Územní plánování

Nejdůležitější územně plánovací dokumentací je územní plán, který je pro další rozvoj obce nezbytným materiálem, jež má funkci jak regulační, tak motivační. Platný územní plán, uložený na stavebním úřadě, je prvním základním dokumentem, s nímž by měl každý investor konfrontovat svůj záměr. Jde o místním zastupitelstvem schválený závazný právní předpis.Územní plán Bobrová

Územní plán Bobrová

Územní plán Bobrová Zastupitelstvo městyse Bobrová v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vydalo na svém zasedání 30.10.2017 …

Číst dále