. Cena
programu jednoho programu je
1500
Kč.


3
. Sociální a související veřejné služby pro ohrožené skupiny obyvatel

Městský
úřad Nové Město na Moravě,

odbor
školství, kultury,cestovního ruchu a sociálních věcí

Kontaktní
osoba:
Mgr. Věra Novotná, DiS.

Cílová
skupina:
osoby ohrožené nepříznivou sociální situací a sociálním
vyloučení- poskytnutí sociálního poradenství pro osoby v hmotné
nouzi, zdravotně postižené občany, seniory, cizince a osoby
propuštěné z výkonu trestu.

Telefon:
566 598 425, 601339787

E-mail:
vera.novotna@meu.nmnm.cz

Provozní
doba:

Po
8:00-18:00, st. 8:00 – 17:00 čt. 8:00-14:00

Úhrada
za poskytnuté služby:
služby
jsou poskytovány zdarma

Azylová
ubytovna pro muže

Kontaktní
osoba:
Bc. Jiří Juřena

Adresa:
Brodská 33, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon:
778548489

www
stránky:

www.socialnisluzbyzdar.cz

Popis
služby:
Zajištění dočasného ubytování mužům starším 18 let, kteří
se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet,
přednost mají klienti ze Žďáru nad Sázavou.

Kapacita:
24 lůžek

Provozní
doba:
nepřetržitý provoz

Úhrada
za poskytování služby:
dle schváleného ceníku zařízení

Domov
pro matky (otce) s dětmi

Kontaktní
osoba:
Mgr. Miroslava Machková

Zřizovatel:
Ječmínek, o.p.s.

Adresa:
Jiřího z Poděbrad 15, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon/fax:
566 620 008

E-mail:
opsjecminek@centrum.cz

www
stránky
:
www.ops-jecminek.cz

Popis
služby:
Poskytnutí přechodného ubytování rodičům s dětmi,
těhotným ženám, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci
spojené se ztrátou bydlení a nedokáží ji řešit vlastními silami.
Individuálním přístupem a prostřednictvím individuálního plánování
jim pomáháme překonat tuto životní situaci, aby se mohli co nejdříve
začlenit zpět do přirozeného prostředí.

Cílová
skupina klientů:
těhotné ženy, matky a otcové s nezletilými
dětmi, kteří jsou bez přístřeší nebo žijí v podmínkách
ohrožujících zdraví a výchovu dětí. 

Kapacita
zařízení:
10 samostatných pokojů (10 míst pro dospělé a 20 míst
pro děti)

Provozní
doba:
nepřetržitý provoz

Úhrada
za poskytování služby:
ceník dle platné vyhlášky (cena podle
počtu dětí)

V rámci
projektu vznikla Terenní práce s ohroženými skupinami.

Základní
činnosti:

 • zprostředkování
  kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc
  při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
  záležitostí

Kontakt:
Mgr. Miroslava Machková, 778006737, 566620008

Charitní
záchranná síť

Kontaktní
osoba:
Mgr.
Jana Kincová Křížková

Provozovatel:
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Adresa:
Horní
22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon:
777
755 469

E-mail:
chzs@zdar.charita.cz

Web:
www.zdar.charita.cz

Popis
služby:

Posláním
Charitní záchranné sítě Oblastní charity Žďár nad Sázavou je
poskytovat pomoc a podporu lidem v nouzi na území, kde působí OCH ZR,
prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků.

Co
vám nabízíme?


potravinová a materiální pomoc včetně úvěrové jízdenky


informace


zprostředkování dalších služeb a kontaktů na instituce včetně
doprovodu


duchovní podpora

Cílová
skupina:

Cílovou
skupinou jsou osoby v nouzi na území okresu Žďár nad Sázavou, které
vypadávají ze systému podpory a pomoci institucí a dalších služeb,
nebo je tato pomoc nedostatečná. Jedná se o osoby, které se na CHZS
samy obrátí, jsou doporučeny jinými institucemi nebo službami,
případně jsou vyhledány pracovníky CHZS.

Provozní
doba:

Výdej
materiální pomoci

Čtvrtek
14:00 – 15:30

Kontakt
pro veřejnost

Pondělí
– pátek 8:00 – 14:00 – nutný telefonický či
emailový kontakt předem

SPEKTRUM

Kontaktní
a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky

Kontaktní
osoba: Mgr. Josef Soukal

Adresa:
Žižkova 16 (pod kinem), 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon:
566 620 098 mobil: 608 816 721

E-mail:
spektrum@kolping.cz

www
stránky:
www.spektrum.kolping.cz

Působnost:
Okres Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod

Popis
služby:

 1. Služby
  pro rodiče a blízké

Máte
pocit, že vaše dítě či kamarád experimentuje s návykovými
látkami? Váš partner užívá drogy? Potřebujete se s někým
poradit? Potřebujete se v nelehké situaci zorientovat?

Je
nabízeno poradenství týkající se konkrétní situace, poskytnutí
odborných informací. Je možné přímo přijít na uvedenou adresu, nebo
si domluvit schůzku.

 1. Služby
  pro uživatele nelegálních drog

Bereš
drogy a nemáš o tom s kým mluvit? Ocitl jsi se na ulici kvůli
drogám? Máš díky drogám problémy? Chceš při braní omezit zdravotní
problémy?

Nabízíme:
výměnný program a zdravotnický materiál, testování na HIV a
hepatitidu C, informace, poradenství, odkazy na léčbu.

Je
možné se zastavit na Kontaktní centrum ve Žďáře nad Sázavou, nebo se
setkat v rámci terénní práce kdekoli v Novém městě na
Moravě a okolí.

U
obou služeb zaručujeme anonymitu a důvěrnost, bezplatné služby,
hledání cest k nalezení řešení

Cílová
skupina klientů:
Uživatelé nelegálních drog a blízké osoby
uživatelů

Provozní
doba:
Po – Pá 8,00-16,00 hod

Úhrada
za poskytovanou službu:
služby jsou poskytovány bezplatně


4.
Sociální poradenství

Občanská
poradna Nové Město na Moravě, člen Asociace občanských poraden ČR,
kontaktní místo v Bystřici nad Pernštejnem

Kontaktní
osoba (vedoucí služby):
Mgr.
Martina Vodrážková

Provozovatel:
Portimo, o.p.s.

Adresa:
Nové Město na Moravě – Vratislavovo nám. 12 (poliklinika);
kont. místo: Bystřice nad Pernštejnem – Zahradní 580
(poliklinika)

Telefon
566 616 121 (Nové Město na Moravě); 566 688 227
(Bystřice nad Pernštejnem);

Mobil:
731 487 284, 733 510 693

E-mail:op@portimo.cz

Cílová
skupina:
osoby v krizi

Provozní
doba:

Občanská
poradna Nové Město na Moravě

Po:
8,00-12,00 a 12,30-17,00, St: 8,00-12,00 a 12,30-17,00, Pá:
8,00-12,00

Kontaktní
místo Bystřice nad Pernštejnem

Út:
8,00-12,00 a 12,30-14,30, Čt: 8,00-12,00 a 12,30-17,00

Úhrada
za poskytované služby:
služby jsou poskytovány zdarma

Pedagogicko-psychologická
poradna

Ředitel:
PaedDr.
Milan Pavlík

Adresa:
Veselská 35, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon/fax:
566 622 387,
566 621 040

E-mail:
poradna@ppp-zr.cz

Popis
služby:
Poradenské
zařízení v oblasti školství

 1. Psychologické
  a speciálně pedagogické vyšetření

  (diagnostika specifických poruch učení, specifických poruch chování,
  lehkých mozkových dysfunkcí, mentální retardace; učení laterality;
  posouzení školní zralosti dětí; profesní poradenství při rozhodování
  k dalšímu studiu atp.);

 1. pomoc
  při řešení výukových potíží u žáků a studentů

  (pomoc při adaptačních problémech při přechodu ve školství, pomoc
  při řešení studijních problémů, výchovné vedení v rámci rodiny
  atp.);

 1. pomoc
  při řešení osobních a rodinných problémů žáků a studentů

  (psychoterapeutické vedení klientů a jejich rodičů);

 1. speciálně-pedagogické
  nápravné programy
  (pro
  děti s diagnostikovanou LMD, SPU; pro děti s doporučeným
  odkladem docházky, při grafomotorických potížích atp.

 1. prevence
  sociálně patologických jevů
  (pomoc
  dětem experimentujícím s drogou a jejich rodičům, řešení
  šikany, agresivního chování atp.);

 1. skupinová
  práce s dětmi a rodiči
  (
  příprava předškolních dětí pro vstup do školy, psychosociální rozvoj
  středoškoláků, práce s problémovou třídou apod.).

Provozní
doba:

Po – Pá: 7,30 – 16,00

Úhrada
za poskytnuté služby:

služby jsou poskytovány zdarma

Psychocentrum
– manželská a rodinná poradna

Kontaktní
osoba:
PhDr.
Ivana Šimková

Adresa:
Horní
22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon/fax:
566 621 404

E-mail:
rodinna.poradna@cmail.cz

www
stránky:
www.psychocentrum.cz

Popis
služby:
Jedná
se o odborné, sociální, psychologické pracoviště, které ambulantní
formou poskytuje sociální službu zaměřenou na manželské a rodinné
poradenství a terapii. Odborní pracovníci pomáhají odstraňovat
příčiny, které vedly k narušení jejich rodinných, manželských,
partnerských, mezilidských vztahů i vztahu k sobě samému,
hledají s nimi východiska a řešení jejich problému a situace.
Zaměřují se zvláště na manželství ohrožené rozvratem, na úpravu
vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, na mezigenerační
vztahy v rodinách, na pomoc lidem v krizových situací,
včetně pomoci při výskytu domácího násilí aj. V nutných
případech je poskytována krizová intervence, složité případy jsou
řešeny za spolupráce s jinými institucemi a orgány. Je prováděna
i expertizní činnost formou psychologického vyšetření. Klient má
možnost vystupovat anonymně, je zajištěna ochrana veškerých informací
v souvislosti s povinností mlčenlivosti. K objednání
není třeba žádného doporučení.

Cílová
skupina klientů:
lidé,
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci vlivem krize,
obtíží v osobním, manželském, partnerském a rodinném životě.
Uživatelem (klientem)sociálních služeb se může stát každý jedinec,
partneři či manželé i celé rodiny vnímající svou životní situaci jako
nepříznivou a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější podpory
či péče. Věkově nejsou služby omezeny

Provozní
doba
:
Po,St: 7,00-16,30, Út, Čt: 7,00-15,00, Pá: 8,00-13,00

Úhrada
za poskytované služby:

služby jsou poskytovány zdarma

5.
Veřejné (státní) služby

Služby
státních institucí pro občany ve vybraných situacích

 • samotné
  služby jsou vždy bezplatné

 • zpoplatnění
  se týká pouze zákonem určených úkonů (např. vydávání potvrzení,
  vyhotovení kopií dokumentů apod.)

 • služby
  jsou veřejnosti přístupné v určené úřední dny a hodiny

Městský
úřad Nové Město na Moravě, odbor školství, kultury, cestovního ruchu
a sociálních věcí

Adresa:
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Vedoucí
odboru: Mgr. Alena Lukášová

telefon:
566 598 420,
e-mail:
alena.lukasova@meu.nmnm.cz

Úsek
sociálně-právní ochrany dětí

Mgr.
Lenka Klapačová

telefon:
566 598 424, e-mail:
lenka.klapacova@meu.nmnm.cz

 • agenda
  sociálně-právní ochrany dětí (výkon kolizního opatrovnictví dětí při
  soudních řízeních, péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost dle §
  6 zákona SPOD)

 • kurátorka
  pro děti a mládež

Andrea
Stárková

telefon:
566 598 423, e-mail:
andrea.starkova@meu.nmnm.cz

 • agenda
  sociálně-právní ochrany dětí (výkon kolizního opatrovnictví dětí při
  soudních řízeních, péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost dle §
  6 zákona SPOD)

 • agenda
  náhradní rodinné péče

Bc.
Ludmila Tomancová

telefon:
566 598 426, e-mail:
ludmila.tomancova@meu.nmnm.cz

 • agenda
  sociálně-právní ochrany dětí (výkon kolizního opatrovnictví dětí při
  soudních řízeních, péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost dle §
  6 zákona SPOD)

Úsek
sociální práce

Mgr.
Věra Novotná, DiS.

telefon:
566 598 425, 601 339 787,

e-mail:
vera.novotna@meu.nmnm.cz

 • zajišťuje
  sociální poradenství a pomoc osobám v krizi

 • sociální
  kurátor

 • zajišťuje
  agendu sociálních pohřbů

 • zajišťuje
  agendu speciálního označení motorových vozidel O7 dle zákona č.
  361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
  pozdějších předpisů

 • zajišťuje
  agendu zvláštního příjemce důchodu dle zákona č. 582/1991 Sb., o
  organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
  předpisů, a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení, ve
  znění pozdějších předpisů

Úřad
práce České republiky – krajská pobočka Jihlava

Ředitel:
Mgr. Šárka Kubátová

Adresa:
Brtnická 2531, Jihlava

Telefon:
950 123 300

Email:
sarka.kubatova@uradprace.cz

www
stránky:
http://portal.mpsv.cz/s/local

Kontaktní
pracoviště Nové Město na Moravě

Adresa:
Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové Město na Moravě

Vedoucí
KP:
Ing. Josef Smažil; telefon 950 177 230

e-mail:
josef.smazil@uradprace.cz

Popis
služby:
pobočka zajišťuje služby zprostředkování zaměstnání, tj.
podání žádosti o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
poradenství a pomoc při hledání volných míst, informace o nabídce
volných míst, rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti
apod.

Úřední
hodiny
:

Po,
St: 8,00 – 12,00, 13,00 – 17.00

Út,
Čt: 8,00 – 11,00

Pá:
8,00 – 11,00 neúřední den (pouze pro podání žádosti)

Odborní
poradci pro zprostředkování:

Jitka
Benová, tel: 950 177 234

Michal
Obr, tel.: 950 177 231

Marie
Vránová, tel.: 950 177 232

Pracovník
evidence a podpor v nezaměstnanosti:

Magdaléna
Dvořáková, tel. 950 177 235

Nepojistné
sociální dávky – státní sociální podpora

Adresa:
Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě

Kontaktní
osoby:

Jana
Jamborová, tel. 950 177 241

Dagmar
Šišková, tel. 950 177 242

Radka
Halouzková, tel. 950 177 243

Popis
služby:
vyřízení žádosti o dávky občanům, poskytované
v závislosti na výši příjmu (přídavek na dítě, příspěvek na
bydlení, porodné, rodičovský příspěvek); dávky nezávislé na výši
příjmu (dávky pěstounské péče, pohřebné)

Nepojistné
sociální dávky-dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky pomoci
v hmotné nouzi

Adresa:
Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě

Kontaktní
osoby:

Dávky
pro osoby se zdravotním postižením

Jitka
Dufková, tel. 950 177 245

Radka
Kadlecová, tel. 950 177 247

Ladislava
Marešová, DiS., tel. 950 177 244

Bc.
Andrea Sýkorová, tel. 950 177 238

Dávky
pomoci v hmotné nouzi

Silvie
Svobodová, tel. 950 177 246

Zuzana
Šafaříková, DiS., tel. 950 177 248

Mgr.
Noemi Kosourová, tel. 950 177 249

Probační
a medaiční služba ČR, pracoviště Žďár nad Sázavou

Kontaktní
osoba:
NOVÁKOVÁ
IROVSKÁ Markéta Mgr.

Vedoucí
střediska

mirovska@pms.justice.cz

731
692 748

MRÁZKOVÁ
Markéta Mgr.

Pracovník
střediska

mmrazkova@pms.justice.cz

778
731 757

ZIKMUNDOVÁ
Kateřina Mgr.

Pracovník
střediska

kzikmundova@pms.justice.cz

778
731 758

DVOŘÁKOVÁ
Petra Mgr.

Pracovník
střediska

pdvorakova2@pms.justice.

Adresa:
Komenského 1786/25, 592 01 Žďár nad Sázavou

www
stránky:
www.pmscr.cz

Popis
služby:
Probační
a mediační služba ČR je státní institucí spadající pod Ministerstvo
spravedlnosti, která se zaměřuje na zprostředkování alternativních
způsobů řešení trestné činnosti a současně zajišťuje výkon
alternativních testů a opatření s důrazem na zájmy poškozených,
ochranu komunity a prevenci kriminality.

Mediace
umožňuje
setkání mezi pachatelem trestné činnosti a poškozeným za účasti
nestranného prostředníka (mediátora); účelem je přispět ke zmírnění
následků trestného činu pro poškozeného a motivovat pachatele
k převzetí zodpovědnosti za svůj čin.

Probací
se
rozumí organizování, zajištění a kontrola výkonu alternativních
trestů, služba je určena pachatelů trestné činnosti (obviněným,
obžalovaným, odsouzeným, podmíněné propuštěným) a poškozeným trestnou
činností.

Úřední
hodiny:

Po,
St: 8,00 – 16,00, Út, Čt, Pá: 8,00 – 14,00

Je
vhodné se telefonicky objednat.

Okresní
správa sociálního zabezpečení Žďár nad Sázavou

Ředitel:
Mgr. Miroslav Lučka

Adresa:
Husova 7, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon:
ústředna 566 691 111, fax: 566 621 350

E-mail:
posta.zr@cssz.cz

Popis
služby:
Zabezpečení v oblastech důchodového pojištění
(platby, odvody, žádosti), nemocenského pojištění a lékařské
posudkové služby, rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, kontrola
plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení evidence práce
neschopných občanů apod.

Provozní
doba
:
Po,St: 8,00-17,00, Út, Čt: 8,00-14,00, Pá: 8,00-13,00

6.
Krizové linky

Linka
bezpečí a Krizové centrum – 116 111, 800 155 555
celostátní
linka pro děti a mládež v krizových životních situacích
www.linkabezpeci.cz
(bezplatný a nepřetržitý provoz)

Internetová
Linka bezpečí
:
pomoc@linkabezepci.cz

Linka
právní pomoci: 777 800 002
– právní rady ohledně
problémů dítěte (linka je bezplatná a má provoz každou středu
10:00-18:00 hodin)

Linka
vzkaz domů – 800 111 113
– pro děti a mladé
lidi na útěku z domova nebo ústavního zařízení (linka je
bezplatná a má provoz každý den 8,00 – 22,00)

Rodičovská
linka – 840 111 234
pro dospělé, kteří chtějí
poradit s výchovou dětí (linka je v provozu v Po, St,
Pá: 13,00-16,00, Út, Čt: 16,00-19,00)

Linka
pomoci obětem domácího násilí – 251 511 313

(bezplatná linka, nepřetržitý provoz)

Intervenční
centrum kraje Vysočina – 567215532, 606520546,
ic.vysocina@volny.cz

Linka
důvěry STŘED – 775 223 311, 568 443 311

– pomoc lidem v krizových situacích ( linka je bezplatná a
má provoz každý den 8,00-22,00)

Linka
Bílý kruh bezpečí, poradna Jihlava – 606 631 551, bkb.jihlava@bkb.cz

nonstop
linka BKB 257 317 110

Popis
služby:

Psychologická
podpora a právní poradenství

 • Psychologická
  podpora ke zvládnutí tíživé životní situace, poskytnutí právních
  informací
  k úspěšnému zvládnutí celého trestního řízení,
  doprovod na policii a k soudnímu jednání, pomoc k získání
  peněžité pomoci v případech ublížení na zdraví.

 • Kontaktní
  osoba:

  jednatel regionální pobočky
  606
  631 551
  ,
  bkb.jihlava@bkb.cz 

 • Provozní
  doba:
  osobní příjem bez objednání UT: 17:00 – 20:00,
  osobní příjem pro objednané ČT: 17:00 – 20:00, poradenství pro
  zvlášť zranitelné oběti trestných činů a pozůstalé po obětech PO –
  ČT: 7:30 – 16:00

Komu
jsou služby určeny: obětem domácího násilí, obětem všech druhů
kriminality, svědkům trestné činnosti, pozůstalým po násilné trestné
činnosti

bezplatné
právní a psychosociální poradenství obětem a svědkům kriminality

úterý
– 17-20 hodin – bez objednání

čtvrtek
17-20 hodin – po telefonickém objednání 606 631 551

Podané
ruce

Nestátní
nezisková organizace, která se věnuje prevenci, léčbě a další pomoci
lidem s obtížemi se závislostmi a práci s dětmi a mládeží.

Francouzská
36, 602 00 Brno

info@podaneruce.cz,
777887345

Dona
linka – pomoc obětem domácího násilí – 251511313
nepřetržitý
provoz

Senior
telefon – krizová a poradenská linka pomoci seniorům

800
157 157

nepřetržitá,
bezplatná krizová telefonická pomoc

Hasičský
záchranný sbor: 150

Rychlá
zdravotnická pomoc: 155

Policie
České republiky: 158

Městská
policie: 156

Integrovaný
záchranný systém: 112

Nemocnice
Nové Město na Moravě – spojovatelka – 566 801 111

44


Soubory ke stažení

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE