Městský úřad

RubrikaLesní hospodářství

18. červen 2018

Žádost o prodloužení lhůty pro zajištění porostů ve smyslu ustanovení § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Rozsah dokladů předkládaných k žádosti je uveden v příloze formuláře.

Číst dále
18. červen 2018

Žádost o povolení těžby mýtní úmyslné v lesních porostech mladších než 80 let (skutečného věku) ve smyslu ustanovení § 33 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Rozsah dokladů předkládaných k žádosti je uveden v příloze formuláře.

Číst dále
18. červen 2018

Vyrozumění o těžbě přesahující 3 m³/ha za kalendářní rok

Číst dále
18. červen 2018

Žádost o prodloužení lhůty pro zalesnění pozemků ve smyslu ustanovení § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Rozsah dokladů předkládaných k žádosti je uveden v příloze formuláře.

Číst dále
18. červen 2018

Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé, hlava I, II, III a IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Číst dále
18. červen 2018

Souhrnné údaje lesní hospodářské evidence včetně údajů pro potřeby centrální evidence

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE