Městský úřad

RubrikaOdbor stavební a životního prostředí

22. srpen 2019

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

§ 30 odst. 6 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Ohlášení vodních děl určených pro čistění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

§ 15a vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeb jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 15 vodního...

Číst dále
22. srpen 2019

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

§15a odst. 3 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o vyjádření

§ 18 vodního zákona

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE