Městský úřad

RubrikaLesní hospodářství

18. červen 2021

Ohlášení sportovní akce konané v lese

Číst dále
18. červen 2018

o rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů)

Rozsah dokladů předkládaných k žádosti je uveden v příloze formuláře.

Číst dále
18. červen 2018

Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí či jiného rozhodnutí podle zvláštních stavebních předpisů, jímž mají být dotčeny pozemky do 50 m od kraje lesa (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů)

Rozsah dokladů předkládaných k žádosti je uveden v příloze formuláře.

Číst dále
18. červen 2018

Žádost o vydání rozhodnutí o odnětí pozemku pro plnění funkcí lesa nebo o omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (§ 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů)

Rozsah dokladů předkládaných k žádosti je stanoven v příloze formuláře.

Číst dále
18. červen 2018

Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů)

Rozsah dokladů předkládaných k žádosti je uveden v příloze formluáře.

Číst dále
18. červen 2018

Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí či jiného rozhodnutí podle stavebních předpisů, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů)

Rozsah dokladů předkládaných k žádosti je uveden v příloze formuláře.

Číst dále
18. červen 2018

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Rozsah dokladů předkládaných k žádosti je uveden v příloze formuláře.

Číst dále
18. červen 2018

Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE