Městský úřad

RubrikaOdbor stavební a životního prostředí

22. srpen 2019

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydané v rámci společného řízení

§ 94j, 94q a následující stavebního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o udělení souhlasu

§ 17 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

§ 16 odst. 1 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

§ 15 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

§ 15 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

§ 14 odst. 1 vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu

§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Číst dále
22. srpen 2019

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu

§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE