Městský úřad

RubrikaÚzemní plánování

Nejdůležitější územně plánovací dokumentací je územní plán, který je pro další rozvoj obce nezbytným materiálem, jež má funkci jak regulační, tak motivační. Platný územní plán, uložený na stavebním úřadě, je prvním základním dokumentem, s nímž by měl každý investor konfrontovat svůj záměr. Jde o místním zastupitelstvem schválený závazný právní předpis.

 

V květnu 2021 byl spuštěn Portál územního plánování Kraje Vysočina, dostupný na adrese https://pupo.kr-vysocina.cz/. Portál umožňuje komplexní přístup k územně plánovacím dokumentacím v Kraji Vysočina.

 

Městský úřadOdbor stavební a životního prostředíProjednávané dokumentaceÚzemní plánování

ÚZEMNÍ PLÁN JAVOREK – návrh pro společné jednání

Číst dále
Městský úřadOdbor stavební a životního prostředíProjednávané dokumentaceÚzemní plánování

Návrh Územního plánu Podolí

Číst dále
Městský úřadOdbor stavební a životního prostředíProjednávané dokumentaceÚzemní plánování

Zpráva o uplatňování Územního plánu Radešínská Svratka

Číst dále
Městský úřadOdbor stavební a životního prostředíÚzemní plánováníÚzemní studie Nové Město na Moravě

Územní studie lokality Purkyňova ulice v Novém Městě na Moravě

Číst dále
Městský úřadOdbor stavební a životního prostředíProjednávané dokumentaceÚzemní plánování

Návrh Územního plánu Kadov

Číst dále
Městský úřadOdbor stavební a životního prostředíProjednávané dokumentaceÚzemní plánování

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Fryšava pod Žákovou horou

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE