Městský úřad

Tříděné složky komunálního odpadu ve městě Nové Město na Moravě

/ Marcela Popelková

Třiďte správně – šetříte přírodu i své peníze Plasty + nápojové kartony = žluté kontejnery/popelnice – 147 nádob Do plastového žlutého kontejneru/popelnice patří: fólie, plastové …

Třiďte správně – šetříte přírodu i své peníze

Plasty + nápojové kartony = žluté kontejnery/popelnice – 147 nádob
Do plastového žlutého kontejneru/popelnice patří: fólie, plastové sáčky, tašky, kelímky, PET láhve od nápojů, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, výrobky a obaly z plastů, menší kusy polystyrénu, krabice od vína, džusů, mléka a mléčných výrobků (např. smetana).
PET láhve, plastové nádoby a krabice nezapomeňte před vhozením do kontejneru sešlápnout, stlačit – zmenšit jejich objem.
Do kontejneru nepatří: novodurové trubky, podlahové krytiny, molitan, plastové obaly od chemikálií, od nebezpečných látek, mastné obaly, obaly se zbytky potravin, plasty z automobilů a jiné neplastové odpady , nápojové kartony znečištěné zbytky potravin.

Papír = modré kontejnery/popelnice – 108 nádob
Do plastového modrého kontejneru/popelnice patří: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy (bez tvrdých obalů), sešity, papírové obaly (např. sáčky), lepenka, rozložené kartónové krabice.
Papírové krabice nezapomeňte před vhozením do kontejneru sešlápnout, stlačit – zmenšit jejich objem.
Do kontejneru nepatří: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, krabice od nápojů, použité plenky a hygienické potřeby.
Rozměrnější krabice a větší množství papíru patří na sběrný dvůr.

 

Sklo barevné/směsné = zelené kontejnery – 72 nádob
Do plastového zeleného kontejneru/popelnice na barevné/směsné sklo patří: jakékoliv barevné a mléčné sklo např. nevratné lahve od nápojů, skleněné nádobí, tabulové sklo (i čiré).
Do kontejneru nepatří: porcelán, keramika, zrcadla, zlacené a pokovené sklo, drátové sklo, autosklo, laboratorní a varné sklo.

Sklo čiré = zelené kontejnery s bílým víkem – 67 nádob

Do plastového zeleného kontejneru s bílým víkem na čiré sklo patří: pouze čiré sklo bez chemické úpravy a zabarvení, například zavařovací sklenice, nápojové skleničky apod.
Do kontejneru nepatří: tabulové a barevné sklo, porcelán, keramika, zrcadla, zlacené a pokovené sklo, drátové sklo, autosklo, laboratorní a varné sklo.

 

„BRKO“ – biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu – 919 nádob
Do plastových hnědých kontejnerů/popelnic a kovových zelených kontejnerů (VOK, vaničky) na BRKO patří: zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, plevel, listí, tráva, seno, sláma, jemné nebo drcené větve, hobliny, piliny, skořápky z vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, vychladlý popel ze dřeva a dřevěného uhlí.
Do kontejneru nepatří: kameny, pařezy, komunální odpad, živočišné zbytky, exkrementy zvířat, zbytky jídel, uhynulá zvířata.
Větší množství bioodpadu nebo objemný rostlinný bioodpad (např. velké větve stromů, stromy, keře) patří na sběrný dvůr.

 

KOVY- 50 nádob
Do plastového černošedého kontejneru/šedé popelnice patří: plechovky od nápojů a ovoce, konzervy, kovové tuby, dráty, kovové zátky, alobal, hliníková víčka od jogurtů, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady
Do kontejneru nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť)
Rozměrnější kovové předměty (trubky, plechy, vany..) patří na sběrný dvůr nebo do výkupny.

 

Jedlé oleje a tuky- 17 nádob
Do plastové oranžové popelnice patří: použité jedlé oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje.
Použité potravinářské oleje a tuky musí být do nádob ukládány v plastových dobře uzavřených obalech, např. v PET lahvích.
Do popelnice nepatří: technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny
Je zakázáno jedlé oleje do sběrných nádob vylévat!

Textil – 16 nádob
Do bílých kovových kontejnerů patří: veškeré oděvy, bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy), obuv, kabelky.
Oděvy a spárované boty vkládejte do kontejneru v igelitovém pytli nebo tašce.
Do kontejneru nepatří: znečištěné a mokré oděvy, matrace, koberce
Větší množství oděvů a textilu můžete odevzdat na sběrném dvoře.

Veškeré výše uvedené složky můžete odevzdat i na sběrném dvoře.

Elektro – 6 nádob
Do červených kovových kontejnerů patří: drobná elektrozařízení (kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, žehličky, fény, elektronické hračky a podobně), do boxů knoflíkové články, tužkové a mikrotužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie, 9V hranaté baterie.
Nepatří sem rezavé, rozbité nebo tekoucí baterie
Na sběrný dvůr patří: velké domácí spotřebiče jako ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, televizory, počítačové monitory, sekačky, tonery, autobaterie, UPS (záložní zdroj), drobná elektrozařízení.
Ke zpětnému odběru lze zdarma odevzdat jen kompletní a nerozebrané elektrospotřebiče

Objemný odpad – patří na sběrný dvůr
Nábytek, koberce, matrace, sanitární technika, …

Nebezpečný odpad – patří na sběrný dvůr
• upotřebené motorové oleje, olejové filtry
• barvy, lepidla, rozpouštědla, nádoby a štětce s jejich zbytky
• detergenty a odmašťovací přípravky
• pesticidy (chemické prostředky na ochranu rostlin, hubení škůdců a plevelů)
• domácí kapalné i tuhé chemikálie, kyseliny, louhy, vývojky
• léky (možno odevzdat v každé lékárně)
• všechny obaly od výše uvedených odpadů a veškerý ostatní odpad vykazující nebezpečné vlastnosti

Stavební a demoliční odpad
beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt atd.
v omezeném množství (do 200 kg/osoba/rok) můžete zdarma odložit na sběrný dvůr.

Ve větším množství ho musíte za úplatu předat oprávněné osobě dle zákona č. 451/2020 o odpadech.

Pneumatiky
Patří přednostně na místa zpětného odběru, kterými jsou pneuservisy, autoservisy či jiná místa prodeje pneumatik. Pneumatiky můžete bezplatně odevzdat bez ohledu na to, kde jste předtím danou pneumatiku zakoupili, bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby.
Seznam míst zpětného odběru je uveden na webových stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na webových stránkách https://www.eltma.cz/.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE