Městský úřad

RubrikaStavební úřad

14. červen 2018

Ohlášení odstranění

Tímto formulářem oznamuje vlastník odstranění stavby, terénních úprav a zařízení dle §...

Číst dále
14. červen 2018

Oznámení změny v užívání stavby

Tímto formulářem oznamuje žadatel změnu v užívání stavby dle § 126 zákona...

Číst dále
14. červen 2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Tímto formulářem žádá žadatel o povolení předčasného užívání stavby před jejím úplným...

Číst dále
14. červen 2018

Ohlášení dokončení stavby

Tímto formulářem stavebník oznamuje dokončení stavby, která nevyžaduje vydání kolaudačního souhlasu

Číst dále
14. červen 2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Tímto formulářem žádá žadatel o vydání kolaudčního souhlasu podle § 119 zákona...

Číst dále
14. červen 2018

Žádost o stavební povolení

Tímto formulářem žádá žadatel o vydání stavebního povolení podle § 108 zákona...

Číst dále
14. červen 2018

Ohlášení stavby

Tímto formulářem žádá žadatel o souhlas s provedením ohlášeného záměru staveb uvedených...

Číst dále
14. červen 2018

Společné oznámení záměru

Tímto formulářem žádá žadatel o vydání společného územního souhlasu a souhlasu s...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE