Územní plánování

Nejdůležitější územně plánovací dokumentací je územní plán, který je pro další rozvoj obce nezbytným materiálem, jež má funkci jak regulační, tak motivační. Platný územní plán, uložený na stavebním úřadě, je prvním základním dokumentem, s nímž by měl každý investor konfrontovat svůj záměr. Jde o místním zastupitelstvem schválený závazný právní předpis.

 Územní studie – rekreační areál Blatiny

Územní studie – rekreační areál Blatiny

Územní studie – rekreační areál Blatiny Územní studie řešeného rekreačního areálu je pořízena na základě požadavku Správy CHKO Žďárské vrchy jako závazný podklad pro rozhodování …

Číst dále
 
Územní plán Bobrová

Územní plán Bobrová

Územní plán Bobrová Zastupitelstvo městyse Bobrová v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vydalo na svém zasedání 30.10.2017 …

Číst dále