Městský úřad

RubrikaOdpady

Nakládání s odpady

     Zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, účinný od 1. 1. 2021 stanovuje povinnosti při nakládání s odpady. Původcem odpadu je každý, při jehož činnosti vzniká odpad.

     Město se stává původcem komunálního odpadu od okamžiku kdy fyzická osoba (občan, majitel objektu určeného k rekreaci) odloží odpad na místo k tomu určené.

     Systém odpadového hospodářství města Nové Město na Moravě je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2022, v níž jsou stanoveny pravidla pro nakládání s odpady vyprodukovanými v domácnostech.

     Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce – směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek.

Hierarchie správného nakládání s odpady:

1) Předcházení vzniku odpadů
2) Příprava k opětovnému použití
3) Recyklace odpadů,
4) Jiné využití odpadů, například energetické využití,
5) Odstranění odpadů – skládkování

7. červen 2024

Projekt OPŽP – Předcházení vzniku odpadů v mikroregionu Novoměstsko

Cílem projektu je především předcházení vzniku odpadů (pořízení kompostérů) a zvýšení separace...

Číst dále
22. květen 2024

Informace k platbě poplatku za komunální odpad

Poplatek lze uhradit bankovním převodem na účet města č.: 19-1224751/0100 s příslušným...

Číst dále
3. říjen 2023

Lokální deratizace v Novém Městě na Moravě

LOKÁLNÍ DERATIZACE v Novém Městě na Moravě V Novém Městě na Moravě bude realizována...

Číst dále
15. březen 2023

Biologicky rozložitelné komunální odpady rostlinného původu „BRKO“ a Směsné komunální odpady „SKO“ v některých lokalitách města – změny ve svozu v roce 2023

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o ZMĚNÁCH v zajištění svozu biologicky...

Číst dále
15. prosinec 2022

ROČNÍ ZPRÁVA o stavu a nákladech na provoz obecního systému odpadového hospodářství města Nové Město na Moravě za rok 2021

ROČNÍ ZPRÁVA o stavu a nákladech na provoz obecního systému odpadového hospodářství...

Číst dále
16. listopad 2022

ZMĚNY ve svozu BRKO a SKO od 21.11.2022

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o ZMĚNÁCH v zajištění svozu/likvidace biologicky...

Číst dále
1. duben 2022

Tříděné složky komunálního odpadu ve městě Nové Město na Moravě

Třiďte správně – šetříte přírodu i své peníze Plasty + nápojové kartony...

Číst dále
31. březen 2022

Plán svozu komunálního odpadu TS služeb s.r.o. pro město Nové Město na Moravě

SKO = směsný/zbytkový komunální odpad BRKO = biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE