Městský úřad

RubrikaOdbor stavební a životního prostředí

18. červen 2021

Ohlášení sportovní akce konané v lese

Číst dále
20. květen 2021

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady

Číst dále
18. září 2019

Žádost o závazné stanovisko orgánu státní památkové péče

žádost o závazné stanovisko dle § 14 odst. 1 a 2 zákona...

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního dila

§ 115 odst. 18 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

§23a odst. 7 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při používání závadných látek nebo jeho změnu

§9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

§ 38 odst. 3 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Návrh stanovení ochranného pásma vodního dila nebo jeho změnu

§ 58 odst. 3 vodního zákona

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE