Městský úřad

RubrikaÚzemní plánování

Nejdůležitější územně plánovací dokumentací je územní plán, který je pro další rozvoj obce nezbytným materiálem, jež má funkci jak regulační, tak motivační. Platný územní plán, uložený na stavebním úřadě, je prvním základním dokumentem, s nímž by měl každý investor konfrontovat svůj záměr. Jde o místním zastupitelstvem schválený závazný právní předpis.

 

V květnu 2021 byl spuštěn Portál územního plánování Kraje Vysočina, dostupný na adrese https://pupo.kr-vysocina.cz/. Portál umožňuje komplexní přístup k územně plánovacím dokumentacím v Kraji Vysočina.

 

23. květen 2024

Územní plán VĚCOV – návrh pro společné jednání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako...

Číst dále
22. duben 2024

Územní plán Kadov – veřejné projednání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako...

Číst dále
12. březen 2024

Územní studie lokality Svárov v Novém Městě na Moravě

Územní studie „Územní studie lokality Svárov v Novém Městě na Moravě“ je...

Číst dále
28. únor 2024

Zastavěné území obce TŘI STUDNĚ

Zastavěné území obce Tři Studně (katastrální území Tři Studně) bylo vymezeno samostatným...

Číst dále
21. únor 2024

Návrh zadání Územního plánu Dlouhé

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako...

Číst dále
20. únor 2024

Návrh Zadání Územního plánu NOVÝ JIMRAMOV

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako...

Číst dále
20. únor 2024

Návrh Zadání Územního plánu TŘI STUDNĚ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako...

Číst dále
30. leden 2024

Změna č. 2 Územního plánu Radešínská Svratka

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE