Územní plánování

Nejdůležitější územně plánovací dokumentací je územní plán, který je pro další rozvoj obce nezbytným materiálem, jež má funkci jak regulační, tak motivační. Platný územní plán, uložený na stavebním úřadě, je prvním základním dokumentem, s nímž by měl každý investor konfrontovat svůj záměr. Jde o místním zastupitelstvem schválený závazný právní předpis.

 Studie lokality „Tři kříže“

Studie lokality „Tři kříže“

Důvodem vyhotovení Studie lokality „Tři kříže“ bylo prověření předmětného území zejména z hlediska redukce lesních porostů pro potřebu zviditelnění lokality „Třech křížů“. Studie je podkladem …

Číst dále
 
Územní studie lokality RD Slavkovice

Územní studie lokality RD Slavkovice

Vyhotovení „Územní studie lokality RD Slavkovice“ bylo dáno především požadavkem v územně plánovací dokumentaci „Změna č. VI.A územního plánu obce Nové Město na Moravě“ na …

Číst dále