Městský úřad

RubrikaÚzemní plánování

Nejdůležitější územně plánovací dokumentací je územní plán, který je pro další rozvoj obce nezbytným materiálem, jež má funkci jak regulační, tak motivační. Platný územní plán, uložený na stavebním úřadě, je prvním základním dokumentem, s nímž by měl každý investor konfrontovat svůj záměr. Jde o místním zastupitelstvem schválený závazný právní předpis.

 

V květnu 2021 byl spuštěn Portál územního plánování Kraje Vysočina, dostupný na adrese https://pupo.kr-vysocina.cz/. Portál umožňuje komplexní přístup k územně plánovacím dokumentacím v Kraji Vysočina.

 

16. listopad 2023

Návrh Vymezení zastavěného území obce Tři Studně – veřejné projednání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako...

Číst dále
31. říjen 2023

Územní plán VLACHOVICE – veřejné projednání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako...

Číst dále
23. říjen 2023

Návrh Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Zubří za období 2017 – 2023

Návrh Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Zubří za období 2017...

Číst dále
9. říjen 2023

Územní plán Nové Město na Moravě – Změna č. 3 a Úplné znění po vydané Změně č. 3

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě v souladu s ust. § 173...

Číst dále
26. září 2023

Návrh Územního plánu Krásné

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako...

Číst dále
8. srpen 2023

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bobrůvka za období 2015 – 2023

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bobrůvka za období 2015 – 2023...

Číst dále
14. červen 2023

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě – veřejné projednání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako...

Číst dále
14. červen 2023

Návrh Územního plánu Kuklík

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE