Městský úřad

Územní studie lokality Purkyňova ulice v Novém Městě na Moravě

/ Dana Sklenářová

Územní studie „Územní studie lokality Purkyňova ulice v Novém Městě na Moravě“ je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Územní studie lokality …

Územní studie „Územní studie lokality Purkyňova ulice v Novém Městě na Moravě“ je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.

Územní studie lokality Purkyňova ulice v Novém Městě na Moravě prověřuje předmětné území zejména z hlediska umístění nové zástavby rodinných domů a bytových domů včetně nejvhodnější parcelace pozemků a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí.

Datum schválení možnosti využití územní studie: 21. 12. 2022.

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
Atelier proREGIO, s.r.o.

Ing. arch. Josef Knotek

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE